204A Huỳnh Thúc Kháng, P.Nghĩa Thành, Tp.Gia Nghĩa, Đăk Nông (Đ/c: 25 Huỳnh Thúc Kháng)

Khu vực: Đắk Nông

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 0896.48.8383