HOT-01
header
thu-cũ-đổi-mới-iP12
IPHONE-XR-CHO-C-HIEN
iPhone 11

iPhone 11

*Tham gia thu cũ giảm thêm 1 Triệu giá chỉ còn

12.490.000đ

iphone 11-01
iPhone-11-giá-mới
Apple iPad Gen 8 – 10.2-

Apple iPad Gen 8 - 10.2" (2020) - wifi

Chỉ từ 8.590.000

Apple iPad Gen 8 – 10.2-

Apple iPad Gen 8 - 10.2" (2020) - 4G

Chỉ từ 11.990.000

Apple iPad Air 10.9- – 2020

Apple iPad Air 10.9" (2020) - Wifi

Chỉ từ 15.490.000

Apple iPad Air 10.9- – 2020

Apple iPad Air 10.9" (2020) - 4G

Chỉ từ 18.590.000

Apple Watch Series 6 GPS Aluminum Case with Sport Band

Apple Watch Series 6 GPS - Aluminum Case with Sport Band

Chỉ từ 10.790.000

Apple Watch Series 6 GPS + Vỏ nhôm di động với dây đeo thể thao

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular - Aluminium Case With Sport Band

Chỉ từ 13.490.000

Apple Watch Series 6 GPS + Thép không gỉ di động với vòng Milanese

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular - Stainless Steel With Milanese Loop

Chỉ từ 19.490.000

Apple Watch Series 6 GPS + Thép không gỉ di động với dây đeo thể thao

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular - Stainless Steel With Sport Band

Chỉ từ 17.790.000

BẢNG GIÁ THU CŨ

*Lưu ý: Các sản phẩm sau không áp dụng chương trình giảm thêm 1.000.000đ gồm có iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7


Compasia
iphone-se-2020

iPhone SE (2020)

64GB

Loại 1:  3.700.000đ

Loại 2:  3.500.000đ

Loại 3:  2.800.000đ

Loại 4:  1.550.000đ

iphone-se-2020

iPhone SE (2020)

128GB

Loại 1:  3.800.000đ

Loại 2:  3.600.000đ

Loại 3:  2.900.000đ

Loại 4:  1.550.000đ


iphone-se-2020

iPhone SE (2020)

256GB

Loại 1:  3.950.000đ

Loại 2:  3.750.000đ

Loại 3:  3.000.000đ

Loại 4:  1.650.000đ

iphone-7plus

iPhone 7 Plus

32GB

Loại 1:  2.850.000đ

Loại 2:  2.700.000đ

Loại 3:  2.200.000đ

Loại 4:  1.200.000đ

iphone-7plus

iPhone 7 Plus

128GB

Loại 1:  3.000.000đ

Loại 2:  2.850.000đ

Loại 3:  2.300.000đ

Loại 4:  1.200.000đ

iphone-7plus

iPhone 7 Plus

256GB

Loại 1: 3.100.000đ

Loại 2: 2.950.000đ

Loại 3: 2.400.000đ

Loại 4: 1.300.000đ

iphone-8

iPhone 8

64GB

Loại 1: 2.650.000đ

Loại 2: 2.500.000đ

Loại 3: 2.000.000đ

Loại 4: 1.050.000đ

iphone-8

iPhone 8

128GB

Loại 1: 2.800.000đ

Loại 2: 2.650.000đ

Loại 3: 2.150.000đ

Loại 4: 1.150.000đ

iphone-8

iPhone 8

256GB

Loại 1: 2.950.000đ

Loại 2: 2.800.000đ

Loại 3: 2.250.000đ

Loại 4: 1.200.000đ

iphone-8-plus

iPhone 8 Plus

64GB

Loại 1: 3.900.000đ

Loại 2: 3.700.000đ

Loại 3: 3.000.000đ

Loại 4: 1.650.000đ

iphone-8-plus

iPhone 8 Plus

128GB

Loại 1: 3.950.000đ

Loại 2: 3.750.000đ

Loại 3: 3.000.000đ

Loại 4: 1.650.000đ

iphone-8-plus

iPhone 8 Plus

256GB
Loại 1: 4.350.000đ
Loại 2: 4.100.000đ

Loại 3: 3.300.000đ

Loại 4: 1.800.000đ

iphone-x

iPhone X

64GB

Loại 1: 4.550.000đ

Loại 2: 4.300.000đ

Loại 3: 3.450.000đ

Loại 4: 1.900.000đ

iphone-x

iPhone X

256GB

Loại 1: 5.050.000đ

Loại 2: 4.800.000đ

Loại 3: 3.850.000đ

Loại 4: 2.100.000đ

iphone-xr

iPhone XR

64GB

Loại 1: 5.400.000đ

Loại 2: 4.800.000đ

Loại 3: 3.850.000đ

Loại 4: 2.100.000đ

iphone-xr

iPhone XR

128GB

Loại 1: 5.950.000đ

Loại 2: 5.250.000đ

Loại 3: 4.200.000đ

Loại 4: 2.350.000đ

iphone-xr

iPhone XR

256GB

Loại 1: 6.150.000đ

Loại 2: 5.350.000đ

Loại 3: 4.300.000đ

Loại 4: 2.350.000đ

iphone-xs

iPhone Xs

64GB

Loại 1: 5.750.000đ

Loại 2: 5.050.000đ

Loại 3: 4.050.000đ

Loại 4: 2.200.000đ

iphone-xs

iPhone Xs

256GB

Loại 1:   6.350.000đ

Loại 2:   5.600.000đ

Loại 3:   4.500.000đ

Loại 4:   2.450.000đ

iphone-xs

iPhone Xs

512GB

Loại 1:   6.500.000đ

Loại 2:   5.750.000đ

Loại 3:   4.650.000đ

Loại 4:   2.600.000đ

iphone-xs-max

iPhone Xs Max

64GB

Loại 1:   7.900.000đ

Loại 2:   6.950.000đ

Loại 3:   5.600.000đ

Loại 4:   3.100.000đ

iphone-xs-max

iPhone Xs Max

256GB

Loại 1:   8.650.000đ

Loại 2:   7.650.000đ

Loại 3:   6.150.000đ

Loại 4:   3.350.000đ

iphone-xs-max

iPhone Xs Max

512GB

Loại 1:   8.800.000đ
Loại 2:   7.750.000đ

Loại 3:   6.200.000đ

Loại 4:   3.450.000đ

iphone-11

iPhone 11

64GB

Loại 1:   9.000.000đ

Loại 2:   8.150.000đ

Loại 3:   6.550.000đ

Loại 4:   3.650.000đ

iphone-11

iPhone 11

128GB

Loại 1:    9.500.000đ

Loại 2:    8.600.000đ

Loại 3:    6.900.000đ

Loại 4:    3.800.000đ

iphone-11

iPhone 11

256GB

Loại 1:    9.700.000đ

Loại 2:    8.800.000đ
Loại 3:    7.050.000đ

Loại 4:    3.900.000đ

iphone-11-pro

iPhone 11  Pro

64 GB

Loại 1:  11.300.000đ

Loại 2:  10.250.000đ

Loại 3:    8.300.000đ

Loại 4:    4.550.000đ

iphone-11-pro

iPhone 11  Pro

256GB

Loại 1:  12.450.000đ

Loại 2:  11.350.000đ

Loại 3:    9.400.000đ

Loại 4:    5.100.000đ

iphone-11-pro

iPhone 11 Pro

512GB

Loại 1:    12.800.000đ

Loại 2:    11.600.000đ

Loại 3:      9.600.000đ

Loại 4:      5.300.000đ

iphone-11-pro-max

iPhone 11 Pro Max

64GB

Loại 1:   12.700.000đ

Loại 2:   11.550.000đ

Loại 3:     9.550.000đ

Loại 4:     5.250.000đ

iphone-11-pro-max

iPhone 11 Pro Max

256GB

Loại 1:  13.400.000đ

Loại 2:  12.250.000đ

Loại 3:  10.400.000đ
Loại 4:    5.600.000đ

iphone-11-pro-max

iPhone 11 Pro Max
512GB

Loại 1:    14.500.000đ

Loại 2:    13.350.000đ

Loại 3:     11.500.000đ

Loại 4:      6.200.000đ

xanh

iPhone 12 Mini 64GB

Loại 1:    7.650.000đ

Loại 2:    6.950.000đ

Loại 3:    5.600.000đ

Loại 4:    3.100.000đ

xanh

iPhone 12 Mini 128GB

Loại 1:    8.050.000đ

Loại 2:    7.300.000đ

Loại 3:    5.850.000đ

Loại 4:    3.250.000đ

xanh

iPhone 12 Mini 64GB

Loại 1:    8.500.000đ

Loại 2:    7.700.000đ

Loại 3:    6.200.000đ

Loại 4:    3.450.000đ

đỏ

iPhone 12 64GB

Loại 1:  12.250.000đ

Loại 2:  11.100.000đ

Loại 3:    9.100.000đ

Loại 4:    5.000.000đ

đỏ

iPhone 12 128GB

Loại 1:   12.700.000đ

Loại 2:   11.550.000đ

Loại 3:     9.500.000đ

Loại 4:     5.250.000đ

đỏ

iPhone 12 256GB

Loại 1:  12.950.000đ

Loại 2:  11.750.000đ

Loại 3:    9.750.000đ

Loại 4:    5.350.000đ

iPhone-12-pro-max-2

iPhone 12 Pro 512GB

Loại 1:  18.200.000đ

Loại 2:  15.900.000đ

Loại 3:  14.200.000đ
Loại 4:    7.600.000đ

iPhone-12-pro-max

iPhone 12 Pro Max 128GB

Loại 1:  17.700.000đ

Loại 2:  16.400.000đ

Loại 3:  14.800.000đ

Loại 4:    7.850.000đ

iPhone-12-pro-max-2

iPhone 12 Pro 128GB

Loại 1:  16.200.000đ

Loại 2:  14.950.000đ

Loại 3:  13.100.000đ

Loại 4:    7.050.000đ

iPhone-12-pro-max-2

iPhone 12 Pro 256GB

Loại 1:  17.000.000đ

Loại 2:  15.700.000đ

Loại 3:  13.800.000đ

Loại 4:    7.500.000đ

iPhone-12-pro-max

iPhone 12 Pro Max 128GB

Loại 1:   18.500.000đ

Loại 2:   17.150.000đ

Loại 3:   15.400.000đ

Loại 4:     8.300.000đ

iPhone-12-pro-max

iPhone 12 Pro Max

512GB

Loại 1:  18.850.000đ

Loại 2:  17.500.000đ

Loại 3:  15.900.000đ
Loại 4:    8.450.000đ

QUY ĐỊNH KHI THAM GIA THU CŨ


- Máy iPhone thu cũ sẽ được đánh giá qua phần mềm của bên thứ 3 là Compasia Vietnam.

- Máy bao gồm các phần tử xác thực: Nguồn, Bảo mật, Hình, Chức năng, Mặt kính trước, Mặt kính sau và nắp lưng, Khung viền.

Bảng-giá-iPhone-12
__CONFIG_colors_palette __ {"active_palette": 0, "config": {"Colors": {"62516": {"name": "Main Accent", "parent": - 1}}, "gradient": []}, "bảng màu": [{"name": "Mặc định bảng màu", "giá trị": {"bảng màu": {"62516": {"val": "rgb (19, 114, 211)", "hsl": {"h": 210, "s": 0,83, "l": 0,45}}}, "gradient": []}}]} __ CONFIG_colors_palette__
MUA NGAY

TOP SẢN PHẨM ƯU ĐÃI KHI MUA CÙNG IPHONE 12 SERIES

THÔNG TIN MUA HÀNG

* iPhone 12 - iPhone 12 Mini  
* iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max

Sản phẩm

GIÁ KHUYỄN MÃI

MUA NGAY

13.990.000Đ

15.950.000Đ

MUA NGAY

18.950.000Đ

MUA NGAY

16.990.000Đ

MUA NGAY

18.590.000Đ

MUA NGAY

21.390.000Đ

MUA  NGAY

24.890.000Đ

MUA  NGAY

26.890.000Đ

MUA  NGAY

29.990.000Đ

MUA  NGAY

iPhone 12 Pro Tối đa 128GB

27.490.000Đ

MUA  NGAY

30.390.000Đ

MUA  NGAY

iPhone 12 Pro Tối đa 512GB

35.690.000Đ

MUA  NGAY

DANH SÁCH ĐẶT HÀNG IPHONE 12 SERIES

TIN TỨC CÔNG NGHỆ HOT