Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 1,400,000 ₫ -30% 1 máy
TECNO POVA 4 (8GB/128GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,290,000 ₫

Giá máy mới: 4,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,290,000 ₫ -25% 4 máy
Samsung Galaxy A14 5G 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,900,000 ₫

Giá máy mới: 5,190,000 ₫

Tiết kiệm 1,290,000 ₫ -26% 5 máy
TECNO POVA 4 PRO 8GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,700,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 13,990,000 ₫ -64% 4 máy
iPhone 11 (128GB) - Chính hãng VN/A - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 8,000,000 ₫

Giá máy mới: 21,990,000 ₫

Tiết kiệm 800,000 ₫ -45% 3 máy
Điện thoại Itel A26 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 990,000 ₫

Giá máy mới: 1,790,000 ₫

Tiết kiệm 1,450,000 ₫ -37% 1 máy
Điện thoại di động TCL 30SE - CRUZE PRO - 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,440,000 ₫

Giá máy mới: 3,890,000 ₫

Tiết kiệm 1,390,000 ₫ -28% 3 máy
Redmi Note 12 (4GB/128GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,600,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,700,000 ₫ -40% 5 máy
Redmi Note 11S 8GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,990,000 ₫

Giá máy mới: 6,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,700,000 ₫ -46% 5 máy
Nokia C31 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,990,000 ₫

Giá máy mới: 3,690,000 ₫

Tiết kiệm 11,000,000 ₫ -44% 3 máy
Samsung Galaxy S23 - 8GB/256GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,990,000 ₫

Giá máy mới: 24,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,100,000 ₫ -35% 2 máy
Vivo Y22s 8GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,890,000 ₫

Giá máy mới: 5,990,000 ₫

Tiết kiệm 13,000,000 ₫ -35% 1 máy
Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 23,990,000 ₫

Giá máy mới: 36,990,000 ₫

Tiết kiệm 990,000 ₫ -28% 5 máy
Samsung Galaxy A04s (4GB/64GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,600,000 ₫

Giá máy mới: 3,590,000 ₫

Tiết kiệm 1,180,000 ₫ -34% 1 máy
Vivo Y02s - 3GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,310,000 ₫

Giá máy mới: 3,490,000 ₫

Tiết kiệm 690,000 ₫ -32% 7 máy
Redmi A1 2GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,500,000 ₫

Giá máy mới: 2,190,000 ₫

Tiết kiệm 16,490,000 ₫ -53% 2 máy
Samsung Galaxy S22 Ultra - 8GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 14,500,000 ₫

Giá máy mới: 30,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,990,000 ₫ -35% 2 máy
Samsung Galaxy A23 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,700,000 ₫

Giá máy mới: 5,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,500,000 ₫ -33% 2 máy
Samsung Galaxy A14 4G 4GB/128GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,990,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,510,000 ₫ -47% 2 máy
Nokia C21 Plus 3GB/64GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,680,000 ₫

Giá máy mới: 3,190,000 ₫

Tiết kiệm 4,000,000 ₫ -40% 3 máy
OPPO Reno7 Z 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,990,000 ₫

Giá máy mới: 9,990,000 ₫