Không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại di động

0
148

(baophapluat.vn) – Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học tập thì phải thiết kế bài dạy sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mục tiêu nhằm để giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Các nhà trường thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo hướng dẫn, việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học là để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định. Giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể căn cứ vào các hoạt động đã được thiết kế trong kế hoạch bài dạy, bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội dung học tập.

“Nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hỗ trợ hoạt động học thì phải thiết kế sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại và hướng dẫn những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại.

Khi thực hiện hoạt động học, học sinh chỉ được sử dụng điện thoại di động như là một thiết bị hỗ trợ trong nội dung học tập cụ thể theo giới hạn thời gian cho phép và điều hành của giáo viên phù hợp với mục đích học tập của nội dung đó”, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nêu.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của sở GD&ĐT, hiệu trưởng các trường tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình.

Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

Không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để phục vụ học tập - 2

Các nhà trường không nhất thiết bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để phục vụ học tập – 2
Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

Ở các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn ở cấp THPT, Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhà trường xây dựng một số tổ hợp gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học) và xây dựng một số tổ hợp 3 cụm chuyên đề của 3 môn học trong chương trình phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Xây dựng phương án tổ chức cho học sinh đăng ký lựa chọn và tổ chức thực hiện sao cho vừa đáp ứng nhu cầu của học sinh vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Về việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, theo quy định của Bộ GD&ĐT, được thực hiện dưới các hình thức: hỏi – đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình… Trong đó, chú trọng đánh giá bằng nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong kế hoạch bài dạy.

Nguồn: baophapluat.vn