Hotline: 1900.2091

thu-cũ-01
STT Model Bộ nhớ Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4
1 Galaxy S10 E Tất cả 4.350.000 4.230.000 3.630.000 3.000.000
2 Galaxy S10 Lite Tất cả 5.050.000 4.760.000 4.110.000 3.200.000
3 Galaxy S20 FE 5G Tất cả 7.600.000 6.600.000 6.170.000 4.000.000
4 Galaxy S20 FE Tất cả 7.300.000 6.500.000 5.800.000 3.650.000
5 Galaxy S9 Plus Tất cả 4.150.000 3.810.000 3.470.000 2.870.000
6 Galaxy S9 Tất cả 3.870.000 3.580.000 3.420.000 2.750.000
7 Galaxy S8 Plus Tất cả 3.640.000 3.440.000 3.130.000 2.710.000
8 Galaxy S8 Tất cả 3.300.000 3.160.000 3.030.000 2.630.000
9 Galaxy Note 10 Lite Tất cả 5.200.000 4.850.000 4.320.000 3.150.000
10 Galaxy Note 9_512G 512 4.560.000 4.050.000 3.640.000 2.780.000
11 Galaxy Note 9_128G 128 4.510.000 4.020.000 3.660.000 2.750.000
12 Galaxy Note 8 Tất cả 3.800.000 3.500.000 3.160.000 2.690.000
13 Galaxy A8 Tất cả 2.590.000 2.470.000 2.420.000 2.170.000
14 Galaxy A80 Tất cả 3.800.000 3.400.000 3.260.000 2.720.000
15 Galaxy A70 Tất cả 3.710.000 3.270.000 3.220.000 2.720.000
16 Galaxy A71 5G 128 5.190.000 4.800.000 4.340.000 3.000.000
17 Galaxy A71 Tất cả 5.150.000 4.660.000 4.080.000 3.000.000
18 Galaxy A72 256 6.420.000 5.770.000 5.070.000 3.400.000
19 Galaxy A50 Tất cả 3.670.000 3.230.000 3.070.000 2.610.000
20 Galaxy A50S Tất cả 4.130.000 3.850.000 3.490.000 2.780.000
21 Galaxy A51 Tất cả 4.610.000 3.710.000 3.360.000 2.810.000
22 Galaxy A51 5G 128 5.370.000 4.840.000 4.250.000 2.930.000
23 Galaxy A52 256 6.160.000 5.560.000 4.800.000 3.300.000
24 Galaxy A52 5G Tất cả 6.360.000 5.780.000 4.850.000 3.290.000
25 Galaxy A52s 5G 256 6.590.000 5.860.000 5.000.000 3.280.000
26 Galaxy A9 2018 Tất cả 3.900.000 3.510.000 3.320.000 2.790.000
27 Galaxy A7 2018 Tất cả 2.950.000 2.780.000 2.700.000 2.360.000
28 Galaxy A5 2017 Tất cả 2.770.000 2.590.000 2.500.000 2.200.000
29 Galaxy A7 2017 Tất cả 2.950.000 2.770.000 2.680.000 2.230.000
30 Galaxy A5 2016 Tất cả 2.270.000 2.220.000 2.200.000 2.130.000
31 Galaxy A7 2016 Tất cả 2.590.000 2.450.000 2.410.000 2.150.000
32 Galaxy A8 2016 Tất cả 2.630.000 2.500.000 2.450.000 2.160.000
33 Galaxy A5 Tất cả 2.270.000 2.200.000 2.190.000 2.120.000
34 Galaxy A7 Tất cả 2.450.000 2.360.000 2.320.000 2.140.000
35 Galaxy A8 2018 Tất cả 3.110.000 2.830.000 2.720.000 2.370.000
36 Galaxy A8 Plus 2018 Tất cả 3.570.000 3.190.000 2.750.000 2.400.000
37 iPhone X_64G 64 6.600.000 6.310.000 5.570.000 3.860.000
38 iPhone X_256G 256 7.120.000 6.750.000 5.850.000 4.000.000
39 iPhone XR_64G 64 7.070.000 6.800.000 6.020.000 3.940.000
40 iPhone XR_128G 128 7.680.000 7.200.000 6.390.000 4.150.000
41 iPhone XR_256G 256 8.070.000 7.800.000 7.200.000 4.200.000
42 iPhone XS_64G 64 7.150.000 6.900.000 6.220.000 4.110.000
43 iPhone XS_256G 256 7.940.000 7.670.000 6.680.000 4.440.000
44 iPhone XS_512G 512 8.350.000 8.000.000 7.100.000 4.640.000
45 iPhone XS MAX_64G 64 8.920.000 8.240.000 7.360.000 4.960.000
46 iPhone XS MAX_256G 256 9.620.000 9.000.000 8.390.000 5.450.000
47 iPhone XS MAX_512G 512 10.150.000 9.710.000 8.650.000 5.500.000
48 iPhone 11_64G 64 9.120.000 8.700.000 8.250.000 5.500.000
49 iPhone 11_128G 128 10.240.000 9.750.000 8.640.000 5.670.000
50 iPhone 11_256G 256 10.920.000 10.400.000 9.190.000 5.940.000
51 iPhone 11 Pro_64G 64 10.840.000 10.360.000 9.340.000 6.410.000
52 iPhone 11 Pro_256G 256 11.860.000 11.260.000 9.630.000 6.390.000
53 iPhone 11 Pro_512G 512 12.610.000 12.000.000 10.230.000 6.630.000
54 iPhone 11 Pro Max_64G 64 13.340.000 12.680.000 11.300.000 6.660.000
55 iPhone 11 Pro Max_256G 256 14.120.000 13.340.000 11.840.000 6.930.000
56 iPhone 11 Pro Max_512G 512 14.840.000 14.050.000 12.630.000 7.390.000
57 iPhone 12 Mini_64G 64 9.160.000 8.550.000 7.290.000 4.910.000
58