1502 Đại lộ Hùng Vương, K6, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Khu vực: Phú Thọ

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84904819868