222 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Khu vực: Thanh Hóa

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0888.20.3536