260 Hùng Vương, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai (Shop cũ 149 Hùng Vương)

Khu vực: Đồng Nai

Thời gian làm việc: 8h00 - 21h30

Điện thoại: 0908592255