222 Quang Trung, P.Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Khu vực: Quảng Ngãi

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84788567676