Chi nhánh 3/2 - TP.HCM

Địa chỉ: 1142-1144 đường 3/2 Phường 12 Quận 11

Điện thoại: 0932892255

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày


Bản đồ cửa hàng