Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: 72 Lạch Tray, Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 079.323.7272

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng