Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam

bình luận 88.189 lượt đã xem

Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam
Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam
Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam
Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam
Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam
Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam

Giá:

8.490.000 ₫

Đã bao gồm 10% VAT

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam

: Apple - iPad

Tìm và so sánh với Máy tính bảng Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam

Chức năng chính & thông tin chi tiết Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam

Nội dung đang được cập nhật

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Apple iPad Gen 8 - 10.2" - (2020) - wifi - 32GB - Chính Hãng Apple Việt Nam