Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 221 Đường 3 Tháng 2 - Ninh Kiều - Cần Thơ

Điện thoại: 0828.522.255

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng