Khuyến mãi OPPO

Thể lệ chương trình

Chương trình được diễn ra tại hệ thống 9 cửa hàng của Hoàng Hà Mobile tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể thời gian, địa diểm bốc thăm và trao giải như sau:

Lưu ý:

- Giải đặc biệt chỉ áp dụng cho 6 chi nhánh thuộc khu vực Hà Nội.

- Thời gian bắt đầu tổ chức chương trình bốc thăm dành cho khu vực TP.HCM bắt đầu từ ngày 9/10 – 22/10.

- Mỗi tuần, phiếu bốc thăm của tất cả các chi nhánh sẽ được tập hợp tại điểm bốc thăm và tiến hành bốc thăm theo quy định.