222 Quang Trung, P.Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Khu vực: Quảng Ngãi

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30 (Shop SIS MobiFone)

Điện thoại: 0788.56.7676