161 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh

Khu vực: Hà Tĩnh

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30 (Shop SIS MobiFone)

Điện thoại: 089963.91.91