Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 940,000 ₫ -24% 1 máy
Oppo A17 4GB/64GB Pin 5000mah - chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,050,000 ₫

Giá máy mới: 3,990,000 ₫

Tiết kiệm 11,100,000 ₫ -50% 1 máy
Apple iPhone 11 - 128GB - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 10,890,000 ₫

Giá máy mới: 21,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,090,000 ₫ -36% 1 máy
Nokia C21 Plus 3GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,900,000 ₫

Giá máy mới: 2,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,200,000 ₫ -27% 2 máy
OPPO A57 4GB/64GB - chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,290,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 470,000 ₫ -32% 1 máy
Nokia 8210 4G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,020,000 ₫

Giá máy mới: 1,490,000 ₫

Tiết kiệm 15,000,000 ₫ -44% 6 máy
Samsung Galaxy S22 Ultra - 12GB/256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 18,990,000 ₫

Giá máy mới: 33,990,000 ₫

Tiết kiệm 9,090,000 ₫ -54% 5 máy
Samsung Galaxy S21 FE (5G) - 8GB/128GB - Chính Hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 7,900,000 ₫

Giá máy mới: 16,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,490,000 ₫ -32% 4 máy
Redmi Note 11 - 4GB/64GB- chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,200,000 ₫

Giá máy mới: 4,690,000 ₫

Tiết kiệm 12,490,000 ₫ -48% 9 máy
Samsung Galaxy Z Flip4 - 256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,500,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 11,090,000 ₫ -46% 5 máy
Samsung Galaxy Z Flip4 -128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 12,900,000 ₫

Giá máy mới: 23,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,500,000 ₫ -27% 1 máy
POCO M4 Pro 5G 4GB/64GB- chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,990,000 ₫

Giá máy mới: 5,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,240,000 ₫ -37% 1 máy
Nokia G11 Plus 3GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,150,000 ₫

Giá máy mới: 3,390,000 ₫

Tiết kiệm 4,390,000 ₫ -37% 1 máy
Samsung Galaxy A73 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 7,600,000 ₫

Giá máy mới: 11,990,000 ₫

Tiết kiệm 840,000 ₫ -22% 1 máy
Xiaomi Redmi 10C 4GB/128GB chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,050,000 ₫

Giá máy mới: 3,890,000 ₫

Tiết kiệm 13,600,000 ₫ -33% 6 máy
Samsung Galaxy Z Fold4 - 256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 27,390,000 ₫

Giá máy mới: 40,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,440,000 ₫ -29% 3 máy
Redmi Note 11 - 4GB/128GB- chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,550,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,500,000 ₫ -35% 3 máy
Samsung Galaxy A53 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 6,490,000 ₫

Giá máy mới: 9,990,000 ₫

Tiết kiệm 900,000 ₫ -5% 2 máy
Apple iPhone 13 - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 17,090,000 ₫

Giá máy mới: 17,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,040,000 ₫ -36% 1 máy
Xiaomi Redmi 10A 2GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,850,000 ₫

Giá máy mới: 2,890,000 ₫

Tiết kiệm 3,100,000 ₫ -31% 2 máy
Xiaomi 12 Lite 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 6,890,000 ₫

Giá máy mới: 9,990,000 ₫