Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, T. Khánh Hoà

Điện thoại: 0896.38.83.83

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng