Smart Watch Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW

bình luận 8.868 lượt đã xem

Smart Watch Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW
Smart Watch Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW
Smart Watch Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW
Smart Watch Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW
Smart Watch Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW

Giá:

2.890.000 ₫

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW

: XiaomiDGW

1.3”

360 x 360 px

Tìm và so sánh với Smart Watch Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW

Nội dung đang được cập nhật

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Đồng hồ thông minh Amazfit T-Rex - Chính hãng DGW