Điện thoại Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng

bình luận 47.191 lượt đã xem

Điện thoại Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng
Điện thoại Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng
Điện thoại Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng
Điện thoại Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng
Điện thoại Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng

Giá:

2.190.000 ₫

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng

Tìm và so sánh với Điện thoại Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Vsmart Joy 2 plus - 2GB/32GB - Chính Hãng