Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: 40 Trần Phú - Từ Sơn - Bắc Ninh

Điện thoại: 19002091

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng