Trụ sở chính

Địa chỉ: 126 Phố Huế ( Đối diện 95b Phố Huế)

Điện thoại: 0968.668.995

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày


Bản đồ cửa hàng