Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 3,360,000 ₫ -52% 2 máy
Máy lọc không khí Philips AC1215 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,090,000 ₫

Giá máy mới: 6,450,000 ₫

Tiết kiệm 1,460,000 ₫ -33% 1 máy
Máy lọc không khí Philips AC0820 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,990,000 ₫

Giá máy mới: 4,450,000 ₫