Chi nhánh 55 Trần Quang Khải

Địa chỉ: 55 Trần Quang Khải, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0942.89.22.55

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng