1415 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Khu vực: An Giang

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày

Điện thoại: 090.229.1415