160 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương

Khu vực: Bình Dương

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày

Điện thoại: 093351.22.55