Chi nhánh 3/2 - TP.HCM

Địa chỉ: 1060 đường 3/2 Phường 12 Quận 11

Điện thoại: 0932892255

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30 ( Tất cả các ngày)


Bản đồ cửa hàng