Chi nhánh 3/2 - TP.HCM

Địa chỉ: 1060 đường 3/2 Phường 12 Quận 11 (Chi nhánh cũ 1142)

Điện thoại: 09.3289.22.55

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h ; 13h30 - 21h30


Bản đồ cửa hàng