Chi Nhánh Phú Yên

Địa chỉ: 151 - 153 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 077.545.85.85

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng