Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 2,940,000 ₫ -74% 21 máy
Máy tính bảng Yuho Tab 8 (TC8091) 3GB/32GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 1,050,000 ₫

Giá máy mới: 3,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,790,000 ₫ -47% 1 máy
Lenovo Tab M10 Gen 3 (3GB/32GB) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 3,200,000 ₫

Giá máy mới: 5,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,190,000 ₫ -20% 2 máy
OPPO Pad Air - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,800,000 ₫

Giá máy mới: 5,990,000 ₫

Tiết kiệm 11,000,000 ₫ -42% 3 máy
Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 14,990,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,190,000 ₫ -49% 7 máy
Samsung Galaxy Tab A7 Lite (T225) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 2,300,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 900,000 ₫ -6% 1 máy
iPad Air 5 M1 10.9" - 2022 - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 13,190,000 ₫

Giá máy mới: 14,090,000 ₫

Tiết kiệm 2,250,000 ₫ -16% 3 máy
iPad Gen 10 - 10.9" - (2022) - 5G - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 11,990,000 ₫

Giá máy mới: 14,240,000 ₫

Tiết kiệm 3,600,000 ₫ -44% 1 máy
Máy tính bảng Lenovo Tab P11 Plus - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,590,000 ₫

Giá máy mới: 8,190,000 ₫

Tiết kiệm 2,300,000 ₫ -33% 4 máy
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) - Chính hãng (Phiên bản 4G) - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,690,000 ₫

Giá máy mới: 6,990,000 ₫

Tiết kiệm 890,000 ₫ -18% 1 máy
Máy tính bảng Huawei MatePad SE (LTE) - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,100,000 ₫

Giá máy mới: 4,990,000 ₫

Tiết kiệm 700,000 ₫ -6% 1 máy
iPad Gen 9 - 10.2" - (2021) - Wifi - 256GB - Chính Hãng Apple VN - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 10,290,000 ₫

Giá máy mới: 10,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,800,000 ₫ -37% 1 máy
Máy tính bảng Huawei Matepad LTE - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,690,000 ₫

Giá máy mới: 7,490,000 ₫

Tiết kiệm 800,000 ₫ -6% 1 máy
iPad Gen 9 - 10.2" - (2021) - 4G - 256GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 12,190,000 ₫

Giá máy mới: 12,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,640,000 ₫ -26% 1 máy
Redmi Pad 3GB/64GB - Chính hãng - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 4,650,000 ₫

Giá máy mới: 6,290,000 ₫

1 máy
iPad Pro M1 12.9"- (2021) - Wifi - 128GB - Máy cũ, TBH - TBH

Giá chỉ từ: 25,190,000 ₫

Giá máy mới: 22,990,000 ₫