55 Trần Quang Khải, Quận 1, TP HCM (Tạm đóng cửa)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0942.89.2255