Chi nhánh Huế

Địa chỉ: 48 Đống Đa - Tp Huế

Điện thoại: 0905.66.88.48

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng