Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 91, Tổ 04, TT. Đông Anh, H.Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 1900.2091

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30 (Khai trương 8h, ngày 18/07)


Bản đồ cửa hàng