Chi nhánh 867 Lũy Bán Bích

Địa chỉ: 867 Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 0828.25.22.55

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng