Phụ kiện Sim 4G Siêu Data Gọi Thả Ga Viettel (Miễn phí CG nội mạng<20p và 50 phút ngoại mạng, 60GB/Tháng)

bình luận 2.456 lượt đã xem

Phụ kiện Sim 4G Siêu Data Gọi Thả Ga Viettel (Miễn phí CG nội mạng<20p và 50 phút ngoại mạng, 60GB/Tháng)

Giá:

120.000 ₫

V120: 120k/30 ngày: - Miễn phí CG nội mạng<20 phút - Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng. - 60GB/Tháng.

Video đánh giá, giới thiệu Sim 4G Siêu Data Gọi Thả Ga Viettel (Miễn phí CG nội mạng<20p và 50 phút ngoại mạng, 60GB/Tháng)

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Sim 4G Siêu Data Gọi Thả Ga Viettel (Miễn phí CG nội mạng<20p và 50 phút ngoại mạng, 60GB/Tháng)

Tìm và so sánh với Phụ kiện Sim 4G Siêu Data Gọi Thả Ga Viettel (Miễn phí CG nội mạng<20p và 50 phút ngoại mạng, 60GB/Tháng)

Chức năng chính & thông tin chi tiết Sim 4G Siêu Data Gọi Thả Ga Viettel (Miễn phí CG nội mạng<20p và 50 phút ngoại mạng, 60GB/Tháng)

V120: 120k/30 ngày: 
- Miễn phí CG nội mạng<20 phút
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
- 60GB/Tháng.

Cú pháp đăng kí: Tên gói cước<dấu cách> số đa năng gửi 9123 
VD: V120 0985695590 gửi 9123

 

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Sim 4G Siêu Data Gọi Thả Ga Viettel (Miễn phí CG nội mạng<20p và 50 phút ngoại mạng, 60GB/Tháng)