Điện thoại di động cũ - trôi bảo hành

Tiết kiệm 6,400,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 64GB White - ĐBH - 122 THÁI HÀ

Giá: 18,590,000 ₫

Rẻ hơn: 6,400,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành 6 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày
Tiết kiệm 7,000,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 128GB Black - ĐBH - 122 THÁI HÀ

Giá: 19,990,000 ₫

Rẻ hơn: 7,000,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành 6 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày
Tiết kiệm 1,130,000 ₫
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB, Tím - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 2,860,000 ₫

Rẻ hơn: 1,130,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 13/10/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Purple

Tiết kiệm 1,290,000 ₫
ĐT Vsmart Live4 6GB/64GB, Xanh lục bảo - Chính hãng - TBH - 122 THÁI HÀ

Giá: 3,500,000 ₫

Rẻ hơn: 1,290,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 28/09/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Green

Tiết kiệm 90,000 ₫
Nokia 105 Dual Sim 2019 TA-1174 Black - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 260,000 ₫

Rẻ hơn: 90,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 09/03/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Black

Tiết kiệm 5,540,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Silver - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 28,450,000 ₫

Rẻ hơn: 5,540,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành 6 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Silver

Tiết kiệm 5,300,000 ₫
Iphone 11 64GB Purple - Chính hãng VN/A - TBH - 122 THÁI HÀ

Giá: 14,690,000 ₫

Rẻ hơn: 5,300,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 08/04/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Purple

Tiết kiệm 7,000,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 128GB Black - ĐBH - 122 Thái Hà

Giá: 19,990,000 ₫

Rẻ hơn: 7,000,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành 06 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày
Tiết kiệm 1,290,000 ₫
ĐT Vsmart Live4 6GB/64GB, Đen lam ngọc - Chính hãng - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 3,500,000 ₫

Rẻ hơn: 1,290,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 05/09/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Black

Tiết kiệm 1,290,000 ₫
ĐT Vsmart Live4 6GB/64GB, Trắng tinh thạch - Chính hãng - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 3,500,000 ₫

Rẻ hơn: 1,290,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 214/09/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: White

Tiết kiệm 1,290,000 ₫
ĐT Vsmart Live4 6GB/64GB, Đen lam ngọc - Chính hãng - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 3,500,000 ₫

Rẻ hơn: 1,290,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 07/09/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Black

Tiết kiệm 11,440,000 ₫
Blackberry Key One BBB100-1 Chính hãng Black - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 3,550,000 ₫

Rẻ hơn: 11,440,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 30/12/2021. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Black

Tiết kiệm 6,900,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Silver - ĐBH - 122 Thái Hà

Giá: 31,090,000 ₫

Rẻ hơn: 6,900,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành 06 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày
Tiết kiệm 6,900,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue - ĐBH - 122 Thái Hà

Giá: 31,090,000 ₫

Rẻ hơn: 6,900,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 06 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày
Tiết kiệm 6,900,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue - ĐBH - 122 Thái Hà

Giá: 28,090,000 ₫

Rẻ hơn: 6,900,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 06 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày
Tiết kiệm 5,200,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 Pro 128GB Graphite - ĐBH - 122 Thái Hà

Giá: 25,790,000 ₫

Rẻ hơn: 5,200,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành 06 tháng. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày
Tiết kiệm 6,000,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue_MGDA3VN/A - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 27,990,000 ₫

Rẻ hơn: 6,000,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 05/04/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Blue

ĐTDĐ Samsung S21 Plus 5G, SM-G996B/DS, 8+256GB, Đen - TBH - 122 Thái Hà

Giá: 22,590,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 01/04/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Black

Tiết kiệm 1,800,000 ₫
ĐTDĐ Nokia 5.4 TA -1325DS - 4/128VN - Purple - TBH - 246,256 Lê Duẫn, Long Thành, Đồng Nai

Giá: 3,190,000 ₫

Rẻ hơn: 1,800,000 ₫

Có tại: 246-256 Lê Duẩn, TT. Long Thành, Đồng Nai

31/03/2022

Màu: Purple

Tiết kiệm 6,000,000 ₫
ĐTDĐ Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Silver_MGD83VN/A - TBH - 122 THÁI HÀ

Giá: 27,990,000 ₫

Rẻ hơn: 6,000,000 ₫

Có tại: 122 Thái Hà, Hà Nội

Bảo hành chính hãng 03/04/2022. Bao xài đổi lỗi trong 15 ngày

Màu: Silver