Chi nhánh Hải Dương

Địa chỉ: 382 Trường Chinh (Số 5 cũ), TP Hải Dương

Điện thoại: 096 283.89.91

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng