Điện thoại

STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Philips E330 - Pin 4050 mAh 1.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
2 Intex Turbo Twist 490.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
3 Amazon Kindle Fire HD 7 inch 16GB. N/A 12 tháng tại Hoanghamobile. đổi một trong 1 tuần đầu Hàng có sẵn
Acer
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Acer Smart E140 N/A Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Aimica
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Koook X1 490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Koook K110 650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Koook K200 650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Koook Mini 2 490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Aimica A10 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Alcatel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Alcatel OneTouch POP C7 2.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 ALCATEL One Touch Pop C5 (5036D) 2.690.000 ₫ Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
3 Alcatel One Touch Magic 4033D 1.790.000 ₫ Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 ALCATEL One Touch Idol 16Gb (OT6030D) (2 Sim) N/A Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 ALCATEL One Touch Scribe HD ( OT 8008D) (2 Sim) N/A Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
6 ALCATEL One Touch Star (OT6010D) (2 Sim) N/A Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 ALCATEL One Touch Sapphire 2 (OT5035D) ( 2 Sim) N/A Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
Apple - iPhone
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple iPhone 7 - Chính hãng N/A Bảo hành chính hãng 12 tháng Đặt hàng trước một tuần
2 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gray - Refurbished -Trôi bảo hành 12.590.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Refurbished - Gold - Trôi bảo hành 11.290.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Apple iPhone 6S - 128GB - Space Gray - Chính hãng - Active: 16/06/2016 17.590.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple đến 15/06/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gold - Đổi bảo hành 10.550.000 ₫ Active lên đủ 12 tháng bảo hành chính hãng Apple, bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Hàng có sẵn
6 Apple iPhone 6S - 128GB - Space Gray - Chính hãng FPT, DGW 17.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple đến 13/07/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Apple iPhone 6S - 128GB - Gray -Máy Trôi Bảo Hành 16.890.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại hoàng hà . Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Silver - Chính hãng FPT, DGW - Trôi bảo hành 16.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến ngày 15/7/17. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Apple iPhone 6S - 16GB - Gold - Chính hãng - Trôi bảo hành 13.350.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 26/06/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gray - Refurbished - Active: 30/05/2016 12.390.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Apple iPhone 6S - 16GB - Gold - Chính hãng FPT - Active :16/06/2016 15.290.000 ₫ Chính hãng đến 15/06/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - White - FPT - Kích hoạt 02/07/2016 15.490.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Apple iPhone 6S Plus - 64GB - Rose Gold - FPT - Trôi bảo hành 18.190.000 ₫ Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Apple iPhone 6S - 16GB - Rose Gold - Trôi bảo hành - Active: 08/07/2016 12.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Apple iPhone 6S - 16GB - Gold - Chính hãng FPT - Active :25/05/2016 14.390.000 ₫ Chính hãng đến 24/05/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Apple iPhone 6S - 16GB - Rose Gold - Trôi bảo hành 13.290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng hoanghamobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Apple iPhone 6S Plus - 64GB - Rose Gold - Máy Trôi bảo hành.Chua Active 18.190.000 ₫ Bảo Hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Apple iPhone 6S - 16GB -Gold - Chính hãng FPT - Máy Trôi Bảo Hành 13.390.000 ₫ Chính hãng đến 22/6/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Gold - Refurbished 12.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Apple iPhone 5C - 8GB - Quốc tế - Cũ 99% 2.190.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Apple iPhone 6S - 64GB -Gold - Trôi bảo hành 14.890.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gold - Refurbished 14.290.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Apple iPhone 6S - 16GB -Rose Gold - Trôi bảo hành. Active: 22/04/2016 13.090.000 ₫ Bảo hành 06 tháng hoanghamobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Chính hãng - FPT 7.850.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Brand New 6.950.000 ₫ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng Hàng có sẵn
26 Apple iPhone SE - 64GB - Chính hãng FPT, DGW 13.850.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Apple iPhone SE - 16GB - Chính hãng FPT, DGW 11.090.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Black (Space gray) 15.790.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Apple iPhone SE - 64GB 12.850.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Apple iPhone 5C - 16GB - Lock - Cũ 99 % 1.790.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Apple iPhone SE - 16GB 9.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Apple iPhone 6S - 16GB -Rose Gold - Trôi bảo hành. Chưa active 13.090.000 ₫ Bảo hành 06 tháng hoanghamobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Apple iPhone 5 - 32GB - Black/White - Cũ 99% 3.250.000 ₫ 06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Đổi bảo hành - Chưa Active 5.650.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 Apple iPhone 5C - 32GB - Quốc tế - Cũ 99% 2.890.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Gold - Refurbished 11.950.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 Apple iPhone 5C - 16GB - Quốc tế - Cũ 99% 2.590.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Apple iPhone 5 - 16GB - White - Cũ 99% 2.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Apple iPhone 5s - 16GB - Grey/White - Chính hãng - FPT, DGW 6.750.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gold - Refurbished 11.750.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gray/White - Refurbished 11.290.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
42 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Gray/White - Refurbished 11.750.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Apple iPhone 6S - 16GB - Gray - Chính hãng FPT -Trôi bảo hành. Active :19/02/2016 13.890.000 ₫ chính hãng 09 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Apple iPhone 6S - 64GB - Rose Gold - Chính hãng FPT Trôi bảo hành - active: 10/11/2015 15.890.000 ₫ Bảo hành chính hãng tới 10/11/2016. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 Apple iPhone 6S Plus - 64GB - Gold - FPT - Máy cũ 16.590.000 ₫ bảo hành chính hãng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 iPhone 4s - 16GB - Cũ 99% 1.650.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Moblie. Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
47 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Gold - LL/A - Like new 12.290.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 Apple iPhone 6S Plus - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 21.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 Apple iPhone 6S - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 19.690.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Rose Gold/Gold/White 16.550.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Refurbished - Gold - Trôi bảo hành - Active: 30/05/2016 10.590.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
52 Apple iPhone 5s - 32GB - Cũ 99% 4.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
53 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Grey/White - LL/A - Cũ 99% 11.290.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
54 Apple iPhone 6S Plus - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 19.090.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
55 Apple iPhone 6S - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 16.650.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
56 Apple iPhone 6S - 16GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 14.350.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
57 Apple iPhone 6S Plus - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 20.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
58 Apple iPhone 6S - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 17.890.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
59 Apple iPhone 6S Plus - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 20.390.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
60 Apple iPhone 6S - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 18.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
61 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 18.450.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
62 Apple iPhone 6S - 16GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 15.350.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
63 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gold - Chính hãng - Active: 22/07/2016 14.890.000 ₫ Chính hãng đến 21/07/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
64 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - LL/A - Đổi bảo hành - Chưa Active 13.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
65 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Cũ 99% 9.790.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
66 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - LL/A - Cũ 99% 8.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
67 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Cũ 99% 9.690.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
68 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - LL/A - Cũ 99% 11.500.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
69 Apple iPhone 5 - 16GB - Black - Cũ 99% 2.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
70 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - LL/A - Đổi bảo hành - Chưa Active 13.690.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
71 Apple iPhone 5s - 16GB - Cũ 99% 4.290.000 ₫ 06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
72 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT, DGW 16.890.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
73 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Black/White - Chính hãng - FPT, DGW 16.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
74 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT, DGW 15.490.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
75 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT, DGW 16.590.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
76 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT, DGW 14.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
77 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Grey - Chính hãng - FPT, DGW 13.500.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
78 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Gold/Black/White N/A Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
79 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Gold/Black/White 17.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Archos
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Archos 50d Helium - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.490.000 ₫ Bảo hành 3 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Archos F28 530.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Archos 50 Diamond - Chính hãng 5.280.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Archos 50d Helium - Chính hãng 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Archos 50e Helium - Chính hãng 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Archos 59 Xenon - Chính hãng 3.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Asus
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Asus Zenfone 2 ZE550 -RAM 2G-16G Chip 1.8hz Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 3.150.000 ₫ Bảo hành 03 tháng hoanghamobile.Đổi lỗi trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Asus Zenfone 3 Max - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Pre-order
3 Asus Zenfone 3 Laser - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Pre-order
4 Asus Zenfone 3 5.2" (ZE520KL) - Chính hãng 7.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Pre-order
5 Asus Zenfone 3 Ultra - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Pre-order
6 Asus Zenfone 3 Deluxe - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Pre-order
7 Asus Zenfone 3 5.5" (ZE552KL) - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Pre-order
8 ZenFone Selfie (ZD551KL) - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng 04 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 ZenFone Selfie (ZD551KL) - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 4.190.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB -32GB- CPU 2.3 - Chính hãng máy trôi bảo hành. 3.600.000 ₫ Chính hãng 01 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 4.490.000 ₫ 1 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 4.590.000 ₫ Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) - Máy Trôi Bảo Hành 3.290.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Asus Padfone S - Ram 3 GB - ROM 64G - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Chính hãng 09 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 Asus Zenfone 2 ZE550 -RAM 2G-16G Chip 1.8hz Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 2.690.000 ₫ Bảo hành 06 tháng hoanghamobile.Đổi lỗi trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 4.590.000 ₫ Chính hãng 5 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Asus Zenfone Go 4.5" (ZB452KG) - 8MP/2MP - Chính hãng 2.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Asus Zenfone Go 4.5" (ZB452KG) - 5.0MP/ 0.3MP - Chính hãng 1.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) - Trôi bảo hành 3.390.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Chính hãng 28/4/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL - LTE - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) - Chính hãng 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - CPU 2.3 - Chính hãng - Like new 3.450.000 ₫ Chính hãng 03 tháng và 12 tháng bảo hành mở rông Hcare .Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 ZenFone Selfie (ZD551KL) - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.690.000 ₫ Chính hãng đến tháng 20/06/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB -32GB- CPU 2.3 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.590.000 ₫ Chính hãng đến 27/08/2016, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB -32GB- CPU 2.3 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.800.000 ₫ 06 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.650.000 ₫ Chính hãng đến 29/01/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Asus Zenfone Go ZC500TG - Chính hãng - Trôi bảo hành. 2.090.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 ZenFone Selfie (ZD551KL) - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.990.000 ₫ Chính hãng 05 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL - Chính hãng 3.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 ZenFone C (ZC451CG) 1.760.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
32 Asus Zenfone Go ZC500TG - Chính hãng 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 ZenFone Selfie (ZD551KL) - Chính hãng 4.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB -32GB- CPU 2.3 - Chính hãng máy trôi bảo hành. 3.800.000 ₫ Chính hãng 05 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 Asus Zenfone C+ ZC451CG 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
36 Asus Zenfone 2 ZE500 - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 Asus Zenfone 2 ZE551 -RAM 2G-32G Chip 1.8hz - Máy Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 4.200.000 ₫ Chính hãng 3 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Asus Zenfone 2 ZE550 -RAM 2G-16G Chip 1.8hz Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 2.700.000 ₫ Chính hãng 5 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.890.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Asus Padfone S - Ram 3 GB - Trôi bảo hành 3.800.000 ₫ Chính hãng 09 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
42 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng 6.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - CPU 2.3 - Chính hãng 4.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 2GB - CPU 1.8 - Chính hãng 4.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 Asus Zenfone 2 ZE550 - Chính hãng 4.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 Asus Padfone S - Ram 3 GB - Chính hãng 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
47 Asus Zenfone 5 - A501 - Chip 1.2 Ghz - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 Asus Zenfone 6 - A601 - Chính hãng 4.870.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 Asus Zenfone 4 - A400 - Pin 1600 mAh - Chính hãng 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 Asus Zenfone 5 - A501 - Ram 2GB - Chip 1.6 Ghz - Chính hãng 3.520.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 Asus Vivo Tab TF600G WIFI + 3G 16.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Bavapen
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Bavapen B42 - 3500mAh - PIN 20 NGÀY, CHỜ 45 NGÀY - Trôi bảo hành 200.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Bavapen B42m - Trôi bảo hành 350.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Bavapen B35 420.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Bavapen B55 250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Bavapen B42m 420.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Bavapen B42 - 3500mAh - PIN 20 NGÀY, CHỜ 45 NGÀY - Máy cũ 180.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Bavapen B20 240.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Bavapen B40 260.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Bavapen B42 - 3500mAh - PIN 20 NGÀY, CHỜ 45 NGÀY - Trôi bảo hành 230.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Bavapen B10 - 2 sim 2 sóng - Trôi bảo hành 110.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Bavapen B10 - Siêu nhỏ 210.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Bavapen B502 - 2 sim 2 sóng 2.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
BKAV
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 BKAV - BPhone 128GB - Gold 24K - Chính hãng 19.209.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 BKAV - BPhone 64GB - Chính hãng 10.959.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 BKAV - BPhone 16GB - Chính hãng 7.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Blackberry
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 BlackBerry Leap - Trôi bảo hành 3.890.000 ₫ Chính hãng đến 07/10/2016 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 BlackBerry Q10 - Thái - Máy trôi bảo hành. 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi lỗi trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Blackberry Passport - Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.290.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 BlackBerry Porsche Design P'9982 - Trôi bảo hành 18.390.000 ₫ Bảo hành chính hãng 28/04/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.590.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Blackberry Passport - Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.990.000 ₫ Bảo hành 31/05/17, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng - Trôi bảo hành 9.900.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Blackberry Passport - Black - Chính hãng 10.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng - Trôi bảo hành 10.000.000 ₫ Chính hãng 30/5/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng - Trôi bảo hành 9.500.000 ₫ Chính hãng 3 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Blackberry Passport Silver Edition - Trôi bảo hành 9.800.000 ₫ Bảo hành đến 03/03/17, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Blackberry Priv - Chính hãng 15.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng - Trôi bảo hành. 9.500.000 ₫ Chính hãng đến 31/03/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng 12.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 BlackBerry Classic (Q20) - Trắng 7.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 BlackBerry Porsche Design P'9983 Graphite Edition 44.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 BlackBerry Classic (Q20) - white - Máy cũ 5.190.000 ₫ Bảo hành 5/11/16, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 BlackBerry Leap 4.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 BlackBerry Classic (Q20) - Đen 8.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 BlackBerry Porsche Design P'9983 43.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng 3.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Blackberry Z3 - Máy cũ 2.190.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 BlackBerry Porsche Design P'9982 21.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 BlackBerry Q10 - Thái - Máy trôi bảo hành. 2.390.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Đổi lỗi trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
COBY
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Coby Kyros MID 7055 - Hỗ trợ 3G - Hàng tồn kho. 900.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile, Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu đầu Hàng có sẵn
2 Coby MID8065 - Xả Hàng tồn kho 990.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Hàng có sẵn
Coolpad
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Coolpad Roar A110 - Navy Blue - Trôi bảo hành 1.700.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Coolpad Sky 3 (E502) - Chính hãng 3.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
3 Coolpad Roar 3 (A118) - Chính hãng 2.990.000 ₫ Hàng có sẵn
4 Coolpad E561 - Chính hãng 3.290.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
5 Coolpad Max Lite 5.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
6 Coolpad Max A8 11.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
7 Coolpad Sky mini E560 - Chính hãng Trôi bảo hành 1.900.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Coolpad Roar A110 - Trôi bảo hành 1.500.000 ₫ Chính hãng 07 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Coolpad Sky E501 - Trôi bảo hành 1.990.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Coolpad Shine R106 - Trôi Bảo Hành 3.500.000 ₫ Hàng có sẵn
11 Coolpad Fancy 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Coolpad Roar A110 - Máy trôi bảo hành 1.800.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Coolpad Roar A110 2.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Coolpad Shine R106 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Coolpad Sky mini E560 - Chính hãng - trôi bảo hành. 1.590.000 ₫ Chính hãng 07 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Coolpad E561 - Chính hãng trôi bảo hành. 2.800.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Coolpad Sky mini E560 - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Coolpad Sky E501 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
FPT
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 FPT X459 - Chip lõi tứ 990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
2 FPT Care - Pin 4000 mAh - Dùng trong 30 ngày - Đèn pin kép siêu sáng 470.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
3 FPT S585 - Chính hãng 1.890.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
4 FPT B90 - Trôi bảo hành 230.000 ₫ Chính hãng đến 05/11/2016, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 FMobile B92P 420.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 FPT B90 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 FMobile B82 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng sắp về
8 FPT Life 5 Star 1.670.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 FMobile B92 - Pin chờ 24 ngày 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 FPT S450 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 FPT S450 young 1.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 FPT B67 330.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 FPT B18 290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 FPT S500 1.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 FPT F-Game 490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 FPT B88 Plus 370.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 FPT Life 5 Plus 2.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 FPT F35 - pin 3500 mAh 1.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 FPT B3 - 2 Sim 2 sóng 380.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 FPT B55 - 2 sim 2 sóng 480.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 FPT B65 460.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
22 FPT F56 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
23 FPT HD V 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 FPT F82 2.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
25 FPT F80 2.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
26 FPT F50 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 FPT F11 2.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
28 FPT F12 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
29 FPT V - 2 sim 2 sóng online 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
30 FPT 4 (IV) - Chip lõi tứ,2 sim 2 sóng 3.840.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
31 FPT HD II - 2 sim 2 sóng 3.230.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
32 FPT Tablet Wi-Fi - Xả hàng tồn kho. 590.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile., Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
33 F-Mobile F8 Android - 2 sim 2 sóng 1.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Goly
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Goly X5 2.890.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Gionee
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Gionee Pioneer P5W 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Gionee S Plus (S6) - Chính hãng 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Gionee F103 - Chính hãng 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Gionee L200 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Gionee Elife S5.1 3.360.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Gionee Marathon M3 - Pin 5000 mAh 1.980.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Gionee Elife E6 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Gionee V4s 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Gionee Elife S5.5 3.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Gionee Elife E7 Mini 2.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Gionee Elife E7 4.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Gionee M1( 2 sim) 3.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Gionee Pioneer P2 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Gionee G2 Gpad (2 Sim) 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Gionee Pioneer P3 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Gionee L800 750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Haier
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Haier Zio S2 Xả hàng tồn kho. 800.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Haier Zio P5 Xả hàng tồn kho.Mới 100% 590.000 ₫ 12 tháng chính hãng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Haier ZIO S4 (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) Xả hàng tồn kho. 890.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Haier Zio P2 Xả hàng tồn kho. 700.000 ₫ 01 tháng ại Hoàng Hag mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Haier Z1600i 70.000 ₫ 01 tháng Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Haier Zio S2 1.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Haier Zio P5 590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Haier Zio P2 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Haier ZIO S4 (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
HP
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 HP Slate 6 3.150.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
HTC
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 HTC One M9 (Gray) - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.790.000 ₫ Chính hãng đến 10/07/2017, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. N/A
2 HTC Desire 628 Dual SIM - Trôi Bảo Hành 3.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 10/05/2016 Hàng có sẵn
3 HTC One E9 Dual SIM - Chính hãng - Trôi bảo hành 4.390.000 ₫ Chính hãng đến 13/07/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 HTC Desire 826 dual sim - Trôi bảo hành - Màu hồng 3.990.000 ₫ bảo hành 09 tháng chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu N/A
5 HTC Butterfly 2 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Bảo hành đến 27/5/2017.Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 HTC One E9 Dual SIM - Chính hãng - Trôi bảo hành 4.390.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 HTC One M8 Windows Phone - Like new 2.790.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 HTC 10 - Chính hãng 16.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
9 HTC Desire 628 Dual SIM 4.390.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
10 HTC Desire 626G Plus - Trôi Bảo Hành 2.090.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 HTC Desire 620G - Máy trôi bảo hành 2.090.000 ₫ chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 HTC Desire 826 dual sim - Trôi bảo hành. 3.990.000 ₫ bảo hành 09 tháng chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 HTC Desire 826 Dual Sim - Máy cũ 3.290.000 ₫ Chính hãng 09 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 HTC One M8 Eye - Chính hãng -Trôi Bảo Hành 5.350.000 ₫ Bảo Hành 11,5 Tháng , Máy Mới 99,9% , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 HTC Desire 820G+ 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 HTC Desire 826 Selfie 4.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 HTC One M8 Mini - Hàng Mỹ - Like new 2.190.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 HTC One M9S - Chính hãng 8.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 HTC Desire Eye - Hàng Chính Hãng - Trôi bảo hành 4.790.000 ₫ Chính hãng 3 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 HTC Desire 728G Dual SIM 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 HTC One A9 - Chính hãng 8.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 HTC One M8 Eye - Chính hãng - Máy trôi bảo hành 5.790.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 HTC One E9 Dual SIM - Chính hãng 4.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 HTC Butterfly 2 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.690.000 ₫ Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 HTC One M8 Eye - Chính hãng 5.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 HTC One Mini 2 (M8 Mini) - Máy Trôi Bảo Hành 2.690.000 ₫ 3 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 HTC Desire 816G - Máy trôi bảo hành 2.990.000 ₫ 06 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 HTC Butterfly 2 - Chính hãng - Chống nước, chống bụi 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 HTC Desire 816 - Trôi bảo hành 3.590.000 ₫ 06 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 HTC Desire 210 - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành. 1.650.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 HTC One M8 (Mỹ) - Like new 2.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 HTC Desire 620G - White - Máy like new 1.500.000 ₫ chính hãng 1 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 HTC One M9 - Chính hãng Máy trôi bảo hành. 8.590.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
34 HTC Desire 326G Dual sim 1.880.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 HTC Desire 826 4.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 HTC One M9 - Gold/Silver/Gray - Chính hãng 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 HTC Desire 626G Plus 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 HTC Desire 526G Dual Sim 1.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 HTC Desire 820Q 4.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 HTC Desire 620G 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 HTC Desire Eye 6.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
42 HTC One M8 - Đỏ - Chính hãng 7.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 HTC One Dual Sim - 802w - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.790.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 HTC Desire 616 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 HTC Desire 210 - 2 sim 2 sóng 1.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 HTC One Mini 2 (M8 Mini) 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
47 HTC Desire X 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 HTC Desire 310 Dual sim 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 HTC Desire U 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 HTC One 32GB - FPT (Silver, Black) 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 HTC Butterfly - Like new 1.790.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao sài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Huawei
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Huawei Y5II (Y5 2) - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng, bao sài đổi trả trong 15 ngày Hàng có sẵn
2 Huawei Y6II 3.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
3 Huawei Honor 4C (G Play Mini) - Máy Cũ 1.990.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Huawei Y5II (Y5 2) - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng 10 tháng, bao sài đổi trả trong 15 ngày Hàng có sẵn
5 Huawei Gplay Mini (Honor 4C) - Máy Trôi bảo hành 2.590.000 ₫ Bảo hành 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
6 Huawei Y3II (Y3 2) - Chính hãng 1.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
7 Huawei Y5II (Y5 2) - Chính hãng 2.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
8 Huawei P9 Leica - Chính hãng 10.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 24 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày. Pre-order
9 Huawei Gplay Mini (Honor 4C) - Máy Trôi bảo hành 2.590.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Huawei P8 lite (Alice) - Gold - Trôi bảo hành 2.690.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Huawei P8 lite (Alice) - Gold - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Huawei GR5 Chính hãng - Trôi bảo hành 3.650.000 ₫ Chính hãng đến 19/06/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Huawei P8 lite (Alice) - Gold 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Huawei P8 lite (Alice) - Gold - Cũ 2.400.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Huawei GR5 - Chính hãng 4.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Huawei Mate 8 N/A Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
17 Huawei Y6 Scale 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Huawei G7 Plus 5.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Huawei Honor 4C (G Play Mini) 3.070.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Huawei Ascend P8 7.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Huawei Ascend Mate 7 - Trôi bảo hành 7.390.000 ₫ Chính hãng đến 12/05/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Huawei Honor 4x 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Huawei P8 lite (Alice) - Grey/White 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Huawei Y5c (Y541 - U02) 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Huawei Y625 - U32 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Huawei Ascend P7 - Máy Trôi bảo hành 3.590.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Huawei Ascend P7 - ARSENAL EDITION 5.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Huawei Ascend Mate 7 8.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Huawei Honor 3C lite (Hol-U19) - 2 Sim 2.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Huawei Ascend Y600 2.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Huawei Ascend Y320 - FPT 1.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Huawei G610 - FPT (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
InFocus
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 InFocus M560 (InFocus V5) - Xách tay 2.350.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
2 InFocus M810t 3.290.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Lenovo
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Lenovo Vibe P1m - Pin 4000 - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.190.000 ₫ Chính hãng đến 17/04/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 LENOVO P780 - 2 sim - 8GB - Pin 4000 mAh - Trôi bảo hành 2.000.000 ₫ 1 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Lenovo S650 - FPT Trôi bảo hành. 990.000 ₫ bảo hành 01 tháng hoanghamobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Lenovo A6010 - Chính hãng 2.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Lenovo A7010 - A48 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.690.000 ₫ Chính hãng 10tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Lenovo A7010 - A48 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Chính hãng đến 30/12/2016, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Lenovo Vibe P1a42 - Pin 5000mAh - Chính hãng 5.250.000 ₫ Bảo hàng chính hãng 12 tháng , 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
8 Lenovo Zuk Z1 - Ram 3G, Rom 64G - Trôi bảo hành 4.190.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Lenovo Vibe P1 - Pin 5000mAh -Chính hãng, Trôi bảo hành 4.690.000 ₫ Chính hãng đến03/06/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Lenovo Vibe K5 (A6020) - Chính hãng 3.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 LENOVO A859 - Chip lõi tứ, 5.0 inches - FPT - Xả hàng tồn mới 100% 2.160.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Lenovo Zuk Z1 - Ram 3G, Rom 64G, Snapdragon 801, Pin 4100, CB Vân tay 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Lenovo Vibe S1 Lite - LA40 3.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Lenovo Vibe K4 (A7010) - Chính hãng - Chính hãng - RAM 3GB, Pin 3300, CB Vân tay 4.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Lenovo A2010 - Chính hãng 1.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Lenovo Vibe S1-A40VN - Ram 3G 4.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Lenovo Vibe P1a42 - Pin 5000mAh - Máy Trôi Bảo Hành 4.290.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Lenovo Phab Plus PB1 770m 5.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Lenovo Phablet PHAB PB1-750M 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Lenovo A1000 - Chính hãng 1.180.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Lenovo Vibe P1m - Pin 4000 - Chính hãng 2.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Lenovo A706 - Chip lõi tứ - Xả hàng tồn mới 100% 1.850.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Lenovo A516 - Xả hàng tồn kho mới 100% 1.290.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 LENOVO A859 - Máy Trôi bảo hành 1.390.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
25 Lenovo S60 - Chính hãng 3.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
26 Lenovo A6000 - Chính hãng 2.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Lenovo A5000 - Pin 4000 - Chính hãng 2.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Lenovo P70 - Pin 4000 mAh - Chính hãng 3.280.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Lenovo S90 Sisley - Chính hãng 3.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
30 Lenovo A536 - 2 sim 2 sóng - Chính hãng 1.680.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Lenovo Vibe X2 - Chính hãng 4.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Lenovo S580 - Chính hãng 2.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Lenovo A319 - Chính hãng 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Lenovo A328 - Chính hãng 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 Lenovo A316i - 2 sim 2 sóng - Chính hãng 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 Lenovo A316i - Trôi bảo hành 890.000 ₫ Bảo Hành 9 tháng Chính Hãng , Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
37 Lenovo S860 - Chính hãng 4.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Lenovo S660 - Chính hãng 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Lenovo A526 - Chính hãng 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 LENOVO A859 - Chip lõi tứ, 5.0 inches - FPT 2.160.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Lenovo S650 - FPT 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
42 Lenovo A269i - Chính hãng 850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Lenovo A850 - 5.5" 2.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Lenovo A516 - Chính hãng 1.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 LENOVO P780 - 2 sim - 8GB - Pin 4000 mAh - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 LENOVO S820 - FPT 3.300.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
47 Lenovo A706 - Chip lõi tứ - Chính hãng 1.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
LG
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 LG G4 - Metallic - White - Trôi bảo hành 7.200.000 ₫ Chính hãng đến 12/08/2016, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 LG AKA - Like New 1.990.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
3 LG G4 - Metallic - White - Trôi bảo hành 6.790.000 ₫ Bảo hành chính hãng 30/10/16, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 LG G4 - Leather Brown - Chính hãng - Trôi bảo hành 7.600.000 ₫ Chính hãng 9 tháng, Bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 LG G4 - Leather - 2 SIM - 32GB - Chính hãng - Active 07/09/2015 7.600.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 LG V10 - Mỹ - Like new 5.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 LG G5 - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng sắp về
8 LG V10 - Chính hãng 12.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 LG G4 - Leather Brown - Chính hãng - Trôi bảo hành 7.590.000 ₫ Chính hãng 9 tháng, Bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 LG G4 - Leather - Chính hãng - Trôi bảo hành 7.290.000 ₫ Chính hãng 08 tháng, Bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 LG G4 - Mỹ - Like new 3.790.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 LG G3 (F400) - Korea - 2 pin + Sạc cốc 5.790.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 LG G3 Stylus - D690 - Trôi bảo hành 2.050.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 LG G3 - Au ISAI VL (LGV31) 5.750.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 LG G3 (Mỹ) - Like new 2.690.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 LG G4 - Leather - Chính hãng 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 LG Magna 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 LG G4 - Metallic/Ceramic - Chính hãng 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 LG L60 - X145 - 2 sim 2 sóng 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 LG L FINO Dual - D295 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 LG G3 Stylus - D690 - Chính hãng 3.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
22 LG G3 D855 - 16GB - Chính hãng 7.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
23 LG L70 2 SIM - D325 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 LG Google Nexus 5 - Chính hãng 8.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
Massgo
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Massgo Vi2S 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Massgo Vi5 - Chính hãng 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Pre-order
3 Massgo vi2 - Đa màu sắc 2.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Massgo T5 - Chip 8 nhân, Camera 13MP 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Massgo E3 - Pin 4300 mAh 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
Masstel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Masstel tab 720 1.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng Đặt hàng trước một tuần
2 Masstel A150 270.000 ₫ Chính hãng Hàng có sẵn
3 Masstel N500s 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Masstel Strong B4000 - Pin 4000 mAh 2.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Masstel M503 (Màn hình 5", Ram 1 GB) 1.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Masstel I230 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Masstel Athena X2 -2 sim 2 sóng - Android 4.0 2.600.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
Maxfone
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Maxfone S400 - 2 sim 2 sóng 650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Maxfone B800 - 3 sim 3 sóng 450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Maxfone C66 670.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Maxfone B350 820.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Maxfone ML79 1.360.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Maxfone S66 1.200.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Maxfone E530 770.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Maxfone C230 590.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Maxfone M2600 - 3 sim 3 sóng 390.000 ₫ Trôi bảo hành. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
Meizu
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Meizu MX5 - Chính hãng 4.990.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Meizu M2 Note - Chính hãng 3.690.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Meizu M2 - Chính hãng 1.990.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Mobell
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Mobell M680 - Chính hãng 530.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Mobell Nova F 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Mobell M365 - 2 sim 2 sóng 350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Mobell Rock Mini 400.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Mobell Rock - Pin 4800 mAh 590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Mobell Tanks 690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Mobell M262 250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Motorola
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Motorola Moto X Style 7.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng sắp về
2 Motorola Moto X Play 5.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Motorola Moto G (2nd Gen) 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng sắp về
4 Motorola Moto E (2nd Gen) 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Nokia
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Nokia 530 - 2 sim 2 sóng - Trôi bảo hành 800.000 ₫ 1 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Nokia 225 - Trôi bảo hành 1.090.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Máy đẹp full box, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Nokia Lumia 525 - Máy cũ 790.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Nokia 230 - Trôi bảo hành 930.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Microsoft Lumia 950 Chính Hãng - Trôi Bảo Hành 7.500.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Nokia 222 - Trôi bảo hành 550.000 ₫ Chính hãng 05 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Nokia 230 1.280.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Microsoft Lumia 550 2.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Nokia 730 - 2 sim 2 sóng - Máy tồn kho. 2.200.000 ₫ chính hãng 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Nokia 105 RM-1134 (2015) - Chính hãng 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Nokia 222 870.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Microsoft Lumia 540 - Máy trôi bảo hành. 1.690.000 ₫ Chính hãng 3 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Nokia 105 - Dual sim - Chính hãng 400.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Nokia Lumia 930 Máy trôi bảo hành 4.090.000 ₫ 3 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Microsoft Lumia 540 - Máy trôi bảo hành 1.490.000 ₫ Chính hãng 02 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Microsoft Lumia 640 - 2 sim 2 sóng - Máy cũ 1.850.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Microsoft Lumia 540 - 2 sim 2 sóng 2.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Nokia 215 Dual Sim - Máy trôi bảo hành. 670.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Nokia 830 - Gold 5.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hết hàng
20 Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng - Máy trôi bảo hành. 1.590.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Microsoft Lumia 430 - 2 sim 2 sóng 1.260.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Microsoft Lumia 640 - 2 sim 2 sóng 2.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Microsoft Lumia 640XL - 2 sim 2 sóng 3.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Nokia 215 Dual Sim 790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Nokia 435 Dual sim 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Lumia 930 Gold Limited Edition 6.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng 2.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Nokia Lumia 730 - 2 sim 2 sóng - Chính hãng 3.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Nokia 130 - 2 sim 2 sóng - Chính hãng 590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Nokia 530 - 2 sim 2 sóng 1.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Nokia X2 - 2 sim 2 sóng 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Nokia 225 1.220.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Nokia Lumia 630 Dual sim 1.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Nokia N220 890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 Nokia XL - 2 sim 2 sóng 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 Nokia Lumia 1320 (Red , White, Black, Yellow) 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 Nokia Lumia 525 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Nokia 106 470.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Nokia 108 - 2 sim 2 sóng 620.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Nokia 105 370.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Nokia Lumia 925 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu N/A
OBI
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Obi Worldphone SJ1.5 - Trôi bảo hành 1.890.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 OBI Worldphone SF1 - 32GB - Trôi bảo hành 4.290.000 ₫ Chính hãng 08 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 OBI Worldphone SF1 - 32GB - Trôi bảo hành 4.290.000 ₫ Chính hãng 08 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 OBI Worldphone SF1 - 32GB (USA) Máy Trôi bảo hành. 4.600.000 ₫ Chính hãng 06 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Obi Worldphone MV1 - Trôi Bảo Hành 2.150.000 ₫ Chính hãng 06 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Obi Worldphone MV1 2.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Obi Worldphone SJ1.5 2.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 OBI Worldphone SF1 - 32GB - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Chính hãng 06 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 OBI Worldphone SF1 - 32GB (USA) - Máy Trôi bảo hành 3.200.000 ₫ Chính hãng 09 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 OBI Worldphone SF1 - 32GB (USA) Máy Trôi bảo hành. 4.600.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 OBI Worldphone SF1 - 32GB (USA) - Trôi bảo hành. 2.990.000 ₫ Chính hãng 06 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 OBI Worldphone SF1 - 32GB - RAM 3GB (USA) 4.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 OBI Worldphone SF1 - 16GB (USA) 3.530.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
OPPO
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Oppo R7 Lite - Trôi bảo hành 3.990.000 ₫ Chính hãng đến 10/07/2016, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Oppo Neo 9 ( A37 ) 4.490.000 ₫ 12 tháng bảo hành chính hãng Hàng có sẵn
3 Oppo F1 - Chính hãng, Trôi bảo hành 4.090.000 ₫ Chính hãng đến 14/04/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Oppo F1 - Gold - Chính hãng, Trôi bảo hành 4.090.000 ₫ Chính hãng 9 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Oppo F1 - Chính hãng, Trôi bảo hành, Bảo hành đến 15/06/2017. 3.990.000 ₫ Chính hãng đến 15/06/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Oppo R9 Plus 12.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
7 Oppo F1 Plus (Oppo R9) 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Oppo F1 - Chính hãng 5.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 OPPO Joy 3 - 16GB 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Oppo R1K R8001 - Trôi bảo hành 3.090.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 OPPO Neo 5 - 16GB 2.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Oppo R5 - Silver - Chính hãng - Trôi bảo hành 4.390.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Oppo R7 Plus Chính hãng - Gold - Trôi bảo hành 6.990.000 ₫ Chính hãng 08 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 OPPO R7s 8.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 OPPO Neo 7 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Oppo R7 Lite - Trôi bảo hành 3.690.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Oppo R7 Plus 11.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Oppo R7 Lite 4.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Oppo Mirror 5 Máy trôi bảo hành. 2.990.000 ₫ Chính hãng 3 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Oppo Mirror 5 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Oppo R5 Silver - Máy cũ. 4.390.000 ₫ Bảo hành 04 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 OPPO Joy 3 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Oppo R5 - Chính Hãng - Trôi bảo hành 4.790.000 ₫ chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 OPPO Neo 5 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 OPPO Joy Plus R1011 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Oppo R1K R8001 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Oppo Mirror 3 - R3001 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Oppo R5 - Chính hãng 6.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 OPPO Find 7 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Oppo N1 mini 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 OPPO Neo 3 (R831k) 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Oppo YoYo R2001 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 OPPO Find 7a 4.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Oppo Joy R1001 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 OPPO R1 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 Oppo Neo R831 (Black and White) 2.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
37 OPPO Find 5 Mini R827 3.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
38 OPPO N1 12.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Hàng có sẵn
39 OPPO FIND CLOVER R815 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
Philips
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 4400 2.000.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Philips Xenium i908 - Trôi bảo hành 2.690.000 ₫ Chính hãng 11 tháng - máy đẹp, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Philips Sapphire Life S616 - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng đến tháng 01/06/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Philips Xenium E170 trôi bảo hành 700.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Philips E181 (Xenium) - Chính hãng 850.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
6 Philips V377 - Pin 5000mAh 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Philips Sapphire Life S616 4.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Philips Sapphire Life V787 - Pin 5000mAh 5.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Philips S337 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Philips Xenium E170 790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Philip E310 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Philips S307 890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Philips S358 - Trôi bảo hành 1.800.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Philips E103 310.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 Philips V387A 2.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 Philips Xenium i908 - Máy Trôi bảo hành 2.390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoanghamoblie , Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Philips S358 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 Philips Xenium i928 - Máy Trôi bảo hành 2.590.000 ₫ Chính hãng 07 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 Philips S309 - 2 sim 2 sóng 950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 Philips Xenium E160 Máy trôi bảo hành. 410.000 ₫ Chính hãng 09 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 Philips S388 - 2 sim 2 sóng- Trôi bảo hành 950.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
22 Philips W6610 - Pin 5300 mAh - Máy cũ 1.300.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
23 Philips Xenium E160 550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 Philip E311 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
25 Philips W3500 1.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
26 Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 4400 2.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 Philips W3509 2.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
28 Philips S398 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
29 Philips Xenium i908 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
30 Philips Xenium i928 3.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
31 Philips E130 340.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
32 Philips S308 - 2 sim 2 sóng 1.240.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
33 Philips S388 - 2 sim 2 sóng 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
34 Philip X2566 - 2 sim 1.130.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Q-Mobile
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 QLuna 2.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu tại Hoàng Hà Mobile. Hàng có sẵn
2 Q GLAM 4.990.000 ₫ Hàng có sẵn
Samsung
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Galaxy Note 7 - Chính hãng 18.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng N/A
2 Samsung Galaxy A8 - Chính hãng - Trôi bảo hành (Black / Gold) 6.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 28/06/207. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Samsung Galaxy A3 (2016) 5.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Pre-order
4 Samsung Galaxy Note 4 - Chính hãng - Trôi bảo hành 9.590.000 ₫ Chính hãng đến 03/07/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu N/A
5 Samsung Galaxy J7 (2016) - Chính hãng - Trôi bảo hành 4.890.000 ₫ Chính hãng đến 28/06/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Samsung Galaxy A9 Pro - Chính hãng 11.990.000 ₫ 12 tháng chính hãng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Pre-order
7 Samsung Galaxy Note 5 (N920i) - 32GB - Quốc tế - Cũ 99% 7.990.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
8 Samsung Galaxy Note 5 - 32GB - Mỹ - Like New 7.390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
9 Samsung Galaxy S7 Edge Pink Gold - G935FD - Chính hãng 18.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu N/A
10 Samsung Galaxy Mega 2 - Like New 2.790.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
11 Samsung Galaxy J7 (2016) - Gold - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 4.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 28/06/17 , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Samsung Galaxy J7 (2016) - Gold - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 4.990.000 ₫ Chưa Kích Hoạt Bảo Hành. Hàng có sẵn
13 Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD - Gold - Trôi bảo hành 14.990.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Samsung Galaxy S7 - G930FD - Chính hãng - Trôi bảo hành 12.590.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Samsung Galaxy S7 Edge Gold - G935FD - Chính hãng - Trôi bảo hành 15.290.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Máy Đẹp Active ngày 13/5/2016. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Samsung Galaxy S7 Edge Gold - G935FD - Chính hãng - Trôi bảo hành 15.990.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD - Chính hãng - Trôi bảo hành 14.690.000 ₫ Chính hãng 8 - 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Samsung Galaxy A7 (2016) - Gold - Trôi bảo hành. 6.990.000 ₫ Chính hãng 7.tháng. Máy Active 14/2/2016 , Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 Samsung Galaxy J7 (2016) - Chính hãng 5.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Samsung Galaxy J5 (2016) - Chính hãng 4.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
21 Samsung Galaxy J1 mini 1.640.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Samsung Galaxy J1 (2016) 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Samsung Galaxy S6 Active - 32GB - Chống nước, chống va đập - Like new 5.790.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Samsung Galaxy S5 Active - 16GB - Chống nước, chống va đập - Like new 3.550.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Samsung Galaxy A5 (2016) - SM-A510F - BLACK - Máy Trôi bảo hành 6.490.000 ₫ Chính hãng đến 24/6/2017.Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Samsung Galaxy A7 (2016) - SM-A710F - Black - Trôi bảo hành 7.890.000 ₫ Chính hãng đến 11/7//2017. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD - Chính hãng 18.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Samsung Galaxy S7 - G930FD - Chính hãng 15.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Samsung Galaxy A8 - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Samsung Galaxy J3 (2016) - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Samsung Galaxy S6 G920F - 32GB - Black - Chính hãng 11.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Samsung Galaxy Note 5 - Chính hãng- Gold - Trôi Bảo Hành 11.490.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Samsung Galaxy S6 Edge Plus - 32GB - Black - Trôi bảo hành 10.990.000 ₫ Chính hãng 04 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Samsung Galaxy A5 (2016) - SM-A510F 7.140.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 Samsung Galaxy A7 (2016) - SM-A710F 8.940.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
36 Samsung Galaxy Note 5 - Chính hãng 13.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 Samsung Galaxy A7 - Gold - Chính hãng - Trôi bảo hành 5.500.000 ₫ Chính hãng 05 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Samsung Galaxy S6 Edge G925 - 32GB - Chính hãng - Trôi bảo hành 12.500.000 ₫ Chính hãng đến 11/05/2016, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Samsung Galaxy A8 Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.790.000 ₫ Bảo hành chính hãng 06 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Samsung Galaxy S6 Edge Plus - 32GB - Hàng Mỹ - Like new 11.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
41 Samsung Galaxy Note 3 - 32GB - Nhật - Like new 3.500.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
42 Samsung Galaxy J2 - Chính hãng 2.660.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Samsung Galaxy S6 32GB - Black/White - Máy Trôi bảo hành 8.990.000 ₫ Chính hãng 05 tháng Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Samsung Galaxy Note 5 - 32GB - Gold - LTE N/A Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 Samsung Galaxy S6 Edge Plus - 32GB - Chính hãng - Trôi bảo hành 11.390.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 Samsung Galaxy S4 - 32GB - Docomo - Like new 1.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
47 Samsung Galaxy S4 Active (Chống nước) - Hàng Mỹ - Like new 2.750.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 Samsung Galaxy S6 - 32GB - Hàng Mỹ - Like new 5.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 Samsung Galaxy S6 Edge - 32GB - Hàng Mỹ - Like new 8.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 Samsung Galaxy S6 Edge Plus - 32GB - Chính hãng 12.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 Samsung Galaxy S4 - Hàng Mỹ - Like new 2.490.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
52 Samsung Galaxy Grand Prime VE (SM-G531) - Chính hãng 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
53 Samsung Galaxy J5 - Chính hãng 3.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
54 Samsung Galaxy J7 - Chính hãng 4.500.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
55 Samsung Galaxy A8 - Chính hãng 7.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
56 Samsung Galaxy S6 Edge - 64GB - Ngọc Lục Bảo - Chính hãng 14.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
57 Samsung Galaxy Note 4 - 32GB (Mỹ) - Like new 4.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
58 Samsung Yucca (B360E) - Chính hãng 830.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
59 Samsung Galaxy S6 - LTE - 32GB 9.990.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
60 Samsung Galaxy S6 Edge G925 - 64GB - Chính hãng 14.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
61 Samsung Galaxy S6 Edge G925 - Gold - 32GB - Chính hãng 11.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
62 Samsung Galaxy S6 G920F - 32GB - Chính hãng 12.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
63 Samsung Galaxy Note 4 - Chính hãng 10.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
64 Samsung Piton (B310) - Chính hãng 490.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Sharp
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sharp SH930W 10.500.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Sharp SH837W 5.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Sharp SH631W 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
4 Sharp SH530U (2 Sim 2 Sóng) 4.500.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Sky
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Leagoo Elite 5 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Sky Pantech V955 - Chính hãng 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Sky Pantech V950 - Chống nước, bụi - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Sky Vega Secret Up A900L - Chính hãng 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Sky Vega iron 2 - A910s - Chính hãng 5.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Sony
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sony Xperia™ M5 Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.290.000 ₫ Chính hãng đến tháng 5/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Sony Xperia XA - Chính hãng - Trôi bảo hành 5.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng đến 05/10/2016, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Sony Xperia™ Z5 Premium - Chorm - Máy cũ 11.990.000 ₫ Bảo hành đến 30/7/2017 chính hãng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Sony Xperia™ M5 Single - Gold - Chính hãng Trôi bảo hành 6.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Sony Xperia XA Ultra - Chính hãng 7.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
7 Sony Xperia XA - Chính hãng - Trôi bảo hành 5.290.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Sony Xperia™ Z5 dual - White - Máy Trôi bảo Hành 9.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11,5 tháng , Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Sony Xperia™ Z5 Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 11.690.000 ₫ Chưa Active - Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Sony Xperia X - Chính hãng 10.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Pre-order
11 Sony Xperia XA - Chính hãng 5.920.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Pre-order
12 Sony Xperia™ M5 Single - Gold - Chính hãng 7.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Sony Xperia™ Z5 Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 10.500.000 ₫ 10 tháng chính hãng - Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Sony Xperia™ Z5 Dual - White -Chính hãng - Máy cũ 8.590.000 ₫ Chính hãng 07 tháng. Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Coral - Trôi Bảo Hành 3.350.000 ₫ bảo hành 21/05/17. Bao xài đổi trả trong 15 ngày Hàng có sẵn
16 Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng - Máy trôi bảo hành 4.700.000 ₫ Chính hãng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Sony Xperia M4 Aqua Single - Chính hãng - Trôi bảo hành. 3.350.000 ₫ Chính hãng 11.5 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 Sony Xperia Z3 - Chính hãng - Trôi bảo hành 7.990.000 ₫ Bảo hành 05 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 Sony Xperia™ Z3 Compact - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 5.990.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 Sony Xperia™ Z5 Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 11.690.000 ₫ 10 tháng chính hãng - Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 Sony Xperia M4 Aqua Single - Chính hãng 4.200.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
22 Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 3.990.000 ₫ Chính hãng đến 31/03/2017. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
23 Sony Xperia™ ZL2 (SOL25) - Au 3.790.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 Sony Xperia™ M5 Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 5.690.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
25 Sony Xperia™ Z5 Compact - Chính hãng N/A Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng sắp về
26 Sony Xperia™ Z5 Premium - Chính hãng 14.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 Sony Xperia™ Z5 Dual - Chính hãng 12.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
28 Sony Xperia™ M5 Dual - Black - Chính hãng 7.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
29 Sony Xperia™ C5 Ultra Dual - Chính hãng 6.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
30 Sony Xperia Z3 Plus (Z3+) Chính hãng (E6553) 11.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
31 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
32 Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng 5.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
33 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng 4.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
34 Sony Xperia™ Z3 Compact - Chính hãng 7.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
35 Sony Xperia Z3 - AU/Docomo - Có DRM key 7.850.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
36 Sony Xperia Z3 - Chính hãng 10.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
37 Sony Xperia C3 (D2533) - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Hàng có sẵn
38 Sony Xperia E1 2.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Stel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Stel S25 - 2.4" - 1500 mAh 290.000 ₫ Hàng có sẵn
Viettel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Viettel X6216 - Điện thoại dành cho người cao tuổi 490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Viettel X6516 - Điện thoại dành cho người cao tuổi 550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Viettel V8603 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Viettel V8409 930.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Viettel V8509 1.260.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Viettel V6501 470.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Viettel V6404 440.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Vivo
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Vivo V3 MAX - TRÔI BẢO HÀNH 5.890.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Vivo Y51 - Trôi bảo hành 2.790.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Vivo V1 - Trôi bảo hành 3.390.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Vivo V3 MAX - TRÔI BẢO HÀNH 5.990.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Vivo V3 - Trôi bảo hành 4.190.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Vivo V3 MAX - TRÔI BẢO HÀNH 5.990.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Vivo V3 - Trôi bảo hành 4.240.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Vivo V1 - Trôi bảo hành 3.800.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Vivo Y51 - Trôi bảo hành 2.800.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Vivo V3 5.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
11 Vivo V3 MAX 7.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Vivo Y51 - White - Trôi bảo hành 3.090.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Vivo Y31 - Trôi bảo hành 1.990.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Vivo Y51 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 Vivo V1 Max 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 Vivo V1 4.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Vivo Y31 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Wiko
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Wiko Highway Signs - Trôi bảo hành 2.100.000 ₫ 06 tháng hoanghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Wiko Pulp Fab 3.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Wiko Pulp 3.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Wiko Jimmy 1.540.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Wiko Rainbow JAM 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Wiko Lenny 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Wiko Sunset 2 960.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Wiko Highway 4G - Máy Trôi bảo hành 2.300.000 ₫ 06 tháng hoanghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Wiko RidgeFab 4G 3.999.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Wiko Highway Pure 5.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Wiko Ridge 3.799.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Wiko Getaway 3.599.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Wiko GOA 950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Wiko Highway Signs 4.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 Wiko Bloom 1.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 Wiko Rainbow 2.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Wiko Highway 4G 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Wing
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Wingcall P4000 - Pin 4000 mAh - Trôi bảo hành 1.500.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Wing V50 1.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 30 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Wing Iris 50 2.280.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Wing Iris 55 - Pin 3000 mAh 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Wing VN50 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Wingcall V40 990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Wingcall P4000 - Pin 4000 mAh 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Wing Hero 40 - 2 sim 2 sóng 980.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 30 ngày đầu. Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Mi 5 FPT - 32GB 7.750.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng FPT Hàng có sẵn
2 Xiaomi Redmi 3X - 32GB 2.990.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - FPT - RAM 3GB - Gold 4.280.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành của FPT Hàng có sẵn
4 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - FPT - RAM 2GB - Gold/Grey 3.580.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành của FPT Hàng có sẵn
5 Xiaomi Redmi Note 3 - 32GB - Ram 3G - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Xiaomi Redmi 3S - 16GB 2.490.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Xiaomi Mi 4 - LTE - FPT - RAM 2GB 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Xiaomi Mi 4s - Ram 3GB 4.990.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Xiaomi Mi Max (MiMax) - 16GB 4.550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Xiaomi RedMi 3 Pro - 3GB RAM - 32GB bộ nhớ trong 3.150.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Xiaomi Mi Max (MiMax) - 32GB 5.250.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Xiaomi Redmi Note (4G) - RAM 1GB 1.650.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Xiaomi Mi 4 - 16GB - Ram 3GB N/A Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Xiaomi Mi 4 - Black - 16GB - Ram 2GB 2.490.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
15 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 32GB - Ram 3GB - Black/White/Gold 3.790.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Xiaomi Mi Note Pro - 64GB 6.250.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Xiaomi Mi 5 - 32GB 6.690.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - RAM 2GB - Black/White/Gold 3.150.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Xiaomi Redmi Note 3 -Ram 2- 16G - Trôi bảo hành 2.490.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 Xiaomi RedMi 3 2.550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Xiaomi Redmi Note 3 - Ram 3G - 32GB -Black/White/Gold - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
22 Xiaomi Redmi Note 3 - Ram 3G - 32GB - Black/White/Gold 3.390.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Xiaomi Redmi Note 3 - 16GB - Ram 2G 2.990.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Xiaomi Mi 4 -Ram 2G - Trôi bảo hành. 2.050.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
25 Xiaomi Mi 4c N/A Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
26 Xiaomi Redmi Note 2 Máy trôi bảo hành. 2.500.000 ₫ 11 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 Xiaomi Redmi 2A 1.850.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Xiaomi Redmi Note 2 2.850.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Xiaomi Mi 4 - White - 16GB - Ram 2GB 2.590.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Xiaomi Redmi Note (4G) - RAM 2GB 1.850.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Zentel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Zentel Z108 - 2 sim 2 sóng 240.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
ZTE
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 ZTE Blade S6 N/A Hàng sắp về
2 ZTE Blade V6 N/A 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng sắp về

Máy tính bảng

Acer
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Acer Iconia One 7 B1-730 1.710.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Tablet Acer B1 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Acer Iconia Tab 7 A1-713 2.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Apple - iPad
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple iPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold - Refurbished 7.590.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Gold - Refurbished 12.790.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Apple iPad Pro 9.7" - 4G - 128GB - Grey/Silver/Gold/Rose Gold 19.500.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 chính hãnh trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Apple IPad Mini 3 - 4G - 128GB - Gold/Black/White 10.590.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Apple iPad Pro 9.7" - Wifi - 32Gb - Grey/Silver/Gold/Rose Gold 13.390.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 chính hãnh trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Apple iPad Pro 9.7" - 4G - 32Gb - Grey/Silver/Gold/Rose Gold 16.390.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 chính hãnh trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold - Chính hãng N/A 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Apple IPad Pro 12.9" - Wifi - 32Gb - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 16.500.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold - Like new 6.490.000 ₫ Còn bảo hành chính háng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - White/Gray - Like new 6.490.000 ₫ Còn bảo hành chính háng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - White/Gray - Like new 7.990.000 ₫ Còn bảo hành chính hãng 8-10 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Apple IPad Mini 4 - 4G - 16GB -Gold - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 8.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 5 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Apple IPad Mini 4 - 4G - 16GB - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 10.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Apple IPad Pro 12.9" - 4G - 128Gb - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 21.590.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Apple IPad Mini 4 - 4G - 64GB - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 13.290.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Apple iPad 2 - 3G - 64GB - Like new 4.190.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Apple iPad Mini 2 Wifi - 16GB - Chính hãng N/A Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Apple iPad Mini 2 - 4G - 16GB - Chính hãng N/A Bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Apple iPad Mini 2 - 4G 16GB - Like new 5.590.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng Hàng có sẵn
20 Apple iPad Mini - 4G 32GB - Black/White - Chính hãng 5.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng Apple Hàng có sẵn
21 Apple iPad Mini - 4G 64GB - Black/White - Chính hãng 6.190.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng Apple Hàng có sẵn
22 Apple iPad Air 4G - 16GB - 1 đổi 1 trong 6 tháng 6.390.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Apple iPad Mini - 4G 16GB - Like new 4.390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
24 Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 13.250.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Apple IPad Air 2 - Wifi - 16Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 8.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Apple IPad Air 2 - 4G - 128Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 16.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Gold/Black/White 9.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gray/White - Chính hãng N/A 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 11.550.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Apple iPad 4 Wifi 4G - 16GB - Like New 5.590.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Apple iPad 2 - 3G - 16GB - Like new 3.390.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Archos
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Archos Tablet 70c Xenon 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 ARCHOS 80c Xenon 2.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Asus
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 ASUS MeMO Pad 7 (ME572CL) - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Asus Fonepad 7 - FE171CG - Máy trôi bảo hành 2.790.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hoàng Hà Hàng có sẵn
3 ASUS MeMO Pad 7 (ME572CL) 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 ASUS ZenPad C 7.0 (Z170CG) 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Asus Fonepad 7 - FE171CG - Máy trôi bảo hành 3.700.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 ASUS MeMO Pad 8 - ME181CX 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Asus Fonepad 7 - FE171CG 4.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Asus Fonepad 7 - FE170CG 2.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Asus Fonepad Note 6 - ME560 - 32GB 9.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
DELL
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Dell Venue 7 - 3741 2.750.000 ₫ N/A
2 DELL venue 8.0 5.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu đầu Hàng có sẵn
Huawei
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Huawei MediaPad T1 7.0 - ROM 16GB Trôi bảo hành. 1.890.000 ₫ Chính hãng 4,5 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Huawei MediaPad T1 10 - LTE 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Huawei MediaPad T1 7.0 - ROM 16GB Trôi bảo hành. 2.280.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Huawei MediaPad T1 7.0 - ROM 16GB 2.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Huawei MediaPad T1 8.0 (Có 3G) 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Huawei Mediapad 10 wifi/3G 4.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Huawei MediaPad 7 Youth 3G/8GB 2.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Kingcom
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Máy tính bảng Kingcom PiPhone Eclipse 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Lenovo
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Lenovo IdeaTab A8-50 HD (A5500) 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Tablet Lenovo S8 5.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Lenovo MiiX3-1030 Full HD/Win 8.1 7.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Lenovo Tab 2 Wifi A7-10 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Lenovo IdeaTab S5000 5.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Lenovo Tab A7 A3300 2.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Lenovo Yoga Tablet 10 B8000 8.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Lenovo Yoga Tablet 8 B6000 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Lenovo A3000 5.200.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Lenovo IdeaTab A1000 7" Wifi 4Gb 3.300.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Samsung
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Galaxy Tab S2 8 inch ( T719 ) - 2016 - Trôi bảo hành 8.290.000 ₫ Bảo hành đến 11/07/2017. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 inch ( T819 ) - 2016 10.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
3 Samsung Galaxy Tab S2 8 inch ( T719 ) - 2016 9.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
4 Samsung Galaxy Tab A6 10.1 inch ( T585 ) - 2016 7.350.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
5 Samsung Galaxy Tab A Plus 9.7 (SM-P555) - Trôi bảo hành 5.790.000 ₫ Chưa kích hoạt bảo hành, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Samsung Tab A6 7 inch (T285) - 2016 4.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Samsung Galaxy Tab E 9.6 (SM-T561Y) 5.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (SM-T815) 10.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Samsung Galaxy Tab S2 8.0" (T715) 8.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - Máy trôi bảo hành 2.690.000 ₫ Chính hãng đến 12/03/2017 , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Samsung Galaxy Tab 3v (T116) 3.050.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Samsung N5100 Galaxy Note 8.0 - Máy trôi bảo hành, 4.100.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Mi Pad 2 3.890.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn

Phụ kiện

STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Cáp đa năng REMAX - Chính hãng 120.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
2 Đế sạc LG G3 (WCD-100) - Chính hãng 100.000 ₫ Bảo hành 3 tháng Hàng có sẵn
3 Ốp viền kim loại Iphone 6 / Iphone 6 Plus 100.000 ₫ Hàng có sẵn
4 Bao da Kaku Ipad Pro 9.7 200.000 ₫ Hàng có sẵn
5 Bao da Samsung Tab A 10.1 T585/T580 160.000 ₫ Hàng có sẵn
6 Bao da Samsung Tab A 7.0 T280 160.000 ₫ Hàng có sẵn
7 Ốp silicon Samsung Galaxy S7 edge Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
8 Ốp silicon Samsung Galaxy J710 Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
9 Ốp silicon Samsung Galaxy A5 (2016) Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
10 Ốp silicon Samsung Galaxy S7 Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
11 Ốp lưng silicon iPhone 6, 6s Hoco - siêu mỏng 120.000 ₫ Hàng có sẵn
12 Cáp Lightning to USB - Chính hãng (Apple) 180.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
13 Ốp silicon Iphone 6, 6S iLike chính hãng 120.000 ₫ Hàng có sẵn
14 Ốp Iphone 6, 6s iLike chính hãng 150.000 ₫ Hàng có sẵn
15 Củ sạc ilike 2.1A - AK517 150.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
16 Củ sạc iPhone (Original authentic) Chính hãng 150.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
17 Cáp Lightning iLike - Chính hãng (Apple) 120.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
18 Sạc pin dự phòng Cola Power Bank 10000mAh 350.000 ₫ Bảo hành chính hãng 18 tháng Hàng có sẵn
19 Sạc dự phòng Ilike Oppo BY901 - 10000mAh 550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
20 Sạc dự phòng Ilike Oppo BY509 - 6000mAh 350.000 ₫ Hàng có sẵn
21 Củ sạc 2A Pisen 190.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
22 Bao da Ipad Mini BASEUS 260.000 ₫ N/A
23 Bộ sạc nhanh Note 4 - Chính hãng 180.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
24 Bộ củ cáp HTC - Chính hãng 180.000 ₫ Bảo hành chính hãng 6 tháng Hàng có sẵn
25 Củ sạc Samsung Galaxy Note 3 130.000 ₫ Hàng có sẵn
26 Sim data Mobifone - F120 110.000 ₫ Hàng có sẵn
27 Bộ củ cáp LG - Chính hãng 180.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
28 Bao da Ipad Air 2 Baseus 290.000 ₫ N/A
29 Pin sạc dự phòng Samsung Fast charge 5200 490.000 ₫ Hàng có sẵn
30 Ốp silicon thường Samsung Galaxy S7 edge 50.000 ₫ N/A
31 Bao da KaKu Ipad Air 200.000 ₫ N/A
32 Bao da Onjess Samsung Tab S2 T715 160.000 ₫ N/A
33 Cáp Rock combo 2 trong 1 - Chính hãng 160.000 ₫ Hàng có sẵn
34 Ốp lưng Oppo Neo 5 - Chính hãng 80.000 ₫ N/A
35 Ốp lưng Oppo Neo 7 - Chính hãng 80.000 ₫ N/A
36 Tai nghe Samsung Galaxy Note 5 - Chính hãng 190.000 ₫ Hàng có sẵn
37 Sạc ô tô Jellico - Chính hãng 150.000 ₫ Bảo hành chính hãng12 tháng Hàng có sẵn
38 Cáp sạc iLike OPPO 100.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
39 Cáp dù Jellico - Chính hãng 100.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
40 Bao da Onjess Ipad pro 9.7 160.000 ₫ N/A
41 Cáp 2 mét Jellico Iphone 5&6 100.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
42 Ốp Hoco Iphone 6 Plus - Chính hãng 120.000 ₫ N/A
43 Ốp viền màu Hoco Iphone 6 Plus - Chính hãng 160.000 ₫ N/A
44 Tai nghe Bluetooth Jellico S300 - Chính hãng 200.000 ₫ Bảo hành 12 tháng N/A
45 Bao da Dot View HTC Desire 826 - Chính hãng 190.000 ₫ Hàng có sẵn
46 Thẻ nhớ Toshiba 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT) 90.000 ₫ Bảo hành trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
47 Quạt Rechargeable 70.000 ₫ Bảo hành 1 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
48 Bao da Huawei MediaPad T1 8.0 250.000 ₫ Hàng có sẵn
49 Thẻ nhớ Micro SDHC SanDisk Ultra 32GB 250.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
50 Thẻ nhớ Micro SDHC SanDisk Ultra 16GB 150.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
51 Thẻ nhớ Micro SDHC SanDisk Ultra 8GB 90.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Hàng có sẵn
52 Tai nghe bluetooth Roman S3020 - Chính hãng 420.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Hàng có sẵn
53 Loa Bluetooth Xiaomi Square Box - Chính hãng 420.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
54 Tấm dán cường lực điện thoại Xiaomi Redmi Note 2 80.000 ₫ Hàng có sẵn
55 Tấm dán màn hình Xiaomi Redmi Note 2 20.000 ₫ Hàng có sẵn
56 Ốp lưng Nillkin silicon Xiaomi Redmi Note 2 - Chính hãng 90.000 ₫ Hàng có sẵn
57 Tai nghe UrBeats 300.000 ₫ Bảo hành 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
58 Loa BOSE Soundlink mini bluetooth 290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
59 Passport Silver Edition Leather Flip Case - Black - Chính hãng 900.000 ₫ Hàng có sẵn
60 Củ sạc Aukey PA-U32 Dual port AIPOWER 2.4A / 12W - Chính hãng 220.000 ₫ Bảo hành 06 tháng chính hãng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
61 Bao da S-view Samsung Galaxy Note 5 - Chính hãng 990.000 ₫ Sản phẩm bao da galaxy note 5 được bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 do lỗi nhà sản xuất ( chỉ bảo hành con chip ở trong bao da). Hàng có sẵn
62 Tai Nghe Bluetooth ROMAN X3S - Chính hãng 250.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 06 tháng Hàng có sẵn
63 Giá đỡ điện thoại dạng kẹp 100.000 ₫ Hàng có sẵn
64 Gậy tự sướng (Selfie Monopod) - Chính hãng 19.000 ₫ Hàng có sẵn
65 Củ sạc PISEN Quick Charge 2.0 - Chính hãng 350.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
66 Cáp Lightning COTEETCI 2000mm - Chính hãng 120.000 ₫ Bảo hành 06 tháng 1 đổi 1 chính hãng Hàng có sẵn
67 Tai Nghe Bluetooth Miracase M811 - Chính hãng 330.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
68 Đèn LED USB 35.000 ₫ 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
69 Sạc Pin dự phòng Yoobao S8 16000 mAh - Chính hãng 550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng Hàng có sẵn
70 Tai nghe HOCO EPM01- Chính hãng 220.000 ₫ Bảo hành 06 tháng Hàng có sẵn
71 Quạt USB mini 45.000 ₫ Bảo hành 1 tháng , 1 đổi 1 lấy ngay Hàng có sẵn
72 Tai nghe Bluetooth Plantronics EXPLORER 50 - Chính hãng 750.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
73 Tai nghe Gum Peppermint - Chính hãng 120.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
74 Loa Stone Bluetooth Speaker Nillkin - Chính hãng 390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
75 Tai nghe Bubble Gum - Chính hãng 110.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
76 Tai nghe Bubble Gum 2 - Chính hãng 70.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
77 Ốp lưng silicon Nillkin Galaxy S6 90.000 ₫ Hàng có sẵn
78 Tấm dán cường lực máy tính bảng 250.000 ₫ Hàng có sẵn
79 Tấm dán cường lực điện thoại 80.000 ₫ Hàng có sẵn
80 Thẻ nhớ Kingston 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 250.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 tháng Hàng có sẵn
81 Thẻ nhớ Kingston 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 150.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
82 Thẻ nhớ Kingston 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT) 90.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
83 Thẻ nhớ Transcend 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 150.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
84 Tai nghe bluetooth Roman r9030 - Chính hãng 420.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
85 Sạc Nillkin Wireless Charger (S6) 550.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
86 Bao da Nillkin - Chính hãng 170.000 ₫ Hàng có sẵn
87 Ốp lưng Nillkin - Chính hãng 110.000 ₫ Hàng có sẵn
88 Sạc Samsung Wireless Charger (S6) - Chính hãng 550.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
89 Tấm dán màn hình 2 mặt 60.000 ₫ N/A
90 Tấm dán màn hình 20.000 ₫ Hàng có sẵn
91 Cáp đa năng Pisen - Chính hãng 150.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
92 Thẻ nhớ Transcend 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 250.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 tháng Hàng có sẵn
93 Thẻ nhớ Transcend 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT) 90.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
94 Củ sạc iPhone PISEN Chính hãng 90.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
95 Cáp Lightning Pisen - Chính hãng (Apple) 100.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
Apple - Macbook
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple Magic Mouse - FPT 1.650.000 ₫ Bảo hành chính hãng FPT 12 tháng, bao sài đổi trả trong 7 ngày đầu Hàng có sẵn
LG
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Tai nghe Bluetooth LG GRUVE HBS - 600 900.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
PISEN
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Cáp Micro USB Samsung - Chính hãng 60.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
2 Cáp Micro USB iLike - Chính hãng 80.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
3 Cáp Pisen dành cho iPhone 4/4s, iPad 1,2 - Chính hãng 80.000 ₫ Bảo hành 12 tháng Hàng có sẵn
4 Sạc dự phòng PISEN EASY POWER IV 10.000mAh - Chính hãng 490.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng Hàng có sẵn
5 Sạc dự phòng Pisen Funny Power 5.000mAh - Chính hãng 290.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
6 Cáp Micro USB Pisen - Chính hãng 80.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng N/A
7 Sạc dự phòng Pisen LCD Power Station 10000 mAh - Chính hãng 490.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
8 Sạc dự phòng Pisen 10.000mAh - Chính hãng 350.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
Samsung
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Gear VR 1.590.000 ₫ Hàng có sẵn
Sony
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Tai nghe Sony MDR ZX110 350.000 ₫ Bảo hành 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sạc dự phòng Adata 10000mAh - Chính hãng FPT 320.000 ₫ Chính hãng FPT. bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
2 Sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh 2015 Edition - Chính hãng 320.000 ₫ Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
3 Sạc Pin dự phòng Xiaomi 5000 mAh - Chính hãng 280.000 ₫ Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn

Laptop

Apple - Macbook
STT Tên Laptop Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Macbook Pro Retina 13" MF840 - 256GB - (2015) - CPO 25.790.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 The New Macbook (2016) 12'' - 512GB - MMGM2ZP - Gold 32.390.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
3 The New Macbook (2016) 12'' - 512GB - MMGM2ZP - Rose 32.390.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
4 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MMGL2ZP - Rose 26.990.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
5 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MLHE2ZP - Gold 27.500.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
6 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MLH72ZP - Gray 27.190.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
7 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MLHA2ZP - Silver 27.190.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
8 Macbook Air 13.3" MMGF2ZP - 128GB - (2016) 20.390.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
9 The New Macbook 1.2GHz – MF865 / 512GB - Silver 31.500.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
10 The New Macbook 1.1GHz - 256GB – MJY32 (Space Gray) 24.390.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
11 The New Macbook 1.2 GHz - 512GB - MJY42 (Space Gray) 31.500.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 The New Macbook 1.2GHz 512GB – MK4N2 (Gold) 31.790.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
13 The New Macbook 1.1GHz - 256GB – MK4M2 (Gold) 24.590.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 The New Macbook 1.1GHz – MF855 / 256GB - Silver 24.590.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
15 Macbook Pro Retina 13" MF840 - 256GB - (2015) 29.990.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
16 Apple TV 1.990.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
17 Macbook Pro Retina 13" MF839 - 128GB - (2015) 25.990.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
18 Macbook Air 13" MJVG2 - 256GB - (2015) 23.890.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
19 Macbook Air 13" MJVE2 - 128GB - (2015) 19.390.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
20 Macbook Air 11" MJVP2 - 256GB - (2015) 22.290.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
21 Macbook Air 11" MJVM2 -128GB - (2015) 17.890.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
22 APPLE IMAC MF883 - 500GB - 21.5" N/A Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Laptop Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Mi Book - Core i7 - 512GB N/A Hàng sắp về
2 Xiaomi Mi Book - Core i5 - 256GB N/A Hàng sắp về

Smart Watch

Apple - iPhone
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple Watch Sport 42mm Black – MJ3T2ZP N/A 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Liên hệ đặt hàng
2 Apple Watch Sport - MJ2T2 - 38mm N/A 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Liên hệ đặt hàng
Samsung
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Gear S2 classic - Platinum 5.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Samsung Gear S2 classic - R732 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Samsung Gear S2 - R720 5.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Samsung Gear 2 Neo N/A N/A
Viettel
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Smartwatch Kiddy 1.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu tiên Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Mi Band 2 890.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn