Điện thoại LG Optimus L4 II E440

bình luận 25.234 lượt đã xem

Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440
Điện thoại LG Optimus L4 II E440

Giá:

1.990.000 ₫

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu LG Optimus L4 II E440

Chức năng chính LG Optimus L4 II E440

: LG

3.2 MP, 3.15 MP

Tìm và so sánh với Điện thoại LG Optimus L4 II E440

Chức năng chính & thông tin chi tiết LG Optimus L4 II E440

Giải trí & Đa phương tiện3.2 MP, 3.15 MP

Nội dung đang được cập nhật

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về LG Optimus L4 II E440