Chi Cách Mạng Tháng - TP.HCM

Địa chỉ: 621D Cách Mạng Tháng 8, Phường 15 - Quận 10

Điện thoại: 0972.89.22.55

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày


Bản đồ cửa hàng