Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 4,100,000 ₫ -84% 1 máy
Máy lọc không khí Clair K2M24 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 790,000 ₫

Giá máy mới: 4,890,000 ₫

Tiết kiệm 1,190,000 ₫ -46% 1 máy
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Compact - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,400,000 ₫

Giá máy mới: 2,590,000 ₫

Tiết kiệm 2,490,000 ₫ -62% 9 máy
Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 3H - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,500,000 ₫

Giá máy mới: 3,990,000 ₫