Kho sản phẩm cũ - Trôi bảo hành

Tiết kiệm 1,690,000 ₫ -19% 3 máy
Xiaomi Pad 5 6GB/128GB- Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 7,300,000 ₫

Giá máy mới: 8,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,690,000 ₫ -22% 1 máy
Apple iPad Mini 6 - 8.3" - (2021) - Wifi - 256GB - Chính Hãng Apple VN - TBH

Giá chỉ từ: 13,000,000 ₫

Giá máy mới: 16,690,000 ₫

Tiết kiệm 400,000 ₫ -5% 1 máy
Apple iPad Gen 9 - 10.2" - (2021) - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 8,290,000 ₫

Giá máy mới: 8,690,000 ₫

Tiết kiệm 7,000,000 ₫ -27% 3 máy
Samsung Galaxy Tab S8 Plus - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 18,990,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 4,800,000 ₫ -14% 1 máy
Apple iPad Pro M1 12.9" - (2021) - Wifi+5G - 256GB - Chính hãng Apple VN - TBH

Giá chỉ từ: 28,690,000 ₫

Giá máy mới: 33,490,000 ₫

Tiết kiệm 1,100,000 ₫ -7% 1 máy
Apple iPad Air M1 10.9" - 2022 - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 14,390,000 ₫

Giá máy mới: 15,490,000 ₫

Tiết kiệm 3,590,000 ₫ -40% 1 máy
Samsung Galaxy Tab S6 Lite - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 5,400,000 ₫

Giá máy mới: 8,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,990,000 ₫ -16% 1 máy
Samsung Galaxy Tab S7 - Chính Hãng - TBH

Giá chỉ từ: 16,000,000 ₫

Giá máy mới: 18,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,600,000 ₫ -8% 1 máy
Apple iPad Pro M1 11" - (2021) - Wifi - 128GB - Chính hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 18,290,000 ₫

Giá máy mới: 19,890,000 ₫

Tiết kiệm 400,000 ₫ -3% 1 máy
Apple iPad Gen 9 - 10.2" - (2021) - 4G - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 11,590,000 ₫

Giá máy mới: 11,990,000 ₫

Tiết kiệm 3,900,000 ₫ -23% 1 máy
Apple iPad Air 10.9" - 2020 - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 13,090,000 ₫

Giá máy mới: 16,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,790,000 ₫ -28% 5 máy
Nokia T20 LTE - 4GB/64GB- Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 4,500,000 ₫

Giá máy mới: 6,290,000 ₫

Tiết kiệm 7,000,000 ₫ -33% 2 máy
Apple iPad Air 10.9" - 2020 - 4G - 64GB - Chính Hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 13,990,000 ₫

Giá máy mới: 20,990,000 ₫

Tiết kiệm 8,700,000 ₫ -36% 5 máy
Samsung Galaxy Tab S7 Plus - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 15,290,000 ₫

Giá máy mới: 23,990,000 ₫

Tiết kiệm 2,500,000 ₫ -29% 3 máy
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 5,990,000 ₫

Giá máy mới: 8,490,000 ₫

Tiết kiệm 3,300,000 ₫ -12% 2 máy
Apple iPad Pro M1 12.9" - (2021) - Wifi - 256GB - Chính hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 23,590,000 ₫

Giá máy mới: 26,890,000 ₫

Tiết kiệm 3,300,000 ₫ -25% 1 máy
Apple iPad Mini 6 - 8.3" - (2021) - Wifi - 64GB - Chính Hãng Apple VN - TBH

Giá chỉ từ: 9,990,000 ₫

Giá máy mới: 13,290,000 ₫

Tiết kiệm 900,000 ₫ -20% 2 máy
Samsung Galaxy Tab A7 Lite (T225) - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 3,590,000 ₫

Giá máy mới: 4,490,000 ₫

Tiết kiệm 7,490,000 ₫ -29% 1 máy
Apple iPad Pro 11" - (2020) - wifi + 4G - 128GB - Chính hãng Apple Việt Nam - TBH

Giá chỉ từ: 18,500,000 ₫

Giá máy mới: 25,990,000 ₫

Tiết kiệm 1,940,000 ₫ -37% 1 máy
Máy tính bảng Lenovo Tab M10 - Gen 2 - Chính hãng - TBH

Giá chỉ từ: 3,250,000 ₫

Giá máy mới: 5,190,000 ₫