Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255

bình luận 1.092 lượt đã xem

Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255
Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255

Giá:

19.990.000 ₫

Máy đẹp full box, bảo hành chính hãng đến 30/1/2020

Video đánh giá, giới thiệu Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255

: Samsung

Tìm và so sánh với Điện thoại Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255

Chức năng chính & thông tin chi tiết Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255

Nội dung đang được cập nhật

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Samsung Galaxy Note 9 - 512GB - Chính hãng -TBH - Duy nhất 621D CMT8-0972892255