198 Tôn Đức Thắng, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

Khu vực: Bình Thuận

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84937942255