Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 3,160,000 ₫ -79% 79 máy
Máy tính bảng Yuho Tab 8 (TC8091) 3GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 830,000 ₫

Giá máy mới: 3,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,590,000 ₫ -58% 11 máy
Samsung Galaxy Tab A7 Lite (T225) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,900,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 3,390,000 ₫ -48% 18 máy
Samsung Galaxy Tab A8 4GB/64GB (2022) - Chính hãng (Phiên bản 4G) - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,600,000 ₫

Giá máy mới: 6,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,890,000 ₫ -20% 2 máy
iPad Gen 9 10.2" 4G (64GB) - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 7,800,000 ₫

Giá máy mới: 9,690,000 ₫

Tiết kiệm 1,490,000 ₫ -25% 1 máy
Nokia T21 LTE (4GB/128GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,500,000 ₫

Giá máy mới: 5,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,210,000 ₫ -16% 1 máy
iPad Gen 9 10.2" Wi-Fi (64GB) - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 6,290,000 ₫

Giá máy mới: 7,500,000 ₫

Tiết kiệm 2,100,000 ₫ -53% 2 máy
HTC A103 - 10" - 4G LTE - (4GB/64GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,890,000 ₫

Giá máy mới: 3,990,000 ₫

1 máy
Samsung Galaxy Tab A8 3GB/32GB (2022) - Chính hãng (Phiên bản 4G) - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,690,000 ₫

Giá máy mới: 3,990,000 ₫

Tiết kiệm 13,600,000 ₫ -52% 1 máy
Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 12,390,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,600,000 ₫ -44% 1 máy
Lenovo Tab P11 Plus (4GB/64GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,590,000 ₫

Giá máy mới: 8,190,000 ₫

Tiết kiệm 300,000 ₫ -6% 1 máy
Tiết kiệm 2,300,000 ₫ -37% 2 máy
Redmi Pad 3GB/64GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,990,000 ₫

Giá máy mới: 6,290,000 ₫

Tiết kiệm 560,000 ₫ -22% 1 máy
TCL TAB 10L Gen 2 (3GB/32GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,930,000 ₫

Giá máy mới: 2,490,000 ₫

Tiết kiệm 2,240,000 ₫ -21% 1 máy
Xiaomi Pad 6 (8GB/256GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 8,250,000 ₫

Giá máy mới: 10,490,000 ₫

Tiết kiệm 890,000 ₫ -18% 1 máy
Máy tính bảng Huawei MatePad SE (LTE) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,100,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,500,000 ₫ -11% 1 máy
iPad Gen 10 10.9" 5G (64GB) - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 12,590,000 ₫

Giá máy mới: 14,090,000 ₫

1 máy
iPad Pro M1 12.9" Wi-Fi (128GB) - Chính hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 25,190,000 ₫

Giá máy mới: 22,990,000 ₫