Số 91, Tổ 04, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h00 (Shop SIS MobiFone) Tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid 19

Điện thoại: 090.228.93.39