Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 158 Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0792.16.2255

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng