Chi nhánh Việt Trì

Địa chỉ: 1502, ĐL Hùng Vương, K6, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0904.81.9868

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng