Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 1,800,000 ₫ -14% 1 máy
Apple iPad Mini 6 - 8.3" - (2021) - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 10,990,000 ₫

Giá máy mới: 12,790,000 ₫

Tiết kiệm 400,000 ₫ -5% 4 máy
Tiết kiệm 2,400,000 ₫ -38% 1 máy
Nokia T20 LTE - 4GB/64GB- Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,890,000 ₫

Giá máy mới: 6,290,000 ₫

Tiết kiệm 2,900,000 ₫ -34% 4 máy
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,590,000 ₫

Giá máy mới: 8,490,000 ₫

Tiết kiệm 3,090,000 ₫ -41% 2 máy
Máy tính bảng Huawei Matepad LTE - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,400,000 ₫

Giá máy mới: 7,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,590,000 ₫ -14% 1 máy
Apple iPad Gen 9 - 10.2" - (2021) - Wifi - 256GB - Chính Hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 9,800,000 ₫

Giá máy mới: 11,390,000 ₫

Tiết kiệm 10,200,000 ₫ -43% 1 máy
Samsung Galaxy Tab S7 Plus - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,790,000 ₫

Giá máy mới: 23,990,000 ₫

Tiết kiệm 5,200,000 ₫ -37% 1 máy
Samsung Galaxy Tab S7 FE (T735) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 8,790,000 ₫

Giá máy mới: 13,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,990,000 ₫ -50% 1 máy
Samsung Galaxy Tab A7 2020 (T505) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,000,000 ₫

Giá máy mới: 7,990,000 ₫

Tiết kiệm 4,000,000 ₫ -15% 1 máy
Apple iPad Pro M1 12.9" - (2021) - Wifi+5G - 128GB - Chính hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 21,990,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,600,000 ₫ -14% 1 máy
Apple iPad Pro M1 11" - (2021) - Wifi - 128GB - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 16,390,000 ₫

Giá máy mới: 18,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,060,000 ₫ -12% 1 máy
Tiết kiệm 6,700,000 ₫ -32% 1 máy
Samsung Galaxy Tab S8 - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 14,290,000 ₫

Giá máy mới: 20,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,000,000 ₫ -14% 1 máy
OPPO Pad Air - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 5,990,000 ₫

Giá máy mới: 6,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,340,000 ₫ -30% 2 máy
Samsung Galaxy Tab A7 Lite (T225) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,150,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 6,800,000 ₫ -20% 1 máy
Apple iPad Pro M1 12.9" - (2021) - Wifi+5G - 256GB - Chính hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 26,690,000 ₫

Giá máy mới: 33,490,000 ₫

Tiết kiệm 2,190,000 ₫ -12% 1 máy
Apple iPad Air 5 M1 10.9" - 2022 - Wifi - 256GB - Chính Hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 15,800,000 ₫

Giá máy mới: 17,990,000 ₫

Tiết kiệm 4,300,000 ₫ -25% 1 máy
Apple iPad Air 10.9" - 2020 - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 12,690,000 ₫

Giá máy mới: 16,990,000 ₫

Tiết kiệm 6,040,000 ₫ -29% 1 máy
Apple iPad Air 10.9" - 2020 - 4G - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 14,950,000 ₫

Giá máy mới: 20,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,500,000 ₫ -7% 1 máy
Apple iPad Pro M1 11" - (2021) - Wifi - 256GB - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 20,990,000 ₫

Giá máy mới: 22,490,000 ₫