Trụ sở chính

Địa chỉ: 126 Phố Huế

Điện thoại: 0968.668.995

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30 ( Tất cả các ngày)


Bản đồ cửa hàng