Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 2,060,000 ₫ -46% 1 máy
Máy lọc không khí Philips AC0820 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,390,000 ₫

Giá máy mới: 4,450,000 ₫

Tiết kiệm 3,860,000 ₫ -60% 1 máy
Máy lọc không khí Philips AC1215 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,590,000 ₫

Giá máy mới: 6,450,000 ₫