Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 4,490,000 ₫ -47% 10 máy
OPPO Reno6 Z 5G - Chính Hãng - TBH

Giá chỉ từ: 5,000,000 ₫

Giá máy mới: 9,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,150,000 ₫ -33% 2 máy
Nokia C30 - 3GB/32GB - Chính Hãng - TBH

Giá chỉ từ: 2,300,000 ₫

Giá máy mới: 3,450,000 ₫

Tiết kiệm 800,000 ₫ -22% 3 máy
Samsung Galaxy A03s 4GB/64GB - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 2,890,000 ₫

Giá máy mới: 3,690,000 ₫

Tiết kiệm 10,700,000 ₫ -43% 1 máy
Apple iPhone 12 - 64GB - chính hãng VN/A - TBH

Giá chỉ từ: 14,290,000 ₫

Giá máy mới: 24,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,500,000 ₫ -8% 15 máy
Apple iPhone 13 Pro Max - 256GB - Chính hãng VN/A - TBH

Giá chỉ từ: 29,490,000 ₫

Giá máy mới: 31,990,000 ₫

Tiết kiệm 6,000,000 ₫ -35% 7 máy
Samsung Galaxy S21 FE (5G) - 8GB/128GB - Chính Hãng - TBH

Giá chỉ từ: 10,990,000 ₫

Giá máy mới: 16,990,000 ₫

Tiết kiệm 10,200,000 ₫ -46% 5 máy
Apple iPhone 11 - 128GB - Chính hãng VN/A - TBH

Giá chỉ từ: 11,790,000 ₫

Giá máy mới: 21,990,000 ₫

Tiết kiệm 990,000 ₫ -21% 4 máy
Samsung Galaxy A13 4GB/128GB - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 3,700,000 ₫

Giá máy mới: 4,690,000 ₫

Tiết kiệm 790,000 ₫ -32% 3 máy
Xiaomi Redmi 9A - 2GB/32GB - Chính hãng DGW - TBH

Giá chỉ từ: 1,700,000 ₫

Giá máy mới: 2,490,000 ₫

Tiết kiệm 149,000 ₫ -23% 1 máy
Điện thoại di động Masstel Fami 12 4G - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 500,000 ₫

Giá máy mới: 649,000 ₫

Tiết kiệm 1,960,000 ₫ -7% 13 máy
Apple iPhone 13 Pro Max - Chính hãng VN/A - TBH

Giá chỉ từ: 26,990,000 ₫

Giá máy mới: 28,950,000 ₫

Tiết kiệm 1,240,000 ₫ -25% 2 máy
Redmi Note 11 4GB/128GB phiên bản đặc biệt Xiaomi Fan Festival - TBH

Giá chỉ từ: 3,750,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,100,000 ₫ -9% 3 máy
Apple iPhone 13 - 256GB - Chính hãng VN/A - TBH

Giá chỉ từ: 21,590,000 ₫

Giá máy mới: 23,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,290,000 ₫ -26% 13 máy
Redmi Note 11 - 4GB/128GB- chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 3,700,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 6,090,000 ₫ -47% 12 máy
OPPO Reno6 5G - Chính Hãng - TBH

Giá chỉ từ: 6,900,000 ₫

Giá máy mới: 12,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,100,000 ₫ -28% 1 máy
Xiaomi Redmi 10C 4GB/128GB chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 2,790,000 ₫

Giá máy mới: 3,890,000 ₫

Tiết kiệm 9,500,000 ₫ -35% 3 máy
Samsung Galaxy S22 Plus - 8GB/256GB - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 17,990,000 ₫

Giá máy mới: 27,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,900,000 ₫ -25% 12 máy
Redmi Note 11 Pro - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 5,590,000 ₫

Giá máy mới: 7,490,000 ₫

Tiết kiệm 2,700,000 ₫ -40% 4 máy
Samsung Galaxy A32 - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 3,990,000 ₫

Giá máy mới: 6,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,800,000 ₫ -19% 2 máy
OPPO Reno7 Z 5G - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 7,690,000 ₫

Giá máy mới: 9,490,000 ₫