iphone

Apple đã cắt giảm tai nghe EarPods trong hộp iPhone từ vài năm trở lại đây với lý do bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, hãng lại “bị ép” phải kèm tai nghe do luật cạnh tranh quy định tại riêng thị trường Pháp.