Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: 258 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 1900 2091

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày


Bản đồ cửa hàng