130 Chu Văn Thịnh, P. Tô Hiệu, TP. Sơn La ( Gần cầu Dây văng cũ)

Khu vực: Sơn La

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 0762.39.9393