Chi nhánh Thanh Hóa

Địa chỉ: 222 Trần Phú, phường Lam Sơn

Điện thoại: 0888.20.35.36

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30 ( Tất cả các ngày)


Bản đồ cửa hàng