Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 740,000 ₫ -44% 2 máy
Đồng hồ thông minh Masstel Smart Hero 10 4G- Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 950,000 ₫

Giá máy mới: 1,690,000 ₫

Tiết kiệm 490,000 ₫ -35% 2 máy
Đồng hồ thông minh MyKID 4G LITE - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 900,000 ₫

Giá máy mới: 1,390,000 ₫

Tiết kiệm 750,000 ₫ -38% 3 máy
Masstel Super Hero 4G- Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,200,000 ₫

Giá máy mới: 1,950,000 ₫

Tiết kiệm 3,090,000 ₫ -40% 8 máy
Apple Watch SE (4G) 44mm - Viền nhôm dây vải - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,600,000 ₫

Giá máy mới: 7,690,000 ₫

Tiết kiệm 2,690,000 ₫ -38% 6 máy
Tiết kiệm 6,790,000 ₫ -57% 15 máy
Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm (R920) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,200,000 ₫

Giá máy mới: 11,990,000 ₫

Tiết kiệm 4,000,000 ₫ -57% 5 máy
Apple Watch Series 3 GPS 42mm - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,990,000 ₫

Giá máy mới: 6,990,000 ₫

Tiết kiệm 700,000 ₫ -26% 1 máy
Đồng hồ định vị trẻ em Oaxis myFirst Fone R1S - chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,950,000 ₫

Giá máy mới: 2,650,000 ₫

Tiết kiệm 290,000 ₫ -27% 1 máy
Vòng đeo tay thông minh Huawei Band 8 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 800,000 ₫

Giá máy mới: 1,090,000 ₫

Tiết kiệm 590,000 ₫ -54% 6 máy
Vòng đeo tay thông minh Huawei Band 7 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 500,000 ₫

Giá máy mới: 1,090,000 ₫

Tiết kiệm 6,190,000 ₫ -52% 3 máy
Apple Watch SE (4G) 44mm - Viền nhôm dây cao su - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,800,000 ₫

Giá máy mới: 11,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,000,000 ₫ -20% 2 máy
Apple Watch Series 7 (4G) 45mm - Viền thép dây cao su - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 11,990,000 ₫

Giá máy mới: 14,990,000 ₫

Tiết kiệm 5,300,000 ₫ -48% 2 máy
Apple Watch SE (4G) 40mm - Viền nhôm dây cao su - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,690,000 ₫

Giá máy mới: 10,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,400,000 ₫ -24% 1 máy
Tiết kiệm 1,960,000 ₫ -20% 1 máy
Apple Watch Series 8 GPS 45mm - Viền nhôm dây cao su - VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 7,990,000 ₫

Giá máy mới: 9,950,000 ₫

Tiết kiệm 5,000,000 ₫ -50% 1 máy
Apple Watch SE (GPS) 44mm - Viền nhôm dây cao su - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,990,000 ₫

Giá máy mới: 9,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,190,000 ₫ -20% 1 máy
Tiết kiệm 590,000 ₫ -46% 2 máy
Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 7 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 700,000 ₫

Giá máy mới: 1,290,000 ₫