Điện thoại

STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Oukitel K10000 - Viền thép - Pin siêu khủng 10000mah 4.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Ốp viền iPhone 5S 50.000 ₫ N/A
3 Philips E330 - Pin 4050 mAh 1.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
4 Intex Turbo Twist 490.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
5 Maxfone S400 - 2 sim 2 sóng 650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Amazon Kindle Fire HD 7 inch 16GB. N/A 12 tháng tại Hoanghamobile. đổi một trong 1 tuần đầu Hàng có sẵn
7 Maxfone B800 - 3 sim 3 sóng 450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Maxfone C66 670.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Maxfone B350 820.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Maxfone ML79 1.360.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Maxfone S66 1.200.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Maxfone E530 770.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Maxfone C230 590.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Maxfone M2600 - 3 sim 3 sóng 390.000 ₫ Trôi bảo hành. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
Acer
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Acer Smart E140 N/A Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Aimica
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Aimica A10 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Alcatel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Alcatel OneTouch POP C7 2.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 ALCATEL One Touch Pop C5 (5036D) 2.690.000 ₫ Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
Apple - iPhone
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple iPhone 7 Plus - 128GB - Gold - Trôi bảo hành 22.990.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
2 Apple iPhone 6S - 16GB - Rose Gold - Đổi Bảo Hành - Đã Active 9.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Apple iPhone 7 - 256GB - Jet Black 22.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
4 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Gold - ĐBH - Đã Active 9.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
5 Apple iPhone 7 Plus - 128GB - Jet Black 25.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
6 Apple iPhone 7 - 128GB - Jet Black 20.790.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
7 Apple iPhone 6S Plus - 32GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 15.690.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Apple iPhone 6S - 32GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 13.490.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Apple iPhone 7 Plus - 32GB - Gold - Trôi bảo hành 20.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Apple iPhone 6S - 16GB - Gold - FPT - Trôi bảo hành 12.990.000 ₫ Chính hãng đến 8/9/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Apple iPhone 7 Plus - 32GB - Chính hãng FPT 21.890.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng, lỗi 1 đổi 1 Hàng có sẵn
12 Apple iPhone 7 Plus - 128GB - Chính hãng FPT 24.590.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng, lỗi 1 đổi 1 Hàng có sẵn
13 Apple iPhone 7 Plus - 256GB - Chính hãng FPT 27.500.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng, lỗi 1 đổi 1 Hàng có sẵn
14 Apple iPhone 7 - 32GB - Chính hãng FPT 18.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 Hàng có sẵn
15 Apple iPhone 7 - 256GB - Chính hãng FPT 23.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 Hàng có sẵn
16 Apple iPhone 7 - 128GB - Chính hãng FPT 20.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 Hàng có sẵn
17 Apple iPhone 7 - 256GB 21.390.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
18 Apple iPhone 7 - 128GB 18.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
19 Apple iPhone 7 Plus - 256GB 25.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
20 Apple iPhone 7 Plus - 128GB 24.250.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
21 Apple iPhone 7 Plus - 32GB 21.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
22 Apple iPhone 6 Plus - 128GB - Gold - Đổi bảo hành 13.990.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
23 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Gold - ĐBH - Chưa Active 10.590.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
24 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Rose Gold/Gold - ĐBH - Đã Active 13.590.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
25 Apple iPhone 7 - 32GB 16.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
26 Apple iPhone 6S - 128GB - Space Gray - Chính hãng - Active: 16/06/2016 16.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 15/06/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - White/Gold - ĐBH - Chưa Active 9.590.000 ₫ Active lên đủ 12 tháng bảo hành chính hãng Apple, bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Hàng có sẵn
28 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Gold - Refurbished 12.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Chính hãng - FPT 7.490.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Silver - Chính hãng 12.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Apple iPhone SE - 64GB - Chính hãng FPT, DGW 11.590.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Apple iPhone SE - 16GB - Chính hãng FPT, DGW 9.690.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Black/White 14.390.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Apple iPhone SE - 64GB 11.390.000 ₫ Bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
35 Apple iPhone SE - 16GB 9.390.000 ₫ Bảo hành lỗi 1 đổi 1 tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
36 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Grey/White/Gold - Refurbished 13.390.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 Apple iPhone 5 - 32GB - Black/White - Cũ 99% N/A 06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Grey/White/ Gold - Refurbished 10.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Apple iPhone 5C - 16GB - Quốc tế - Cũ 99% 2.590.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Apple iPhone 5 - 16GB - White - Cũ 99% N/A 06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Apple iPhone 5s - 16GB - Grey/White - Chính hãng - FPT, DGW 6.380.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
42 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gold - Refurbished 11.750.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gray/White - Refurbished 10.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Gold - LL/A - Like new 10.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 Apple iPhone 6S Plus - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 21.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 Apple iPhone 6S - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 19.690.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
47 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Rose Gold/Gold 14.790.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 Apple iPhone 5s - 32GB - Cũ 99% N/A 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Grey/White - LL/A - Cũ 99% 10.390.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 Apple iPhone 6S Plus - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 16.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 Apple iPhone 6S - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 15.450.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
52 Apple iPhone 6S - 16GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 12.790.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
53 Apple iPhone 6S Plus - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 18.950.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
54 Apple iPhone 6S - 64GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 15.850.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
55 Apple iPhone 6S Plus - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 18.790.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
56 Apple iPhone 6S - 128GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold 18.190.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
57 Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 15.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
58 Apple iPhone 6S - 16GB - Space Gray/White/Gold/Rose Gold - Chính hãng FPT, DGW 13.790.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
59 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Cũ 99% 8.850.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
60 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - LL/A - Cũ 99% 7.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
61 iPhone 4s - 8GB - white - Máy Trôi bảo hành. 2.190.000 ₫ BH 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
62 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Cũ 99% 9.290.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
63 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - LL/A - Cũ 99% 10.690.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
64 Apple iPhone 5 - 16GB - Black - Cũ 99% 2.990.000 ₫ 06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
65 Apple iPhone 5s - 16GB - Cũ 99% N/A 06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
66 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT, DGW 16.890.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
67 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Black/White - Chính hãng - FPT, DGW 16.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
68 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT, DGW 13.990.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
69 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT, DGW 15.950.000 ₫ Bảo hành theo tiêu chuẩn Apple trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
70 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Black/White - Like new 11.500.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
71 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Gold/Black/White 17.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
72 Apple iPhone 4s - 8GB 2.390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
Archos
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Archos 50d Helium - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.490.000 ₫ Bảo hành 3 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Archos F28 530.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Archos 50 Diamond - Chính hãng 5.280.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Archos 50d Helium - Chính hãng 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Archos 50e Helium - Chính hãng 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Archos 59 Xenon - Chính hãng 3.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Asus
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Asus Zenfone 3 5.2" (ZE520KL) - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.390.000 ₫ Chính hãng đến ngày 02/10/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
2 Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL 5.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
3 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - CPU 2.3 - Chính hãng - Trôi bỏ hành 2.790.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 2GB - CPU 1.8 - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.450.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Asus Zenfone 3 5.2" (ZE520KL) - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.390.000 ₫ Chính hãng đến ngày 30/09/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
6 Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) - Black - Máy Trôi Bảo Hành 2.690.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Asus Zenfone 2 ZE550 -RAM 2G-16G Chip 1.8hz Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 3.150.000 ₫ Bảo hành 03 tháng hoanghamobile.Đổi lỗi trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Asus Zenfone 3 Max (ZC520TL) - Chính hãng 4.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
9 ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL - LTE - Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.190.000 ₫ Chính hãng đến 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Asus Zenfone 3 5.2" (ZE520KL) - Chính hãng 7.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Pre-order
11 Asus Zenfone 3 5.5" (ZE552KL) - Chính hãng 8.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
12 ZenFone Selfie (ZD551KL) - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 4.190.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB -32GB- CPU 2.3 - Chính hãng máy trôi bảo hành. 2.790.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 3.190.000 ₫ 1 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Asus Zenfone Go 4.5" Plus - ZB452KG - Chính hãng 2.090.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
16 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 4.590.000 ₫ Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) - Máy Trôi Bảo Hành 2.990.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Asus Zenfone Go 4.5" (ZB452KG) - 8MP/2MP - Chính hãng 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL - LTE - Chính hãng 2.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) - Chính hãng 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB -32GB- CPU 2.3 - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Bảo hành 01 tháng Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL - Chính hãng 3.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 ZenFone C (ZC451CG) 1.760.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 Asus Zenfone Go (5 inch) - Chính hãng 2.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 ZenFone Selfie (ZD551KL) - Chính hãng 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Asus Zenfone 2 ZE500 - Chính hãng 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 2.990.000 ₫ Chính hãng 1 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - CPU 2.3 - Chính hãng 3.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 2GB - CPU 1.8 - Chính hãng 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Bavapen
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Bavapen B42m - Trôi bảo hành 350.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Bavapen B42m - Trôi bảo hành 350.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Bavapen B35 420.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Bavapen B55 250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Bavapen B42m 420.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Bavapen B20 240.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Bavapen B40 260.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Bavapen B42 - 3500mAh - PIN 20 NGÀY, CHỜ 45 NGÀY - Trôi bảo hành 350.000 ₫ Chính hãng đến 01/09/2017. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Bavapen B10 - Siêu nhỏ, đa tính năng 210.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Bavapen B502 - 2 sim 2 sóng 2.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
BKAV
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 BKAV - BPhone 128GB - Gold 24K - Chính hãng 19.209.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 BKAV - BPhone 64GB - Chính hãng 10.959.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 BKAV - BPhone 16GB - Chính hãng 7.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Blackberry
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng - Trôi bảo hành 7.390.000 ₫ Hạn bảo hành đến 4/4/2017 Hàng có sẵn
2 Blackberry Passport Silver Edition - Quốc tế 6.550.000 ₫ Nguyên seal, bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Blackberry DTEK50 (Neon) - Trôi bảo hành 6.490.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
4 Blackberry Passport - Nhập khẩu Pháp 4.890.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
5 Blackberry Passport - Quốc tế 5.390.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
6 Blackberry DTEK50 (Neon) - Trôi bảo hành 6.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 03/09/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
7 Blackberry DTEK50 (Neon) - Trôi bảo hành 6.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
8 Blackberry DTEK50 (Neon) 7.450.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
9 BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Đổi lỗi trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Blackberry Passport - Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.490.000 ₫ Chính hãng đến 01/09/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Blackberry Passport - Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.990.000 ₫ Bảo hành 31/05/17, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Blackberry Priv - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 9.390.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Blackberry Passport - Black - Chính hãng 7.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng - Trôi bảo hành 7.990.000 ₫ Chính hãng 30/3/2017, Máy hơi sứt viền cạnh dưới góc phai(rất nhỏ) . Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng - Trôi bảo hành 10.190.000 ₫ Chính hãng 09/08/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Blackberry Passport Silver Edition - Trôi bảo hành 7.590.000 ₫ Bảo hành đến 11/11/2016, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
17 Blackberry Priv - Chính hãng 10.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Blackberry Passport Silver Edition - Chính hãng 8.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 BlackBerry Porsche Design P'9983 Graphite Edition 44.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 BlackBerry Porsche Design P'9983 43.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng 3.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Blackberry Z3 - Máy cũ 1.890.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 BlackBerry Porsche Design P'9982 21.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 BlackBerry Q10 - Thái - Máy trôi bảo hành. 2.390.000 ₫ Chính hãng 06 tháng. Đổi lỗi trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
COBY
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Coby Kyros MID 7055 - Hỗ trợ 3G - Hàng tồn kho. 900.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile, Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu đầu Hàng có sẵn
2 Coby MID8065 - Xả Hàng tồn kho 990.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Hàng có sẵn
Coolpad
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Coolpad Sky 3 (E502) - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.090.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 03/09/2017. Bao xài đổi trả 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Coolpad Roar 3 (A118) -Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.090.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng, Bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
3 Coolpad Sky 3 (E502) - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.090.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng. Bao xài đổi trả 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Coolpad Sky 3 (E502) - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng. Bao xài đổi trả 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Coolpad Roar Plus (E570) - Chính hãng 2.190.000 ₫ Hàng có sẵn
6 Coolpad Max Lite - Trôi bảo hành 4.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 02/09/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
7 Coolpad Max Lite - Trôi bảo hành 4.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 02/09/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
8 Coolpad Roar 3 (A118) -Black - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 08 tháng, Bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
9 Coolpad Sky 3 (E502) - Chính hãng 3.490.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
10 Coolpad Roar 3 (A118) - Chính hãng 2.990.000 ₫ Hàng có sẵn
11 Coolpad Fancy E561 - Chính hãng 3.290.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
12 Coolpad Max Lite 5.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
13 Coolpad Max A8 8.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
14 Coolpad Roar A110 - Trôi bảo hành 1.500.000 ₫ Chính hãng 07 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Coolpad Sky E501 - Trôi bảo hành 1.990.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Coolpad Shine R106 - Trôi Bảo Hành 2.800.000 ₫ Chính hãng đến 22/03/2017. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Coolpad Fancy 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Coolpad Roar A110 2.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Coolpad Shine R106 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Coolpad Sky mini E560 - Chính hãng - trôi bảo hành. 1.500.000 ₫ Chính hãng 07 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Coolpad E561 - Chính hãng trôi bảo hành. 2.800.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Coolpad Sky mini E560 - Chính hãng 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Coolpad Sky E501 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
FPT
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 FPT X459 - Chip lõi tứ 990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
2 FPT Care - Pin 4000 mAh - Dùng trong 30 ngày - Đèn pin kép siêu sáng 470.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
3 FPT S585 - Chính hãng 1.890.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
4 FMobile B92P 420.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 FPT B90 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 FMobile B82 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng sắp về
7 FPT Life 5 Star 1.670.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 FMobile B92 - Pin chờ 24 ngày 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 FPT S450 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 FPT S450 young 1.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 FPT B67 330.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 FPT B18 290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 FPT S500 1.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 FPT F-Game 490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 FPT B88 Plus 370.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 FPT Life 5 Plus 2.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 FPT F35 - pin 3500 mAh 1.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 FPT B3 - 2 Sim 2 sóng 380.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 FPT B55 - 2 sim 2 sóng 480.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 FPT B65 460.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 FPT F56 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
22 FPT HD V 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
23 FPT F82 2.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 FPT F80 2.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
25 FPT F50 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
26 FPT F11 2.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 FPT F12 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
28 FPT V - 2 sim 2 sóng online 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
29 FPT 4 (IV) - Chip lõi tứ,2 sim 2 sóng 3.840.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
30 FPT HD II - 2 sim 2 sóng 3.230.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
31 FPT Tablet Wi-Fi I - Xả hàng tồn kho. 590.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile., Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
32 F-Mobile F8 Android - 2 sim 2 sóng 1.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Goly
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Goly X5 2.890.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Gionee
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Gionee F103 Pro - RAM 3GB 2.850.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
2 Gionee Pioneer P5W 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Gionee S Plus (S6) - Chính hãng 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Gionee F103 - Chính hãng 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Gionee L200 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Gionee Elife S5.1 3.360.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Gionee Marathon M3 - Pin 5000 mAh 1.980.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Gionee Elife E6 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Gionee V4s 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Gionee Elife S5.5 3.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Gionee Elife E7 Mini 2.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Gionee Elife E7 4.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Gionee M1( 2 sim) 3.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Gionee Pioneer P2 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Gionee G2 Gpad (2 Sim) 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Gionee Pioneer P3 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Gionee L800 750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Haier
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Haier ZIO S4 (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) Xả hàng tồn kho. 890.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
2 Haier Zio S2 Xả hàng tồn kho. 800.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Haier Zio P5 Xả hàng tồn kho.Mới 100% 590.000 ₫ 12 tháng chính hãng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Haier Zio P2 Xả hàng tồn kho. 700.000 ₫ 01 tháng ại Hoàng Hag mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Haier Zio S2 1.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Haier Zio P5 590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Haier Zio P2 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Haier ZIO S4 (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
HP
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 HP Slate 6 3.150.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
HTC
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 HTC One M9 - Gold - Chính hãng kích hoạt 12/11/2015 - Máy cũ 5.800.000 ₫ 3 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
2 HTC One M9 - Gold -Chính hãng - Máy cũ 6.390.000 ₫ 3 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
3 HTC One M9 - Gold -Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 6.990.000 ₫ Chính hãng đến 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
4 HTC Desire 820Q - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 HTC Desire 826 Selfie - Dark Gray - Trôi bảo hành 3.890.000 ₫ Chính hãng đến 26/04/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 HTC 10 - Silver - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 13.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 30/07/2017. 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
7 HTC Desire 628 Dual SIM - White - Trôi Bảo Hành 3.890.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 10/05/2017 Hàng có sẵn
8 HTC One M9 - Gray - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.190.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
9 HTC 10 - White - Chính hãng- Trôi Bảo Hành 13.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 10 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
10 HTC Desire 630 3.650.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
11 HTC Desire X - Trôi bảo hành 990.000 ₫ 1 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 HTC Desire 628 Dual SIM - Trôi Bảo Hành 3.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 10/05/2016 Hàng có sẵn
13 HTC One E9 Dual SIM - Chính hãng - Trôi bảo hành 4.390.000 ₫ Chính hãng đến 13/07/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 HTC Desire 826 dual sim - Trôi bảo hành - Màu Trắng ,Pink 3.290.000 ₫ bảo hành 06 tháng chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 HTC Butterfly 2 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Chính hãng 9-10 tháng.Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 HTC One E9 Dual SIM - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.990.000 ₫ Chính hãng 9- 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 HTC One M8 Windows Phone - Mỹ - Like new 2.200.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 HTC 10 - Chính hãng 15.390.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
19 HTC Desire 628 Dual SIM 4.350.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
20 HTC Butterfly 2 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 HTC Desire 826 Dual Sim - Trôi bảo hành 3.390.000 ₫ Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 HTC Desire 826 Selfie - Gray - Trôi bảo hành 4.190.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 HTC Desire 820G+ 3.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 HTC Desire 826 Selfie 4.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 HTC One M8 Mini - Hàng Mỹ - Like new 2.190.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
26 HTC One M9S - Chính hãng 7.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 HTC Desire 728G Dual SIM - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 10 tháng.Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 HTC Desire 326G Dual sim - Máy Trôi Bảo Hành 1.300.000 ₫ Chính hãng 03 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 HTC Desire Eye - Hàng Chính Hãng - Trôi bảo hành 4.390.000 ₫ Bảo hành đến 20/2/17, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 HTC Desire 728G Dual SIM 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 HTC One A9 - Chính hãng 8.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 HTC One M9 -( Gray, Gold) - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.790.000 ₫ Bảo hành 3 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
33 HTC One E9 Dual SIM - Chính hãng 4.760.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 HTC Butterfly 2 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.450.000 ₫ Chính hãng đến 05/08/2017. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 HTC One M8 Eye - Chính hãng 5.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 HTC Desire 310 Dual sim - Trôi bảo hành 990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
37 HTC Desire 326G Dual sim - White - Máy Trôi bảo hành 1.300.000 ₫ Chính hãng 03 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 HTC Butterfly 2 - Chính hãng - Chống nước, chống bụi 3.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 HTC One M8 (Mỹ) - Like new 2.690.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 HTC One Max - Xả hàng tồn kho 3.590.000 ₫ bảo hành 01 tháng tại Hoàng Hà. Bao xài đổi trả trong 15 ngày. Hàng có sẵn
41 HTC One M9 - Chính hãng Máy trôi bảo hành. 6.990.000 ₫ Chính hãng đến 28/11/2016tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
42 HTC Desire 326G Dual sim 1.880.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 HTC Desire 826 4.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 HTC One M9 - Gold/Silver/Gray - Chính hãng 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 HTC Desire 626G Plus 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 HTC Desire 526G Dual Sim 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
47 HTC Desire 820Q 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 HTC Desire 620G 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 HTC Desire Eye 5.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 HTC One M8 - Đỏ - Chính hãng 5.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 HTC Desire 616 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
52 HTC Desire 210 - 2 sim 2 sóng 900.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
53 HTC One Mini 2 (M8 Mini) 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
54 HTC Desire X 1.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
55 HTC Desire 310 Dual sim 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
56 HTC Desire 600 Dual Sim - Máy xả hàng tồn kho. 2.090.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
57 HTC Desire U 1.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
58 HTC One 32GB - FPT (Silver, Black) 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
59 HTC Butterfly - Like new 1.790.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao sài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
60 HTC Desire C - Chính hãng 950.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Hàng có sẵn
Huawei
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Huawei P9 Leica - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 20/10/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày. Hàng có sẵn
2 Huawei GR5 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.390.000 ₫ Chính hãng đến 14/10/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Huawei Ascend Mate 7 - Trôi bảo hành 5.790.000 ₫ Bảo hành 3 tháng Hoàng Hà , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Huawei Y3II (Y3 2) - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.400.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 22/08/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
5 Huawei P9 Leica - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 22/09/2018, 1 đổi 1 trong 15 ngày. Hàng có sẵn
6 Huawei G7 Plus - Trôi bảo hành 4.390.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 13/06/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Huawei GR5 Mini - Chính hãng 3.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
8 Huawei Y5II (Y5 2) - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng, bao sài đổi trả trong 15 ngày Hàng có sẵn
9 Huawei Y6II 2.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
10 Huawei Honor 4C (G Play Mini) - Máy TBH 1.890.000 ₫ bảo hành 03 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Huawei Y5II (Y5 2) - Chính hãng - Trôi bảo hành 1.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng 10 tháng, bao sài đổi trả trong 15 ngày Hàng có sẵn
12 Huawei Y3II (Y3 2) - Chính hãng 1.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
13 Huawei Y5II (Y5 2) - Chính hãng 2.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
14 Huawei P9 Leica - Chính hãng 10.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 24 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày. Pre-order
15 Huawei Gplay Mini (Honor 4C) - Máy Trôi bảo hành 2.090.000 ₫ bảo hành đến 20/04/17, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Huawei Gplay Mini (Honor 4C) 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Huawei GR5 - Chính hãng 4.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Huawei Mate 8 N/A Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
19 Huawei Y6 Scale 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Huawei Honor 4x Trôi bảo hành. 2.290.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Huawei G7 Plus 5.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Huawei Ascend P8 5.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Huawei Ascend Mate 7 - Trôi bảo hành 6.990.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Huawei P8 lite (Alice) - Grey/White/Gold 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Huawei Y5c (Y541 - U02) 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Huawei Ascend P7 - Máy Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Huawei Ascend P7 - ARSENAL EDITION 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Huawei Ascend Mate 7 8.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
InFocus
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 InFocus M560 (InFocus V5) - Mỹ 2.350.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
2 InFocus M810t 3.290.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Leagoo
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Leagoo M5 - Màn hình chống vỡ 2.290.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
Lenovo
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Lenovo Vibe C (A2020) - Chính hãng 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Lenovo A328 Máy trôi bảo hành. 890.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Lenovo P70 - Pin 4000 mAh - Máy trôi bảo hành. 2.490.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Lenovo Zuk Z1 - Ram 3G, Rom 64G - Trôi bảo hành 3.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng 06 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Lenovo Vibe S1 - A40VN - Ram 3G - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Lenovo Vibe P1 - Silver - Pin 5000mAh - Máy Trôi Bảo Hành 3.590.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Lenovo Vibe P1 Pro (P1a42) - RAM 3GB - Trôi Bảo Hành 4.390.000 ₫ Bản hành chính hãng đến 01/09/2017. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Lenovo Vibe K5 (A6020) - Black - Chính hãng -Trôi Bảo Hành 2.390.000 ₫ Chính hãng 06 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Lenovo Vibe P1 Pro (P1a42) - RAM 3GB 4.990.000 ₫ Bản hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
10 Lenovo A316i - 2 sim 2 sóng - Chính hãng 850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Lenovo Zuk Z1 - Ram 3G, Rom 64G - Trôi bảo hành 3.590.000 ₫ Chính hãng 9-10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 LENOVO P780 - 2 sim - 8GB - Pin 4000 mAh - Trôi bảo hành 2.390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Chính Hãng , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Lenovo A6010 - Chính hãng 2.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Lenovo A7010 - A48 - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.350.000 ₫ Chính hãng 10 tháng . Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Lenovo Vibe P1 - Pin 5000mAh - Chính hãng 4.590.000 ₫ Bảo hàng chính hãng 12 tháng , 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày. Hàng có sẵn
16 Lenovo S90 - Chính hãng - Máy trôi bảo hành 2.590.000 ₫ Chính hãng 06 tháng , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Đặt hàng trước một tuần
17 Lenovo Zuk Z1 - Ram 3G, Rom 64G - Trôi bảo hành 3.790.000 ₫ Bảo hành đến 29/04/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Lenovo S90 - Platinum - Chính hãng - Máy trôi bảo hành 2.790.000 ₫ Chính hãng 06 tháng , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 Lenovo Vibe P1 - Pin 5000mAh - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.890.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Lenovo Vibe K5 (A6020) - Chính hãng 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 LENOVO A859 - Chip lõi tứ, 5.0 inches - FPT - Xả hàng tồn mới 100% 2.160.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Lenovo Zuk Z1 - Ram 3G, Rom 64G, Snapdragon 801, Pin 4100, CB Vân tay 4.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Lenovo Vibe S1 Lite - LA40 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Lenovo Vibe K4 Note (A7010 a48) - Chính hãng - RAM 3GB, Pin 3300, CB Vân tay 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Lenovo A2010 - Chính hãng 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Lenovo Vibe S1-A40VN - Ram 3G 4.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Lenovo P70 - Pin 4000 mAh - Máy trôi bảo hành. 2.490.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
28 Lenovo Vibe P1 - Pin 5000mAh - Máy Trôi Bảo Hành 4.290.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Lenovo Phab Plus 5.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Lenovo Phablet PHAB PB1-750M 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
31 Lenovo Vibe P1m - Pin 4000 - Chính hãng 2.720.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Lenovo A328 Máy trôi bảo hành. 890.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Lenovo P70A - Pin 4000 mAh Máy trôi bảo hành. 2.590.000 ₫ Chính hãng 10-11 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
34 Lenovo S60 - Chính hãng 1.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
35 Lenovo A6000 - Chính hãng 2.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 Lenovo A5000 - Pin 4000 - Chính hãng 2.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 Lenovo P70 - Pin 4000 mAh - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Lenovo S90 Sisley - Chính hãng 3.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
39 Lenovo A536 - 2 sim 2 sóng - Chính hãng 1.680.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Lenovo Vibe X2 - Chính hãng 3.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Lenovo S580 - Chính hãng 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
42 Lenovo A319 - Chính hãng 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Lenovo A328 - Chính hãng 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Lenovo S860 - Chính hãng 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
45 Lenovo S660 - Chính hãng 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
46 Lenovo A526 - Chính hãng 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
47 LENOVO A859 - Chip lõi tứ, 5.0 inches - FPT 2.160.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 Lenovo S650 - FPT 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 Lenovo A269i - Chính hãng 850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 Lenovo A850 - 5.5" 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 Lenovo A516 - Chính hãng 1.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
52 LENOVO P780 - 2 sim - 8GB - Pin 4000 mAh - Chính hãng 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
53 LENOVO S820 - FPT 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
54 Lenovo A706 - Chip lõi tứ - Chính hãng 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
LG
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 LG G5 - Hàn Quốc - Trôi bảo hành 8.190.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
2 LG Magna - Trôi bảo hành 1.890.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 LG G5 - Bản quốc tế - Gold - Máy trôi bảo hành 7.290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
4 LG G5 - 32GB Cũ 99% 6.990.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoanghamobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 LG G5 - Hàn Quốc 8.550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
6 LG G4 - Metallic - White - Trôi bảo hành 6.690.000 ₫ Chính hãng đến 28/08/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 LG G4 - Leather - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.690.000 ₫ Chính hãng đến 01/12/2016, Bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 LG V10 - Mỹ - Like new 5.690.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 LG V10 - Chính hãng 10.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 LG G4 - Leather Brown - Chính hãng - Trôi bảo hành 5.790.000 ₫ Bảo hành Chính hãng 2-5 tháng, Tùy Từng hình Thức máy , Bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 LG G4 Stylus - H540 - Chính hãng 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 LG Magna - gold - TBH 1.690.000 ₫ Hàng chính hãng 06 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 LG G3 (Mỹ) - Like new 2.690.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 LG G4 - Leather - Chính hãng 8.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 LG Magna 2.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 LG G4 - Metallic/Ceramic - Chính hãng 8.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 LG L60 - X145 - 2 sim 2 sóng 1.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 LG L FINO Dual - D295 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 LG G3 Stylus - D690 - Chính hãng 3.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 LG G Pro Lite Dual D686 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Massgo
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Massgo Vi2S 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Massgo Vi5 - Chính hãng 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Pre-order
3 Massgo T5 - Chip 8 nhân, Camera 13MP 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
Masstel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Masstel tab 720 1.690.000 ₫ Bảo hành chính hãng Đặt hàng trước một tuần
2 Masstel A150 190.000 ₫ Chính hãng Hàng có sẵn
3 Masstel N500s 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Masstel Strong B4000 - Pin 4000 mAh 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Masstel M503 (Màn hình 5", Ram 1 GB) 1.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Masstel I230 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Masstel Athena X2 -2 sim 2 sóng - Android 4.0 2.600.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
Meizu
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Meizu M2 Note - Chính hãng 3.690.000 ₫ 12 tháng chính hãng, Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Mobell
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Mobell M680 - Chính hãng 530.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Mobell Nova F 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Mobell M365 - 2 sim 2 sóng 350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Mobell Rock Mini 400.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Mobell Rock - Pin 4800 mAh 590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Mobell Tanks 690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Mobell M262 250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Motorola
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Motorola Moto X Style 6.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng sắp về
2 Motorola Moto X Play 5.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Motorola Moto G (2nd Gen) 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng sắp về
4 Motorola Moto E (2nd Gen) 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Nokia
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Nokia Lumia 525 - Máy cũ 790.000 ₫ 01 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Microsoft Lumia 640XL - orange - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành 2.500.000 ₫ bảo hành 03 tháng tại Hoàng Hà. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Microsoft Lumia 950 Chính Hãng - Trôi Bảo Hành 4.890.000 ₫ Bảo hành 3 tháng tại Hoàng Hà. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Nokia 222 - Trôi bảo hành 690.000 ₫ Bảo hành 6 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Nokia 230 1.280.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Microsoft Lumia 550 1.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Nokia 105 RM-1134 (2015) - Chính hãng 390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Nokia 222 870.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Nokia Lumia 525 - Yellow - Máy Trôi Bảo Hành 890.000 ₫ Bảo hành chính hãng 08 tháng. Bao xài đổi trả 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
10 Nokia 105 - Dual sim - Chính hãng 400.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng - Máy trôi bảo hành 1.490.000 ₫ Bảo hành 03 tháng Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Microsoft Lumia 640 - 2 sim 2 sóng 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
13 Microsoft Lumia 640XL - 2 sim 2 sóng 2.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Nokia 215 Dual Sim 790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Nokia 435 Dual sim 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Nokia 130 - 2 sim 2 sóng - Chính hãng 590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Nokia 530 - 2 sim 2 sóng 870.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Nokia X2 - 2 sim 2 sóng 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Nokia 225 1.220.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Nokia Lumia 630 Dual sim 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Nokia 220 890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Nokia XL - 2 sim 2 sóng 1.180.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Nokia Lumia 525 1.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Nokia 106 470.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Nokia 108 - 2 sim 2 sóng 620.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
OBI
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Obi Worldphone MV1 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Obi Worldphone SJ1.5 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 OBI Worldphone SF1 - 32GB (USA) Máy Trôi bảo hành. 4.600.000 ₫ Chính hãng 11 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 OBI Worldphone SF1 - 32GB - RAM 3GB (USA) 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 OBI Worldphone SF1 - 16GB (USA) 1.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
OPPO
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Oppo R5 - Chính Hãng - Trôi bảo hành 3.590.000 ₫ Chính hãng đến 25/8/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Oppo Neo 9 (A37) - Gold - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 1/10/2017 Hàng có sẵn
3 OPPO Neo 7S (Phiên bản Snapdragon) 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Oppo F1 Plus - Rose Gold - Trôi bảo hành 7.990.000 ₫ Chính hãng đến 03/09/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Oppo F1s - Selfie Expert - Gold - Trôi bảo hành 4.590.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 27/9/2017, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
6 OPPO R7s - Rose - Máy cũ 6.990.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Oppo R5 - Chính Hãng - Trôi bảo hành 3.590.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Oppo F1 Plus - Rose Gold - Trôi bảo hành 7.390.000 ₫ Chính hãng 09 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Oppo Neo 9 ( A37 ) - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 20/09/2017. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Oppo F1s - Selfie Expert 5.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
11 Oppo R7 Lite - Trôi bảo hành 3.990.000 ₫ Chính hãng đến 10/07/2016, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Oppo Neo 9 (A37) 3.690.000 ₫ 12 tháng bảo hành chính hãng Hàng có sẵn
13 Oppo F1w - gold - Chính hãng, Trôi bảo hành 3.390.000 ₫ Bảo hành chính hãng T5/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Oppo F1 Plus - Rose Gold - Trôi bảo hành 7.190.000 ₫ Chính hãng 8-10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Oppo R9 Plus 12.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
16 Oppo F1 Plus (Oppo R9) 9.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Oppo R1K R8001 - Trôi bảo hành 3.090.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 OPPO Neo 7 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Oppo R1K R8001 3.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Oppo R5 - Chính hãng 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Oppo N1 mini 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Oppo YoYo R2001 2.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Philips
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Philips Xenium i908 - Trôi bảo hành 2.190.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Philips E105 - Chính hãng 280.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày N/A
3 Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 4400 - Máy cũ 1.890.000 ₫ Chính hãng 6 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Philips E220 - 2 SIM, bàn phím lớn 790.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
5 Philips Sapphire Life S616 - Trôi bảo hành 3.090.000 ₫ Chính hãng đến tháng T9/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 4400 - Máy trôi bảo hành. 1.890.000 ₫ Chính hãng 3 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Đặt hàng trước một tuần
7 Philips E181 (Xenium) - Chính hãng 850.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
8 Philips V377 - Pin 5000mAh - Trôi bảo hành 1.790.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Philips Sapphire Life V787 - Pin 5000mAh - Máy Trôi bảo hành 3.690.000 ₫ Chính hãng 05 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Philips V377 - Pin 5000mAh 2.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Philips Sapphire Life S616 4.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Philips Sapphire Life V787 - Pin 5000mAh 5.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Philips S337 1.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Philips Xenium E170 790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 Philips S307 - Trôi bảo hành 850.000 ₫ Chính hãng T5/17, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 Philips S307 750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Philips E103 310.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 Philips Xenium i908 - Máy Trôi bảo hành 2.190.000 ₫ Bảo hành 03 tháng tại Hoanghamoblie , Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 Philips S358 1.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 Philips S309 - 2 sim 2 sóng 850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 Philips E160 550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
22 Philips Xenium i908 - Trôi bảo hành 2.190.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
23 Philip E311 1.050.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 Philips W3500 1.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
25 Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 4400 2.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
26 Philips S398 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 Philips Xenium i908 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
28 Philips S308 - 2 sim 2 sóng 750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Q-Mobile
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 QLuna 2.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu tại Hoàng Hà Mobile. Hàng có sẵn
2 Q GLAM 4.990.000 ₫ Hàng có sẵn
Samsung
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Galaxy J3 (2016) - 4G - Chính hãng- troi bảo hành 2.490.000 ₫ Chính hãng 11,5 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Samsung Galaxy J3 Pro - 4G LTE ( SM-J3110 ) - trôi bảo hành 2.350.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
3 Samsung Galaxy A7 (2016) - SM-A710F(Gold) - Chính hãng - Trôi bảo hành 6.999.000 ₫ Chính hãng đến 29/08/2017. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Samsung Galaxy C5 - RAM 4GB GOLD -TBH 6.090.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Samsung Galaxy S7 Edge - Hàng Mỹ cũ 99% 10.990.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Samsung Galaxy J7 Prime( Gray) - Chính hãng - Trôi bảo hành 4.850.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 13/10/20-17, , 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
7 Samsung Galaxy S7 Mỹ 32GB - Like New 7.550.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Samsung Galaxy A7 - 32GB 5.990.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
9 Samsung Galaxy C7 - RAM 4GB - 64GB 8.390.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Samsung Galaxy C7 - RAM 4GB 7.990.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Samsung Galaxy C5 - RAM 4GB 6.790.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Samsung Galaxy A7 ( SM-A7100 ) 5.790.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
13 Samsung Galaxy J3 Pro - 4G LTE ( SM-J3110 ) 2.690.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
14 Samsung Galaxy J7 Prime - Chính hãng 6.290.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
15 Samsung Galaxy S7 - G930FD Gold - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 12.890.000 ₫ Chính hãng 7 tháng, Chỉ co thân máy và sạc cáp , tặng kèm bao da chính hãng Clear View. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Samsung Galaxy J3 (2016) - 4G - Chính hãng 2.880.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Samsung Galaxy J1 (2016) - Trôi bảo hành 1.390.000 ₫ Chỉ có thân máy , bảo hành chính hãng đến 30/5//2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Samsung Galaxy A9 Pro -Gold - Chính hãng - Trôi Bảo Hành 9.890.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
19 Samsung Galaxy A3 (2016) 5.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Pre-order
20 Samsung Galaxy Note 4 - Chính hãng - Trôi bảo hành 8.390.000 ₫ Chính hãng đến 30/05/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD - Pink Gold - Trôi bảo hành 13.790.000 ₫ Chính hãng đến 28/6/17. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Samsung Galaxy A9 Pro - Chính hãng 10.690.000 ₫ 12 tháng chính hãng, 1 đổi 1 trong 15 ngày Pre-order
23 Samsung Galaxy Mega 2 - Like New 2.790.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
24 Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD - Silver - Trôi bảo hành 13.290.000 ₫ Chính hãng đến 22/3/2017 , Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Samsung Galaxy S7 - G930FD - Chính hãng - Trôi bảo hành 12.590.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Samsung Galaxy S7 Edge - Black - G935FD - Chính hãng - Trôi bảo hành 13.490.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 23/04/2017, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Samsung Galaxy S7 Edge Gold - G935FD - Chính hãng - Trôi bảo hành 13.990.000 ₫ Chính hãng đến 27/06/2017, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
28 Samsung Galaxy S7 - G930FD - Gold - Trôi bảo hành 12.990.000 ₫ bảo hành 11/09/17, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
29 Samsung Galaxy J7 (2016) - Chính hãng 5.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Samsung Galaxy J5 (2016) - Chính hãng 4.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng sắp về
31 Samsung Galaxy J1 mini 1.640.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Samsung Galaxy J1 (2016) 2.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD - Chính hãng 18.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Samsung Galaxy S7 - G930FD - Chính hãng 13.980.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 Samsung Galaxy A5 (2016) - Chính hãng 6.880.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 Samsung Galaxy A7 (2016) - SM-A710F - Chính hãng 8.840.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
37 Samsung Galaxy Note 5 - Chính hãng 12.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Samsung Galaxy J2 - Chính hãng 2.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Samsung Galaxy S6 - 32GB - Hàng Mỹ - Like new 5.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Samsung Galaxy S6 Edge - 32GB - Hàng Mỹ - Like new 7.390.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Samsung Galaxy J5 - Chính hãng 3.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
42 Samsung Galaxy J7 - Chính hãng 4.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Samsung Galaxy S6 Edge G925 - Gold - 32GB - Chính hãng 11.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Samsung Galaxy S5 - Like new 3.390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
Sharp
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sharp SH930W 10.500.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Sky
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sky Pantech V955 - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.690.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Sky Pantech V950 - Chống nước, bụi - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.450.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Sky Pantech V955 - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.690.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Sky Pantech V955 - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.690.000 ₫ Chính hãng đến 10/10/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Leagoo Elite 5 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Sky Pantech V955 - Chính hãng 2.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Sky Pantech V950 - Chống nước, bụi - Chính hãng 2.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Sky Vega iron 2 - A910s - Trôi bảo hành 3.790.000 ₫ Bảo hành 03 tháng Hoàng Hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Pantech Sky Vega Secret Up A900L - Chính hãng - Máy Trôi bảo hành 3.490.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Sky Vega Secret Up A900L - Chính hãng 3.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Sky Vega iron 2 - A910s - Chính hãng 4.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Sony
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sony Xperia X - Chính hãng- Graphite Black - Trôi bảo hành 8.190.000 ₫ Chính hãng đến 14/8/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Sony Xperia XA Ultra - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - Chưa Active 5.390.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng.1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
3 Sony Xperia X - Chính hãng- Graphite Black - Trôi bảo hành 8.490.000 ₫ Chính hãng đến 4/8/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
4 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng đến 12/08/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Sony Xperia XZ - Chính hãng 13.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, bao sài đổi trả trong 15 ngày Hàng có sẵn
6 Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng - Máy trôi bảo hành 3.990.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Sony Xperia XA Ultra - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - Chưa Active 5.990.000 ₫ Máy trôi bảo hành, chưa active, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
8 Sony Xperia™ Z5 Premium - Gold - Trôi bảo hành 12.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, Bị Bóc seal , Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng - Máy trôi bảo hành 4.390.000 ₫ Chính hãng 11.5 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Chính hãng đến 8 - 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Sony Xperia X - Chính hãng - Trôi bảo hành - Chưa active 8.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Sony Xperia™ Z5 Premium - Chrome - Máy cũ 12.890.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Sony Xperia Z1 Compact - Like New 2.290.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
15 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Bảo hành 3 tháng tại Hoàng Hà, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 Sony Xperia™ Z5 Premium - Chrome - Trôi bảo hành 13.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 27/5/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Sony Xperia™ Z5 Premium - Gold - Trôi bảo hành 13.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng đến 12/07/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 Sony Xperia XA - Chính hãng - Trôi bảo hành - Chưa kích hoạt 4.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 Sony Xperia™ Z5 Premium - Chorm - Đổi bảo hành 13.190.000 ₫ Bảo hành đến 16/06/2017 , Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 Sony Xperia™ Z5 Premium - Chrome - Trôi bảo hành 13.790.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
21 Sony Xperia™ M5 Single -- Chính hãng Trôi bảo hành 4.990.000 ₫ BH từ 5 đến 7 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Đặt hàng trước một tuần
22 Sony Xperia XA Ultra - Chính hãng 6.440.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
23 Sony Xperia™ Z5 dual - White - Máy Trôi bảo Hành 8.990.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11,tháng , Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
24 Sony Xperia X - Chính hãng 9.180.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Pre-order
25 Sony Xperia XA - Chính hãng 4.740.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Pre-order
26 Sony Xperia™ M5 Dual - Chính hãng - White - Máy Trôi Bảo Hành . 5.190.000 ₫ Chính hãng 10 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
27 Sony Xperia™ M5 Single - Gold - Chính hãng 6.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
28 Sony Xperia™ Z5 Dual - White -Chính hãng - Máy cũ 8.590.000 ₫ Chính hãng 07 tháng. Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
29 Sony Xperia™ M5 Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 5.190.000 ₫ Chính hãng 9 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
30 Sony Xperia Z3 - Chính hãng - Trôi bảo hành 4.990.000 ₫ Bảo hành 03 tháng Hoàng Hà Mobile.. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
31 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng đến 31/03/2017, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
32 Sony Xperia M4 Aqua Single - Chính hãng 3.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
33 Sony Xperia™ Z5 Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành. 10.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
34 Sony Xperia™ C5 Ultra Dual - Chính hãng Trôi bảo hành 4.790.000 ₫ Bảo hành 31/3/2017 tháng chính hãng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
35 Sony Xperia™ ZL2 (SOL25) - Au 3.790.000 ₫ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
36 Sony Xperia™ M5 Dual - Black - Chính hãng - Máy Trôi Bảo Hành . 5.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
37 Sony Xperia™ M5 Dual - Gold - Chính hãng - Trôi bảo hành 5.190.000 ₫ Chính hãng đến 14/05/2017 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
38 Sony Xperia™ Z5 Premium - Chính hãng 14.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
39 Sony Xperia™ Z5 Dual - Chính hãng 11.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
40 Sony Xperia™ M5 Dual - Black - Chính hãng 7.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
41 Sony Xperia™ C5 Ultra Dual - Chính hãng 6.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
42 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng đến 17/11/2016, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
43 Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng 5.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
44 Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng 4.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
45 Sony Xperia Z3 - Chính hãng 10.850.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
46 Sony Xperia C3 (D2533) - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Hàng có sẵn
Stel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Stel S25 - 2.4" - 1500 mAh 290.000 ₫ Hàng có sẵn
Viettel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Viettel X6216 - Điện thoại dành cho người cao tuổi 490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Viettel X6516 - Điện thoại dành cho người cao tuổi 550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Viettel V8603 1.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Viettel V8409 930.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Viettel V8509 1.260.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Viettel V6501 470.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Viettel V6404 440.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Vivo
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Vivo V3 - Trôi bảo hành 3.990.000 ₫ Chính hãng 6 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Vivo V1 - Trôi bảo hành 2.690.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Vivo V1 - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Vivo V3 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
5 Vivo V3 MAX 6.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Vivo Y31 - Trôi bảo hành 1.990.000 ₫ Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Vivo Y51 3.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Vivo V1 Max 4.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Vivo V1 4.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Vivo Y31 2.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Wiko
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Wiko Rainbow JAM 1.990.000 ₫ Chính hãng 06 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Wiko Highway Signs - Trôi bảo hành 1.750.000 ₫ 03 tháng hoanghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Wiko Pulp Fab 3.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
4 Wiko Pulp 3.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Wiko Jimmy 1.540.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
6 Wiko Rainbow JAM 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
7 Wiko Lenny 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Wiko Sunset 2 960.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
9 Wiko Highway 4G - Máy Trôi bảo hành 2.300.000 ₫ 06 tháng hoanghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
10 Wiko RidgeFab 4G 3.999.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Wiko Highway Pure 5.690.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Wiko Ridge 3.799.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Wiko Getaway 3.599.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Wiko GOA 950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
15 Wiko Highway Signs 4.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
16 Wiko Bloom 1.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Wiko Rainbow 2.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 Wiko Highway 4G 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Wing
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Wing V50 1.090.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 30 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Wing Iris 50 2.280.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Wing Iris 55 - Pin 3000 mAh 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Wing VN50 2.490.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
5 Wingcall V40 990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Wingcall P4000 - Pin 4000 mAh 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Wing Hero 40 - 2 sim 2 sóng 980.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 30 ngày đầu. Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Redmi Pro - RAM 3GB - Trôi bảo hành 4.790.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Xiaomi Redmi 3S 16GB/2GB - Chính hãng FPT 2.890.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành FPT . Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Xiaomi Mi Note Pro 16GB - Vỏ tre 4.990.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 32GB - Ram 3GB - Trôi bảo hành 3.490.000 ₫ Bảo hành trong 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Xiaomi Redmi Note 3 - RAM 2GB - Trôi bảo hành 2.790.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - RAM 2GB - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Bảo hành trong 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Xiaomi Mi 5 - 32GB - Trôi bảo hành 5.690.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
8 Xiaomi Mi 5s Plus - 128GB - RAM 6GB 10.500.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày Đặt hàng trước một tuần
9 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 32GB - Ram 3GB - Trôi bảo hành 3.390.000 ₫ Bảo hành trong 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Xiaomi Redmi Note 3 - 32GB - Ram 3G - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
11 Xiaomi Mi Note Pro - 64GB - Gold - Trôi Bảo Hành 5.090.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
12 Xiaomi Mi 5s Plus - 64GB 8.390.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày Đặt hàng trước một tuần
13 Xiaomi Mi 5s - 64GB 7.500.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, 1 đổi 1 trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - RAM 2GB - Trôi bảo hành 2.890.000 ₫ Bảo hành trong 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
15 Xiaomi Redmi Note 4 - 64GB - White - Trôi bảo hành 3.890.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Xiaomi Redmi Note 4 - 16GB - Trôi bảo hành 2.990.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile.Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
17 Xiaomi Redmi 3S - 16GB - Gray - Trôi bảo hành 2.250.000 ₫ Bảo hành trong 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
18 Xiaomi Mi 4c - White - Trôi bảo hành 2.290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
19 Xiaomi Mi 4 - 16GB - Ram 3GB - FPT 3.390.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành FPT. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
20 Xiaomi Redmi 3S white - 16GB - Trôi bảo hành 2.250.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Xiaomi Redmi Note 4 - 64GB - RAM 3GB - Silver - Trôi bảo hành 3.890.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile Đặt hàng trước một tuần
22 Xiaomi Mi 4 - White - 16GB - Ram 2GB - Trôi bảo hành 2.190.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
23 Xiaomi RedMi 3 Pro - 3GB RAM - 32GB - Gold - Trôi bảo hành 2.850.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Xiaomi Redmi 3S - 32GB - RAM 3GB - Gray - Trôi Bảo Hành 2.790.000 ₫ Bảo hành trong 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Xiaomi Redmi Note 4 - 64GB - RAM 3GB 4.390.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
26 Xiaomi Redmi Note 4 - 16GB 3.390.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
27 Xiaomi Redmi Note (4G) - RAM 2GB - Trôi bảo hành 1.490.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Xiaomi Redmi Pro - RAM 3GB 5.190.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
29 Xiaomi Redmi 3S - 32GB - RAM 3GB 3.190.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
30 Thay màn hình cảm ứng Xiaomi Mi 4 / Mi 4c 1.050.000 ₫ Bảo hành 2 tháng tại TTBH Hoàng Hà Mobile. Hàng có sẵn
31 Xiaomi Mi 5 FPT - 32GB 7.490.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng FPT Hàng có sẵn
32 Xiaomi Redmi 3X - 32GB 2.890.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - FPT - RAM 3GB 4.280.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành của FPT Hàng có sẵn
34 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - FPT - RAM 2GB 3.250.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành của FPT Hàng có sẵn
35 Xiaomi RedMi 3 - 16Gb - Trôi bảo hành 2.290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
36 Xiaomi Mi 5 - 32GB - Trôi bảo hành 5.490.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
37 Xiaomi Redmi 3S - 16GB 2.550.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Xiaomi Mi 4 - LTE - FPT - RAM 2GB 2.840.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Xiaomi Mi 5 - 32GB - White - Trôi bảo hành 5.090.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
40 Xiaomi Mi 4s - Ram 3GB 4.990.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
41 Xiaomi Mi Max (MiMax) - 16GB 4.150.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
42 Xiaomi Redmi 3 Pro - 3GB RAM - 32GB bộ nhớ trong 3.150.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
43 Xiaomi Mi Max (MiMax) - 32GB 5.250.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
44 Xiaomi Redmi Note 3 - Ram 2G - 16G - Trôi bảo hành 2.490.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
45 Xiaomi Mi 4 - Black - 16GB - Ram 2GB 2.490.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. N/A
46 Xiaomi Redmi Note 2 - Trôi bảo hành 2.290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
47 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 32GB - Ram 3GB 3.790.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
48 Xiaomi Mi Note Pro - 64GB 6.250.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
49 Xiaomi Mi 5 - 32GB 5.990.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
50 Xiaomi Redmi Note 3 Pro - RAM 2GB 3.150.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
51 Xiaomi Redmi 3 2.550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
52 Xiaomi Redmi Note 3 - Ram 3GB 3.390.000 ₫ Bảo hành trong 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
53 Xiaomi Redmi Note 3 - RAM 2GB 2.790.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
54 Xiaomi Mi 4c 2.590.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
55 Xiaomi Redmi 2A 1.850.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
56 Xiaomi Redmi Note 2 2.850.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
57 Xiaomi Mi 4 - White - 16GB - Ram 2GB 2.550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Zentel
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Zentel Z108 - 2 sim 2 sóng 240.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
ZTE
STT Tên Điện thoại Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 ZTE Blade S6 N/A Hàng sắp về
2 ZTE Blade V6 N/A 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng sắp về

Máy tính bảng

Acer
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Acer Iconia One 7 B1-730 1.710.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Tablet Acer B1 1.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Acer Iconia Tab 7 A1-713 2.650.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Apple - iPad
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple IPad Mini 4 - 4G - 32GB - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 12.790.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Gold - Like New 8.590.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Apple IPad Air 2 - 4G - 32GB 12.890.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Apple iPad Air - 16GB - Wifi - Refurbished 6.390.000 ₫ 1 đổi 1 chính hãng trong 12 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Apple iPad Mini 2 - 4G - 32GB - Refurbished 6.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Apple iPad Mini 3 - Wifi - 16GB - Gold - Refurbished 6.590.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Apple iPad Mini 3 - 4G - 128GB - Refurbished 9.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Apple iPad Mini 2 - 4G - 16GB - Refurbished 6.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Apple iPad Air 4G - 32GB - Refurbished 7.990.000 ₫ 1 đổi 1 chính hãng trong 12 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Refurbished 8.690.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Apple iPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold - Refurbished 7.590.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 Apple iPad Pro 9.7" - 4G - 32Gb - Trôi bảo hành 13.690.000 ₫ bảo hành chính hãng 8 đến 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
13 Apple iPad Pro 9.7" - 4G - 128GB - Grey/Silver/Gold/Rose Gold 18.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 chính hãnh trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
14 Apple iPad Air 4G - 16GB - Refurbished - Chưa Active - Bảo hành 12 tháng chính hãng 7.550.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
15 Apple IPad Mini 3 - 4G - 128GB - Gold/Black/White 10.590.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
16 Apple iPad Pro 9.7" - Wifi - 32Gb - Grey/Silver/Gold/Rose Gold 12.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 chính hãnh trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
17 Apple iPad Pro 9.7" - 4G - 32Gb - Grey/Silver/Gold/Rose Gold 15.990.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 chính hãnh trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
18 Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Gold - Trôi bảo hành 9.490.000 ₫ Máy bảo hành 6 tháng Hoangha mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
19 Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold - Chính hãng N/A 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
20 Apple IPad Pro 12.9" - Wifi - 32Gb - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 16.500.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
21 Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Gold - Máy trôi bảo hành 9.490.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
22 Apple IPad Mini 4 - 4G - 16GB - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 10.790.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
23 Apple IPad Pro 12.9" - 4G - 128Gb - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 20.990.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
24 Apple IPad Mini 4 - 4G - 64GB - Space Gray/White/Gold - Chính hãng 13.290.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
25 Apple iPad Mini 2 Wifi - 16GB - Chính hãng N/A Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
26 Apple IPad Air 2 - 4G -Gold - 64Gb - Máy cũ. Active : 27/12/2015 9.990.000 ₫ chính hãng đến 27/12/2016, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
27 Apple iPad Mini 2 - 4G - 16GB - Chính hãng N/A Bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
28 Apple iPad Mini - 16gb - 4G 3.500.000 ₫ bảo hành 3 tháng tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
29 Apple iPad Mini - 4G 32GB - Black/White - Chính hãng 5.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng Apple Hàng có sẵn
30 Apple iPad Mini - 4G 64GB - Black/White - Chính hãng 6.190.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng Apple Hàng có sẵn
31 Apple iPad Mini 2 - 4G - 32GB - BLACK Máy cũ 5.990.000 ₫ Chính hãng 9 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
32 Apple iPad Air 4G - 16GB - 1 đổi 1 trong 6 tháng 6.390.000 ₫ 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
33 Apple iPad Air 4G - 16GB - Silver - Refurbished - Active: 04/09/2016 6.690.000 ₫ Chính hãng đến 03/09/2017, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
34 Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 13.250.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
35 Apple IPad Air 2 - Wifi - 16Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 8.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
36 Apple IPad Air 2 - 4G - 128Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 15.390.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
37 Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Gold/Black/White 9.990.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
38 Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gray/White - Chính hãng N/A 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
39 Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Black/White/Gold - Chính hãng 11.150.000 ₫ 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
40 Apple iPad Air 4G - ZP/A,ZA/A - 32GB - Chính hãng 8.590.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng - Mới 100%, Nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Archos
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Archos Tablet 70c Xenon 1.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 ARCHOS 80c Xenon 2.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Asus
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Asus Fonepad 7 - FE170CG - Trôi bảo hành 1.790.000 ₫ 03 tháng tại Hoàng hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 ASUS MeMO Pad 7 (ME572CL) - Trôi Bảo Hành 2.990.000 ₫ 3 tháng tại Hoàng Hà. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Asus Fonepad 7 - FE171CG - Máy trôi bảo hành 2.090.000 ₫ Bảo hành 3 tháng Hoàng Hà. 1 đổi trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
4 ASUS MeMO Pad 7 (ME572CL) 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 ASUS ZenPad C 7.0 (Z170CG) - Máy trôi bảo hành 1.890.000 ₫ 01 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 ASUS ZenPad C 7.0 (Z170CG) 2.590.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 ASUS MeMO Pad 8 - ME181CX - Trôi bảo hành 1.990.000 ₫ 03 tháng Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 ASUS MeMO Pad 8 - ME181CX 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Asus Fonepad 7 - FE171CG 2.390.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Asus Fonepad 7 - FE170CG 2.750.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
DELL
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Dell Venue 7 - 3741 2.750.000 ₫ N/A
2 DELL venue 8.0 5.350.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu đầu Hàng có sẵn
Huawei
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Huawei MediaPad T1 10 - LTE 3.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
2 Huawei MediaPad T1 7.0 - ROM 16GB 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Huawei MediaPad T1 8.0 (Có 3G) 2.740.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Kingcom
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Máy tính bảng Kingcom PiPhone Eclipse 1.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
Lenovo
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Lenovo IdeaTab A8-50 HD (A5500) 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Tablet Lenovo S8 5.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Lenovo MiiX3-1030 Full HD/Win 8.1 7.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Lenovo Tab 2 Wifi A7-10 1.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
5 Lenovo IdeaTab S5000 2.190.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
6 Lenovo Tab A7 A3300 2.250.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
7 Lenovo Yoga Tablet 10 B8000 8.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Lenovo Yoga Tablet 8 B6000 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Lenovo A3000 5.200.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Lenovo IdeaTab A1000 7" Wifi 4Gb 1.290.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Samsung
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Galaxy Tab A6 10.1 inch ( T585 ) - 2016 Trôi bảo hành 6.850.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
2 Samsung Galaxy Tab A 10.1" 2016 (P585 - Bút S Pen) 8.290.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
3 Samsung Galaxy Tab S2 8 inch ( T719 ) - 2016 - Trôi bảo hành 8.090.000 ₫ Bảo hành 11 tháng chính hãng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 inch (T819) - 2016 10.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
5 Samsung Galaxy Tab S2 8 inch ( T719 ) - 2016 9.150.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
6 Samsung Galaxy Tab A6 10.1 inch ( T585 ) - 2016 7.350.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Hàng có sẵn
7 Samsung Tab A6 7 inch (T285) - 2016 3.790.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Hàng có sẵn
8 Samsung Galaxy Tab E 9.6 (SM-T561Y) 5.450.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
9 Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (SM-T815) 10.550.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
10 Samsung Galaxy Tab S2 8.0" (T715) 8.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
11 Samsung Galaxy Tab 3v (T116) 2.890.000 ₫ Chính hãng 12 tháng, Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Máy tính bảng Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Mi Pad 2 - Trôi bảo hành 3.190.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 Xiaomi MiPad 2 - Trôi bảo hành 3.290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu. Hàng có sẵn
3 Xiaomi Mi Pad 2 3.890.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn

Smart Watch

Apple - iPhone
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple Watch 42mm Stainless Steel 7.690.000 ₫ Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
2 Apple Watch Sport 42mm Black – MJ3T2ZP N/A 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Liên hệ đặt hàng
3 Apple Watch Sport - MJ2T2 - 38mm N/A 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Liên hệ đặt hàng
Samsung
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Gear Fit 2 (R360) 3.790.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
2 Samsung Gear S2 classic - Platinum 5.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
3 Samsung Gear S2 classic - R732 4.990.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
4 Samsung Gear S2 - R720 5.950.000 ₫ Chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Viettel
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Smartwatch Kiddy 1.190.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu tiên Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Smart Watch Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Mi Band 2 690.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn

Phụ kiện

STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Bao da Dot View HTC Desire 826 - Chính hãng 150.000 ₫ Hàng có sẵn
2 Tai nghe UrBeats 290.000 ₫ Bảo hành 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
3 Micro kèm loa 3.1 890.000 ₫ Bảo hành 3 tháng tại Hoàng Hà Mobile N/A
4 Tai nghe Iphone chính hãng. 250.000 ₫ Bảo hành 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile N/A
5 SIM 3G Vinaphone - 9GB trong 3 tháng 100.000 ₫ Hàng có sẵn
6 Tai nghe Bluetooth Plantronics EXPLORER 50 - Chính hãng 750.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
7 Thay camera trước IPhone 6s 750.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
8 Thay camera sau IPhone 6s 850.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
9 Thay nắp lưng Samsung S6 / S6 Edge 300.000 ₫ N/A
10 Thay màn hình cảm ứng IPad Air 2 3.500.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
11 Thay cáp sạc IPhone 6s 550.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
12 Thay màn hình cảm ứng Xiaomi Mi 5 1.250.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
13 Pin LG G4 400.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
14 Pin LG G3 300.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
15 Pin Samsung Note 3 350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
16 Pin Samsung Note 4 450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
17 Thay màn hình IPad 4 1.450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
18 Thay màn hình IPad 2 - IPad 3 1.350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
19 Thay cảm ứng IPad 4 700.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
20 Thay cảm ứng IPad 2 - IPad 3 600.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
21 Thay cáp sạc IPhone 6 plus 550.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
22 Thay camera trước IPhone 6 450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
23 Thay camera sau IPhone 6 500.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
24 Thay cáp gạt rung IPhone 6 plus 550.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile ( Tầng 2 95B Phố Huế ) N/A
25 Thay camera trước IPhone 6 plus 550.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile ( Tầng 2 95B Phố Huế ) N/A
26 Tai nghe Bluetooth Samsung HM1950 - Chính hãng 890.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày Hàng có sẵn
27 Sạc nhanh Samsung (Fast Charging) 2A Chính hãng. 130.000 ₫ 06 tháng. N/A
28 Bao da Ilike Oppo F1s - Chính hãng 150.000 ₫ N/A
29 SIM 3G Mobifone - 19GB trong 3 tháng 130.000 ₫ Hàng có sẵn
30 Thẻ nhớ Micro SDHC SanDisk Ultra 64GB Chính hãng. 550.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
31 Cáp chuyển đổi cổng Lightning sang jack 3.5mm Iphone7/7Plus 150.000 ₫ 03 tháng. N/A
32 Bao da Huawei MediaPad T1 10.1 Chính hãng. 200.000 ₫ N/A
33 Thay màn hình cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4 1.450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
34 Usb OTG kingston 16Gb chính hãng FpT. 180.000 ₫ N/A
35 Ốp lưng da logo táo iPhone 7 Plus 160.000 ₫ Đổi mới nếu sản phẩm nếu có lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
36 Ốp lưng da logo táo iPhone 7 160.000 ₫ Đổi mới nếu sản phẩm nếu có lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
37 Bộ củ cáp Nokia 180.000 ₫ 6 tháng Hàng có sẵn
38 Bộ củ cáp Galaxy tab 10.1 180.000 ₫ 6 tháng N/A
39 Bộ củ cáp Sony 180.000 ₫ 06 tháng. N/A
40 Ốp lưng Carbon iPhone 7 Plus 160.000 ₫ Bảo hành đổi mới nếu sản phẩm lỗi khi bán ra N/A
41 Ốp lưng Carbon iPhone 7 160.000 ₫ Bảo hành đổi mới nếu sản phẩm lỗi khi bán ra N/A
42 Tai nghe Skull Candy 100.000 ₫ 06 tháng bảo hành. N/A
43 Thay lưng Xiaomi Note Pro 350.000 ₫ N/A
44 Thay lưng Xiaomi Mi5 200.000 ₫ N/A
45 Thay màn hình cảm ứng Xiaomi Mi Max 1.450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
46 Thay màn hình cảm ứng LG G3 1.350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
47 Sạc dự phòng Blackberry Mobile Power 12.600 mAh chính hãng 790.000 ₫ chính hãng 12 tháng. N/A
48 Ốp Hoco cho iPhone 6 70.000 ₫ N/A
49 Flip Case cho LG Magna 90.000 ₫ N/A
50 Ốp lưng Baseus iPhone 5C 60.000 ₫ N/A
51 Ốp Huawei Y625 60.000 ₫ N/A
52 Pin Samsung Galaxy Note 4 450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
53 Thay cáp sạc IPhone 6 450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
54 Thay cáp nguồn IPhone 6 350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
55 Adapter sạc Xiaomi 5V - 2A chính hãng. 120.000 ₫ 06 tháng. N/A
56 HTC Dot View cho HTC One M8 chính hãng. 150.000 ₫ N/A
57 Flip Case cho HTC One E8 chính hãng. 150.000 ₫ N/A
58 Ốp silicon vân da Iphone 6/6 Plus 80.000 ₫ N/A
59 Bao da chính hãng Huawei G8 180.000 ₫ N/A
60 Ốp lưng chính hãng cho Huawei P8 Lite 70.000 ₫ N/A
61 Bao da chính hãng Huawei P8 150.000 ₫ N/A
62 Pin dự phòng Spectre dung lượng 8000mAh. 300.000 ₫ 06 tháng bảo hành. N/A
63 Thay màn hình Xiaomi Redmi 3 / Redmi 3s / Redmi 3x 1.000.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
64 Thay cáp phím nguồn + phím âm lượng IPhone 5 350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
65 Thay cáp sạc IPhone 5 350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
66 Thay cáp phím nguồn + phím âm lượng IPhone 5s 350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
67 Thay cáp sạc IPhone 5s 400.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
68 Thay màn hình cảm ứng Xiaomi Mi Pad 2 1.750.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
69 Pin Samsung S4 _ Galaxy J 300.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
70 Ốp lưng silicon lưng da Sony XA Ultra 120.000 ₫ Đổi mới ngay nếu có lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
71 Ốp viền iPhone 6 Plus / iphone 6 cắt kim cương OkMore 50.000 ₫ Hàng có sẵn
72 Thay cáp nguồn IPhone 6s 700.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH của Hoàng Hà mobile. N/A
73 Bao da Samsung Note7 Clear View - Chính hãng 990.000 ₫ N/A
74 Sửa lỗi mất Wifi IPhone 6 Plus 1.200.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
75 Sửa lỗi mất Wifi IPhone 6 1.000.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
76 Bao da iPad Mini 4 (Smart cover) 160.000 ₫ Đổi mới ngay nếu có lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
77 Bao da iPad Mini 1,2,3 (Smart cover) 160.000 ₫ Đổi mới ngay nếu có lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
78 Bao da iPad Air 2 (Smart cover) 160.000 ₫ Đổi mới ngay nếu có lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
79 Thay pin Xiaomi Redmi Note 3 400.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
80 Pin Xiaomi Redmi Note 2 250.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
81 Thay camera sau IPhone 6 Plus 600.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
82 Thay pin Zenfone 5 / Zenfone 6 250.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
83 Thay xương viền Sony Z3 550.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
84 Thay nắp lưng Sony Z3 250.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
85 Thay màn hình cảm ứng Sony Z3 1.350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
86 Thay nắp lưng Infocus (M810t) 250.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
87 Thay pin Infocus (M810t) 300.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
88 Bao da Oppo Neo 7 - ilike Chính hãng. 120.000 ₫ Hàng có sẵn
89 Túi chống sốc 2in1 Macbook 13" 350.000 ₫ Đổi mới ngay nếu phát hiện lỗi sản phẩm khi bán ra Hàng có sẵn
90 Túi chống sốc Macbook 13 inch (Quai thông minh) 290.000 ₫ Đổi mới ngay nếu phát hiện lỗi sản phẩm khi bán ra Hàng có sẵn
91 Thay pin IPad Air 950.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại Hoàng Hà mobile. N/A
92 Thay pin IPad mini 2 / IPad mini 3 850.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
93 Thay pin IPad mini 1 750.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
94 Thay pin IPad 3 / IPad 4 800.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
95 Thay pin IPad 2 700.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
96 Thay màn hình cảm ứng Zenfone 6 650.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
97 Thay màn hình cảm ứng Zenfone 5 550.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
98 Thay pin IPhone 6s plus 650.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
99 Thay pin IPhone 6s 600.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
100 Thay pin IPhone 6 Plus 500.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
101 Thay pin IPhone 6 450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
102 Thay pin IPhone 5s / IPhone 5c 200.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
103 Thay pin IPhone 5 200.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
104 Thay pin IPhone 4s 200.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
105 Thay pin IPhone 4 200.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
106 Tấm dán cường lực Ipad mini 1/2/3 150.000 ₫ Hàng có sẵn
107 sạc Ôtô Remax Chính hãng. 150.000 ₫ 06 tháng . Hàng có sẵn
108 Bộ củ cáp Lightning Pisen chính hãng. 210.000 ₫ Bảo hành chính hãng 12 tháng Hàng có sẵn
109 Cáp USB Type-C 90.000 ₫ 06 tháng. Hàng có sẵn
110 Ốp thỏ Iphone 6/6s, Iphone 6/6s plus 50.000 ₫ Hàng có sẵn
111 Dán cường lực full iphone 6/6s plus/iphone7/7plus 120.000 ₫ Hàng có sẵn
112 Sim Mobifone - Tài khoản 130.000 50.000 ₫ Hàng có sẵn
113 Thay cảm ứng IPad Air 950.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
114 Thay màn hình IPad Air 1.750.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
115 Thay cảm ứng IPad Mini 2 850.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
116 Thay cảm ứng IPad Mini 1 750.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
117 Thay màn hình IPad Mini 3 1.950.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
118 Thay màn hình IPad Mini 2 1.900.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
119 Thay màn hình IPad Mini 1 1.050.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
120 Thay màn hình cảm ứng Xiaomi Redmi Note 3 1.250.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. N/A
121 Thay màn hình cảm ứng Xiaomi Redmi Note 2 1.050.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
122 Sim Hỗn hợp Viettel - Tài khoản 170.000đ 100.000 ₫ Hàng có sẵn
123 Sim thoại Viettel - Tài khoản 110.000đ 60.000 ₫ Hàng có sẵn
124 Sim Data Fastconnect F500 230.000 ₫ Hàng có sẵn
125 Bao da Samsung Galaxy S7 Baseus 180.000 ₫ N/A
126 Thay màn hình cảm ứng Iphone 4s 500.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
127 Thay màn hình cảm ứng Iphone 4 450.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
128 Thay màn hình cảm ứng Iphone 5s 1.350.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
129 Thay màn hình cảm ứng Iphone 5 1.200.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
130 Thay màn hình cảm ứng Iphone 5C 1.000.000 ₫ Bảo hành 2 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
131 Thay màn hình cảm ứng Iphone 6 Plus 2.600.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
132 Thay màn hình cảm ứng Iphone 6 2.250.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
133 Thay màn hình cảm ứng Iphone 6s plus 4.550.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
134 Thay màn hình cảm ứng Iphone 6s 3.500.000 ₫ Bảo hành 02 tháng tại TTBH Hoàng Hà mobile. Hàng có sẵn
135 Ốp Lưng Silicon Ipad Air 2 60.000 ₫ Hàng có sẵn
136 Ốp Lưng Silicon Ipad mini 2/3 60.000 ₫ Hàng có sẵn
137 Bao da Blackberry Priv - Chính hãng 650.000 ₫ Hàng có sẵn
138 Bao da Dot View HTC One M9 - Chính hãng 150.000 ₫ Hàng có sẵn
139 Cáp đa năng REMAX - Chính hãng 120.000 ₫ chính hãng 06 tháng Hàng có sẵn
140 Đế sạc LG G3 (WCD-100) - Chính hãng 100.000 ₫ Bảo hành 3 tháng Hàng có sẵn
141 Bao da Kaku Ipad Pro 9.7 160.000 ₫ Hàng có sẵn
142 Bao da Samsung Tab A 10.1 T585/T580 160.000 ₫ Hàng có sẵn
143 Bao da Samsung Tab A 7.0 T280 160.000 ₫ Hàng có sẵn
144 Ốp silicon Samsung Galaxy S7 edge Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
145 Ốp silicon Samsung Galaxy J710 Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
146 Ốp silicon Samsung Galaxy A5 (2016) Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
147 Ốp silicon Samsung Galaxy S7 Hoco 90.000 ₫ Hàng có sẵn
148 Ốp lưng silicon iPhone 6, 6s Hoco - siêu mỏng 100.000 ₫ Hàng có sẵn
149 Cáp Lightning to USB - Chính hãng (Apple) 180.000 ₫ 06 tháng Hàng có sẵn
150 Ốp silicon Iphone 6, 6S iLike chính hãng 120.000 ₫ Hàng có sẵn
151 Ốp Iphone 6, 6s iLike chính hãng 110.000 ₫ Hàng có sẵn
152 Củ sạc ilike 2.1A - AK517 chính hãng. 150.000 ₫ 06 tháng Hàng có sẵn
153 Củ sạc iPhone (Original authentic) Chính hãng 170.000 ₫ 06 tháng. Hàng có sẵn
154 Cáp Lightning iLike - Chính hãng (Apple) 100.000 ₫ 06 tháng chính hãng. Hàng có sẵn
155 Sạc pin dự phòng Cola Power Bank 10000mAh 300.000 ₫ chính hãng 18 tháng Hàng có sẵn
156 Sạc dự phòng Ilike Oppo BY901 - 10000mAh 550.000 ₫ 12 tháng chính hãng. Hàng có sẵn
157 Sạc dự phòng Ilike Oppo BY509 - 6000mAh Chính hãng. 350.000 ₫ 12 tháng chính hãng Hàng có sẵn
158 Củ sạc 2A Pisen Chính hãng. 190.000 ₫ 06 tháng chính hãng. Hàng có sẵn
159 Bao da Ipad Mini BASEUS 260.000 ₫ N/A
160 Bộ sạc nhanh Note 4 / Note 5 - Chính hãng 180.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
161 Bộ củ cáp HTC - Chính hãng 180.000 ₫ Bảo hành chính hãng 6 tháng Hàng có sẵn
162 Bộ củ cáp Samsung Galaxy Note 1/2/3 130.000 ₫ 06 tháng. Hàng có sẵn
163 Bộ củ cáp LG - Chính hãng 180.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
164 Bao da Ipad Air 2 Baseus 290.000 ₫ N/A
165 Pin sạc dự phòng Samsung Fast charge 5200 450.000 ₫ Hàng có sẵn
166 Ốp silicon thường dành cho các dòng điện thoại. 40.000 ₫ N/A
167 Bao da KaKu Ipad Air 160.000 ₫ N/A
168 Bao da Onjess Samsung Tab S2 T715/T719 160.000 ₫ N/A
169 Cáp Rock combo 2 trong 1 - Chính hãng 160.000 ₫ chính hãng 06 tháng. Hàng có sẵn
170 Ốp lưng Oppo Neo 5 - Chính hãng 80.000 ₫ N/A
171 Ốp lưng Oppo Neo 7 - Chính hãng 80.000 ₫ N/A
172 Tai nghe Samsung Galaxy Note 5 / S7- Chính hãng 190.000 ₫ 06 tháng . Hàng có sẵn
173 Sạc ô tô Jellico - Chính hãng 150.000 ₫ Bảo hành chính hãng 6 tháng Hàng có sẵn
174 Cáp sạc iLike OPPO Chính hãng. 100.000 ₫ chính hãng 06 tháng Hàng có sẵn
175 Cáp dù Jellico - Chính hãng 100.000 ₫ 06 tháng Hàng có sẵn
176 Bao da Onjess Ipad pro 9.7 160.000 ₫ N/A
177 Cáp 2 mét Jellico Iphone 5&6 100.000 ₫ 06 tháng Hàng có sẵn
178 Ốp Hoco Iphone 6 Plus - Chính hãng 100.000 ₫ N/A
179 Ốp viền màu Hoco Iphone 6 Plus - Chính hãng 110.000 ₫ N/A
180 Tai nghe Bluetooth Jellico S300 - Chính hãng 200.000 ₫ Bảo hành 12 tháng N/A
181 Thẻ nhớ Toshiba 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT) 110.000 ₫ Bảo hành trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
182 Quạt Rechargeable 50.000 ₫ Bảo hành 1 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
183 Bao da Huawei MediaPad T1 8.0 Chính hãng. 200.000 ₫ Hàng có sẵn
184 Thẻ nhớ Micro SDHC SanDisk Ultra 32GB 280.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
185 Thẻ nhớ Micro SDHC SanDisk Ultra 16GB 180.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
186 Thẻ nhớ Micro SDHC SanDisk Ultra 8GB 110.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Hàng có sẵn
187 Loa Bluetooth Xiaomi Square Box - Chính hãng 420.000 ₫ Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
188 Tấm dán cường lực điện thoại Xiaomi Redmi Note 3 60.000 ₫ Hàng có sẵn
189 Loa BOSE Soundlink mini bluetooth 290.000 ₫ Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
190 Passport Silver Edition Leather Flip Case - Black - Chính hãng 550.000 ₫ Hàng có sẵn
191 Củ sạc Aukey PA-U32 Dual port AIPOWER 2.4A / 12W - Chính hãng 220.000 ₫ Bảo hành 06 tháng chính hãng. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
192 Bao da S-view Samsung Galaxy Note 5 - Chính hãng 800.000 ₫ Hàng có sẵn
193 Tai nghe Bluetooth ROMAN X3S - Chính hãng 250.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 06 tháng Hàng có sẵn
194 Giá đỡ điện thoại dạng kẹp 100.000 ₫ Hàng có sẵn
195 Gậy tự sướng (Selfie Monopod) - Chính hãng 45.000 ₫ Hàng có sẵn
196 Cáp Lightning COTEETCI 2000mm - Chính hãng 120.000 ₫ Bảo hành 06 tháng 1 đổi 1 chính hãng Hàng có sẵn
197 Đèn LED USB 35.000 ₫ 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
198 Tai nghe HOCO EPM01- Chính hãng 190.000 ₫ Bảo hành 06 tháng Hàng có sẵn
199 Quạt USB mini 35.000 ₫ Bảo hành 1 tháng , 1 đổi 1 lấy ngay Hàng có sẵn
200 Tai nghe Gum Peppermint - Chính hãng 100.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
201 Loa Stone Bluetooth Speaker Nillkin - Chính hãng 390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
202 Tai nghe Bubble Gum - Chính hãng 90.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
203 Tai nghe Bubble Gum 2 - Chính hãng 60.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
204 Ốp lưng silicon Nillkin các dòng điện thoại. 90.000 ₫ Hàng có sẵn
205 Tấm dán cường lực máy tính bảng 250.000 ₫ Hàng có sẵn
206 Tấm dán cường lực điện thoại 60.000 ₫ Hàng có sẵn
207 Thẻ nhớ Kingston 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 280.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 tháng Hàng có sẵn
208 Thẻ nhớ Kingston 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 160.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
209 Thẻ nhớ Kingston 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT) 110.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
210 Thẻ nhớ Transcend 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 180.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
211 Tai nghe bluetooth Roman r9030 - Chính hãng 420.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
212 Sạc Nillkin Wireless Charger S6, S6 Edge, Note 5, S7, S7 Edge, Note 7... 390.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
213 Tấm dán màn hình 2 mặt 40.000 ₫ N/A
214 Tấm dán màn hình 20.000 ₫ Hàng có sẵn
215 Cáp đa năng Pisen - Chính hãng 150.000 ₫ Bảo hành 06 tháng Hàng có sẵn
216 Thẻ nhớ Transcend 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT) 280.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 tháng Hàng có sẵn
217 Thẻ nhớ Transcend 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT) 100.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng Hàng có sẵn
218 Củ sạc iPhone PISEN Chính hãng 90.000 ₫ 06 tháng Hàng có sẵn
219 Cáp Lightning Pisen - Chính hãng (Apple) 100.000 ₫ Bảo hành 06 tháng Hàng có sẵn
Apple - Macbook
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Apple Magic Mouse - FPT 1.650.000 ₫ Bảo hành chính hãng FPT 12 tháng, bao sài đổi trả trong 7 ngày đầu Hàng có sẵn
HTC
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Bao da Dotview chính hãng HTC Desire 826 150.000 ₫ Đổi mới ngay nếu sản phẩm lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
OPPO
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Ốp lưng chính hãng OPPO F1 90.000 ₫ Đổi mới ngay nếu có lỗi khi bán ra Hàng có sẵn
PISEN
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sạc dự phòng Pisen LCD Power Station 10000 mAh - Chính hãng 460.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
2 Sạc dự phòng Pisen 10.000mAh - Chính hãng 330.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
3 Sạc dự phòng Pisen Funny Power 5.000mAh - Chính hãng 220.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
4 Sạc dự phòng Pisen LCD Power Station 20000 mAh - Chính hãng 750.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
5 Pin dự phòng Pisen LED Portable Power 10.000 mAh 490.000 ₫ chính hãng 12 tháng. Hàng có sẵn
6 Cáp Micro USB Samsung - Chính hãng 60.000 ₫ Bảo hành 6 tháng Hàng có sẵn
7 Cáp Micro USB iLike - Chính hãng 80.000 ₫ 06 tháng Hàng có sẵn
8 Cáp Pisen dành cho iPhone 4/4s, iPad 1,2 - Chính hãng 80.000 ₫ 06 tháng Hàng có sẵn
9 Sạc dự phòng PISEN EASY POWER IV 10.000mAh - Chính hãng 430.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng Hàng có sẵn
10 Cáp Micro USB Pisen - Chính hãng 80.000 ₫ Bảo hành 1 đổi 1 trong 06 tháng N/A
Samsung
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Samsung Gear VR2 (SM-R323) 2.050.000 ₫ Bảo hành 12 tháng chính hãng, 1 đổi 1 trong 15 ngày tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
2 Sạc không dây chính hãng Samsung S6, S6 Edge, Note 5, S7, S7 Edge, Note 7... 390.000 ₫ Bảo hành trong 6 tháng nếu có lỗi do nhà sản xuất Hàng có sẵn
3 Samsung Gear VR 1.290.000 ₫ Hàng có sẵn
Sony
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Tai nghe Sony MDR ZX110 290.000 ₫ Bảo hành 03 tháng tại Hoàng Hà Mobile Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Phụ kiện Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh 2015 Edition - Chính hãng 330.000 ₫ Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn
2 Sạc dự phòng Adata 10000mAh - Chính hãng FPT 320.000 ₫ Chính hãng FPT. bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Hàng có sẵn

Laptop

Apple - Macbook
STT Tên Laptop Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Macbook Pro Retina 13" MF840 - 256GB - (2015) - CPO 25.790.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
2 The New Macbook (2016) 12'' - 512GB - MMGM2ZP - Gold 32.990.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
3 The New Macbook (2016) 12'' - 512GB - MMGM2ZP - Rose 32.990.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
4 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MMGL2ZP - Rose 27.700.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
5 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MLHE2ZP - Gold 27.700.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
6 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MLH72ZP - Gray 27.700.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
7 The New Macbook (2016) 12'' - 256GB - MLHA2ZP - Silver 27.700.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
8 Macbook Air 13.3" MMGF2ZP - 128GB - (2016) 20.350.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
9 The New Macbook 1.2GHz – MF865 / 512GB - Silver 31.500.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
10 The New Macbook 1.1GHz - 256GB – MJY32 (Space Gray) 24.390.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
11 The New Macbook 1.2 GHz - 512GB - MJY42 (Space Gray) 31.500.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
12 The New Macbook 1.2GHz 512GB – MK4N2 (Gold) 31.790.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
13 The New Macbook 1.1GHz - 256GB – MK4M2 (Gold) 24.590.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
14 The New Macbook 1.1GHz – MF855 / 256GB - Silver 24.590.000 ₫ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng trước một tuần
15 Macbook Pro Retina 13" MF840 - 256GB - (2015) 29.990.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
16 Apple TV 1.990.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
17 Macbook Pro Retina 13" MF839 - 128GB - (2015) 26.390.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
18 Macbook Air 13" MJVG2 - 256GB - (2015) 23.890.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
19 Macbook Air 13" MJVE2 - 128GB - (2015) 19.390.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
20 Macbook Air 11" MJVP2 - 256GB - (2015) 22.290.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
21 Macbook Air 11" MJVM2 -128GB - (2015) 17.890.000 ₫ Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple Hàng có sẵn
22 APPLE IMAC MF883 - 500GB - 21.5" N/A Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu Hàng có sẵn
Xiaomi
STT Tên Laptop Giá tiền Bảo hành Kho hàng
1 Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 inch 19.500.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn
2 Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 inch 12.890.000 ₫ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày Hàng có sẵn