Điện thoại

STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Amazon Kindle Fire HD 7 inch 16GB.4.990.000 ₫12 tháng tại Hoanghamobile. đổi một trong 1 tuần đầuHàng có sẵn
Acer
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Acer Smart E1403.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Aimica
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Koook K110650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Koook K200650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Koook Mini 2490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Aimica A103.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Alcatel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Alcatel OneTouch POP C72.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2ALCATEL One Touch Pop C5 (5036D)2.690.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
3Alcatel One Touch Magic 4033D1.790.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4ALCATEL One Touch Idol 16Gb (OT6030D) (2 Sim)4.490.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5ALCATEL One Touch Scribe HD ( OT 8008D) (2 Sim)4.990.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
6ALCATEL One Touch Star (OT6010D) (2 Sim)3.250.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7ALCATEL One Touch Sapphire 2 (OT5035D) ( 2 Sim)2.550.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
Apple - iPhone
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - White - Trôi bảo hành - active : 19/01/201515.600.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Đổi bảo hành17.990.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - FPT - Trôi bảo hành11.000.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Silver - FPT Máy trôi bảo hành, chưa active.14.100.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gold - Máy trôi bảo hành, active ngày 11/05/2015.12.900.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Apple iPhone 5C - 16GB - Blue FPT - Trôi bảo hành5.000.000 ₫Bảo hành 11 tháng chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB-Gray - FPT Trôi bảo hành, active 15/5/2015.16.800.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Trôi bảo hành8.900.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Black - FPT Trôi bảo hành, mới active 15/5/2015.18.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Apple iPhone 6 4.7" - 16GB -Gold Máy trôi bảo hành - Chưa active12.500.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Máy trôi bảo hành14.500.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB White - Máy cũ15.290.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB Black - Máy cũ14.790.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black - Like new11.850.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black - Like new14.550.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Like new12.790.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Apple iPhone 5C - 8GB - Quốc tế3.950.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Gold17.290.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Apple iPhone 4S - 8GB - Black/White - Like new2.790.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Apple iPhone 5 - 16GB - White - Like new5.290.000 ₫06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - FPT Trôi bảo hành, active 3/5/2015.16.400.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Apple iPhone 5 - 16GB - Black - Like new4.790.000 ₫06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Apple iPhone 5s - 32GB - White - FPT Trôi bảo hành.11.000.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Apple iPhone 5s-16GB-Gold-FPT. Máy trôi bảo hành.10.500.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Đổi bảo hành15.390.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Đổi bảo hành14.990.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Like new7.590.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28Apple iPhone 5s - 16GB - Black - Like new6.690.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29Apple iPhone 5s - 16GB - White - Like new7.390.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
30Apple iPhone 4S - 16GB - Black/White - Like new2.990.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Black/White/Gold - FPT20.750.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32Apple iPhone 5C - 32GB - FPT6.990.000 ₫1 Đổi 1 trong 1 năm, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
33Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gold/Black/White19.690.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
34Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Black/White/Gold - FPT23.250.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
35Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black/White/Gold14.850.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
36Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White/Gold - FPT18.290.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
37Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Black/White/Gold - FPT20.750.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
38Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Black/White/Gold - FPT18.290.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
39Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black/White/Gold - FPT15.730.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
40Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Gold/Black/White22.500.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
41Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Gold/Black/White17.990.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
42Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Black/White/Gold17.150.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
43Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White16.790.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
44Apple iPhone 5s - 16GB - TBH - chưa active9.590.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
45Apple iPhone 5s - 16GB - White/Black/Gold ZP/A,LL/A(Mỹ)11.490.000 ₫12 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
46Apple iPhone 5s - 16GB - Black/White/Gold - FPT12.890.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
47iPhone 4s - 8GB - FPT4.490.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Asus
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 2GB - CPU 1.8 - Trôi bảo hành4.100.000 ₫Bảo hành 06 tháng Hoàng hà, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Asus Padfone S - Ram 3 GB - Trôi bảo hành4.600.000 ₫Chính hãng 10 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Asus Zenfone 5 - A500 - Ram 2GB - Chip 2.0 Ghz - Máy cũ2.400.000 ₫03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng7.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - CPU 2.3 - Chính hãng6.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 2GB - CPU 1.8 - Chính hãng5.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Asus Zenfone 2 ZE550 - Chính hãng4.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Asus Padfone S - Ram 3 GB6.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Asus Zenfone 5 - A501 - Chip 1.2 Ghz - Chính hãng3.160.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Zenfone C - 2 sim 2 sóng1.980.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Asus Zenfone 6 - A601 - Chính hãng4.870.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Asus Zenfone 4 - A400 - Pin 1600 mAh - Chính hãng1.700.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Asus Zenfone 5 - A501 - Ram 2GB - Chip 1.6 Ghz - Chính hãng3.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14ASUS Transformer Book T100TA7.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Asus Vivo Tab TF600G WIFI + 3G16.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Bavapen
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Bavapen B10 - 2 sim 2 sóng250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Bavapen B502 - 2 sim 2 sóng2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Blackberry
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1BlackBerry Q10 - Thái - Máy cũ3.200.000 ₫Chính hãng 07 tháng.Hàng có sẵn
2BlackBerry Z30 Black Máy trôi bảo hành5.100.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3BlackBerry Leap6.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuLiên hệ đặt hàng
4Blackberry Passport - trôi bảo hành.10.800.000 ₫Máy chưa kích hoạt bảo hành, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5BlackBerry Classic (Q20)9.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6BlackBerry Porsche Design P'998344.800.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng4.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Blackberry Passport - Black/White/Red12.950.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9BlackBerry Porsche Design P'998223.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10BlackBerry Z30 Black and White6.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11BlackBerry Q10 - Thái Máy trôi bảo hành.3.200.000 ₫Chính hãng 10 tháng.Hàng có sẵn
FPT
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1FPT Life 5 Plus2.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2FPT F35 - pin 3500 mAh1.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3FPT B3 - 2 Sim 2 sóng380.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4FPT B55 - 2 sim 2 sóng480.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5FPT B65460.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6FPT F561.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7FPT HD V2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8FPT F822.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9FPT F802.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10FPT F501.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11FPT F112.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12FPT F122.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13FPT V - 2 sim 2 sóng online3.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14FPT 4 (IV) - Chip lõi tứ,2 sim 2 sóng3.840.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15FPT HD II - 2 sim 2 sóng3.230.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16F-Mobile F8 Android - 2 sim 2 sóng1.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Gionee
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Gionee L800 Máy trôi bảo hành450.000 ₫Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Gionee Elife S5.15.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Gionee Marathon M3 - Pin 5000 mAh3.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Gionee Elife E64.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Gionee V4s2.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Gionee Elife S5.56.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Gionee Elife E7 Mini3.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Gionee Elife E74.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Gionee M1( 2 sim)3.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Gionee Pioneer P21.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Gionee G2 Gpad (2 Sim)3.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Gionee Pioneer P31.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Gionee L800750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Haier
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Haier Zio S22.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Haier Zio P5790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Haier Zio P21.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Haier ZIO S4 (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches)1.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
HP
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1HP Slate 63.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
HTC
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1HTC One M9 - Gold - Chính hãng Máy cũ.12.000.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày.Hàng có sẵn
2HTC Desire 326G Dual sim2.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuLiên hệ đặt hàng
3HTC Desire 526G Dual Sim Máy trôi bảo hành.2.100.000 ₫Chính hãng 10 tháng, đổi lỗi trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4HTC Desire 826 Máy trôi bảo hành6.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5HTC Desire 626G Plus - Trôi Bảo Hành3.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6HTC Desire 8267.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7HTC One M9 - Gold/Silver/Gray - Chính hãng15.900.000 ₫Chính hãng 24 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuLiên hệ đặt hàng
8HTC Desire 626G Plus4.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9HTC Desire 816G - Máy trôi bảo hành.4.100.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10HTC One M913.890.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11HTC Desire 526G Dual Sim2.940.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi lỗi trong 7 ngày đầuHàng có sẵn
12HTC Desire 820Q5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi lỗi trong 7 ngày đầuHàng có sẵn
13HTC Desire 3202.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14HTC Desire 620G4.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15HTC Desire 820s Máy trôi bảo hành.5.600.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16HTC Desire 816G5.260.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17HTC Desire Eye8.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18HTC One M8 - Đỏ - Chính hãng10.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19HTC Desire 6163.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20HTC Desire 210 - 2 sim 2 sóng1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21HTC One M8 - Gold - FPT chính hãng11.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22HTC One E8 - Chính hãng8.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23HTC Desire 610 Máy xả hàng tồn kho.2.900.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
24HTC Desire 310 Dual sim2.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25HTC Desire L Dual Sim Máy xả hàng tồn kho.1.900.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26HTC One 32GB - Máy xả hàng tồn kho.5.800.000 ₫03 tháng tại hoanghamobile - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27HTC Desire 600 Dual Sim - Máy xả hàng tồn kho.2.800.000 ₫3 tháng tại Hoàng Hà mobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
28HTC Desire 200 Máy xả hàng tồn kho.1.000.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
29HTC Desire V - Xả hàng tồn kho.1.200.000 ₫03 tháng tại hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
30HTC One 32GB - FPT (Silver, Black)9.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31HTC Butterfly - Like new2.990.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao sài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32HTC Desire C - Máy xả hàng tồn kho.1.200.000 ₫03 tháng hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Huawei
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Huawei Ascend P7 - Máy cũ5.000.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Huawei Ascend P77.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Huawei Ascend Mate 710.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Huawei Honor 3 C lite - 2 Sim2.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Huawei Y6002.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Huawei Ascend Y320 - FPT1.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Huawei G610 - FPT (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches)2.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Lenovo
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Lenovo Vibe X2 Máy trôi bảo hành.4.200.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Lenovo S603.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Lenovo S860 Máy trôi bảo hành.3.300.000 ₫Chính hãng 5 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Lenovo A60002.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Lenovo A5000 - Pin 40002.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Lenovo P70 - Pin 4000 mAh4.680.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Lenovo S90 Sisley - Titan/Gold/White4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Lenovo A536 - 2 sim 2 sóng2.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
9Lenovo Vibe X24.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Lenovo S5802.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Lenovo A3191.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Lenovo A3281.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Lenovo A316i - 2 sim 2 sóng1.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Lenovo S8502.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Lenovo S8605.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
16Lenovo S6602.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Lenovo A5262.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18LENOVO A859 - Chip lõi tứ, 5.0 inches - FPT2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Lenovo A680 - FPT (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches)1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Lenovo S650 - FPT2.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Lenovo S9603.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Lenovo A269i850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Lenovo A8502.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Lenovo A5161.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25LENOVO A369I1.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26LENOVO P780 - 2 sim - 8GB - Pin 4000 mAh3.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27LENOVO S820 - FPT3.300.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28Lenovo A706 - Chip lõi tứ2.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
LG
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1LG G2 - 16GB Máy trôi bảo hành.5.400.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2LG Optimus L4 II Dual E445 Máy mới tồn kho.1.300.000 ₫01 tháng tại hoanghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3LG Magna3.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4LG G4 - Chính hãngN/AChính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Liên hệ đặt hàng
5LG G2 - 32GB Máy trôi bảo hành.5.900.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6LG G Flex Máy trôi bảo hành.6.000.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7LG Optimus L1 II E410 Máy tồn kho.700.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8LG G Pro Lite Dual D686 Máy trôi bảo hành.2.900.000 ₫06 tháng tại hoanghamoile., Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9LG L60 - X145 - 2 sim 2 sóng1.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10LG L FINO Dual - D2952.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11LG G3 Stylus - D6904.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12LG G3 - D855 - 16GB - Chính hãng8.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13LG G3 - D855 - 32GB - Chính hãng11.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14LG L90 2 SIM - D4103.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15LG L70 2 SIM - D3252.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16LG Optimus L1 II E4101.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
17LG Optimus G Pro Lite D6824.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
18LG Google Nexus 5 - Chính hãng8.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
19LG Optimus L4 II Dual E4452.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
20LG G2 - 32GB7.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
21LG Optimus L4 II E4401.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
22LG Optimus L7 II Dual P7154.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
23LG Optimus L5 Dual E6152.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
24LG Optimus 3D Max P725 - Chính hãng6.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
25LG Optimus L3 E4001.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
26LG T375 - 2 Sim 2 sóng + Cảm ứng - Giá sốc1.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Massgo
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Massgo vi2 - Đa màu sắc2.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
2Massgo T5 - Chip 8 nhân, Camera 13MP3.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầuLiên hệ đặt hàng
3Massgo E3 - Pin 4000 mAh2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầuLiên hệ đặt hàng
Masstel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Masstel N500s1.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
2Masstel Strong B4000 - Pin 4000 mAh2.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
3Masstel M503 (Màn hình 5", Ram 1 GB)1.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
4Masstel I230390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
5Masstel Athena X2 -2 sim 2 sóng - Android 4.02.600.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
Maxfone
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Maxfone S400 - 2 sim 2 sóng650.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Maxfone B800 - 3 sim 3 sóng450.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Maxfone C66670.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Maxfone B350820.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Maxfone ML791.360.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Maxfone S661.200.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Maxfone E530770.000 ₫Bảo hành chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Maxfone C230590.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Maxfone M2600 - 3 sim 3 sóng390.000 ₫Trôi bảo hành. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
Mobell
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Mobell M365 - 2 sim 2 sóng350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Mobell Rock Mini400.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Mobell Rock - Pin 4800 mAh590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Mobell Tanks690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Mobell M262250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Nokia
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Nokia Lumia 930 - Máy cũ5.400.000 ₫Chính hãng 04 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Nokia XL - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành2.300.000 ₫Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Microsoft Lumia 540 - 2 sim 2 sóng3.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Nokia 730 - 2 sim 2 sóng Trôi bảo hành.3.000.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Nokia 215 Dual Sim - Trôi bảo hành580.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Nokia 830 - Gold6.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành.2.000.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Microsoft Lumia 430 - 2 sim 2 sóng1.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Microsoft Lumia 640 - 2 sim 2 sóng3.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Microsoft Lumia 640XL - 2 sim 2 sóng4.230.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Nokia 830 Máy trôi bảo hành4.600.000 ₫Chính hãng 7 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Nokia 215 Dual Sim750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Nokia 435 Dual sim1.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Microsoft Lumia 532 - 2 sim 2 sóng1.920.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Lumia 930 Gold Limited Edition9.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng2.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Nokia 730 - 2 sim 2 sóng3.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Nokia 130 - 2 sim 2 sóng540.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Nokia 8306.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Nokia 530 - 2 sim 2 sóng1.730.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Nokia X2 - 2 sim 2 sóng2.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Nokia 2251.170.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Nokia Lumia 9308.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Nokia 208 Dual sim - Trôi bảo hành700.000 ₫Bảo hành 01 tháng tại Hoàng HàHàng có sẵn
25Nokia 630 Dual sim2.230.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Nokia N220920.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27Nokia XL - 2 sim 2 sóng3.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28Nokia X - 2 sim 2 sóng1.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầuHàng có sẵn
29Nokia Asha 5001.260.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
30Nokia Lumia 1320 (Red , White, Black, Yellow)4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31Nokia Lumia 5252.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32Nokia Lumia 15208.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
33Nokia 106440.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
34Nokia 108 - 2 sim 2 sóng650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
35Nokia 5153.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
36Nokia Lumia 6253.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
37Nokia 105340.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
38Nokia Lumia 9255.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
39Nokia 206 - FPT1.200.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
OPPO
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Oppo Mirror 3 - R3001 Máy cũ3.200.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Oppo YoYo R2001 Máy cũ2.500.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Oppo R5 Silver - Trôi bảo hành7.600.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Oppo R1K R8001 Trôi bảo hành.5.000.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5OPPO Find 5 Mini R827 Trôi bảo hành.3.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
6OPPO Neo 53.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7OPPO Joy Plus R10112.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Oppo Mirror 3 - R3001 - Máy trôi bảo hành.3.700.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Oppo N3 N520613.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Oppo R1K R80016.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Oppo Mirror 3 - R30015.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Oppo R59.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13OPPO Find 79.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Oppo N1 mini8.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15OPPO Neo 3 (R831k)2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Oppo YoYo R20014.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17OPPO Find 7a8.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Oppo Joy R10011.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19OPPO R1 - Máy trôi bảo hành.4.800.000 ₫Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
20OPPO R16.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Oppo Neo R831 (Black and White)3.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
22OPPO Find 5 Mini R8274.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
23OPPO N112.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầuHàng có sẵn
24OPPO FIND CLOVER R8154.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
Philips
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Philips Xenium i908 - Trôi bảo hành3.500.000 ₫Chính hãng 08 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Philips XENIUM E180 - PIN 15 NGÀY, CHỜ 30 NGÀY730.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Philips S398 - Trôi bảo hành2.100.000 ₫Chính hãng 10 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 4400 Trôi bảo hành.3.100.000 ₫Chính hãng 9 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Philip E3111.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Philips W35002.110.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 44004.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Philips W35092.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
9Philips S3982.640.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10Philips Xenium i9085.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Philips Xenium i9286.930.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12Philips E130340.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13Philips S308 - 2 sim 2 sóng1.420.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14Philips S388 - 2 sim 2 sóng1.920.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15Philip X2566 - 2 sim1.130.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16Philips W6610 - Pin 5300 mAh3.180.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Samsung
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Samsung Galaxy Note 3 - N900 - Trôi bảo hành7.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Samsung Galaxy A3 - 2 sim 2 sóng Máy Cũ3.900.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Samsung Galaxy S4 I9500 (Galaxy S IV) - Máy trôi bảo hảnh5.900.000 ₫Chính hãng 08 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Samsung Galaxy A3 - 2 sim 2 sóng - Máy trôi bảo hành4.400.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Samsung Galaxy Alpha - Trôi bảo hành6.800.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Samsung Galaxy S6 Edge - 64GB20.900.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Samsung Galaxy S6 Edge G925 - 32GB Máy trôi bảo hành.15.800.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Samsung Galaxy A5 - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành5.900.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Samsung Galaxy S6 G920 Máy trôi bảo hành12.900.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Samsung Galaxy E5 - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành3.800.000 ₫Chính hãng 11 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Samsung Galaxy S5 Máy trôi bảo hành.7.300.000 ₫Chính hãng 9 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Samsung Galaxy A7 - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành.7.400.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Samsung Galaxy A7 - 2 sim 2 sóng8.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Samsung Galaxy Note 4 - Máy trôi bảo hành.10.000.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Samsung Galaxy S6 Edge G925 - 32GB19.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Samsung Galaxy E76.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi lỗi trong 7 ngày đầuHàng có sẵn
17Samsung Galaxy E5 - 2 sim 2 sóng4.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Samsung Galaxy Core Prime G360 - 2 sim 2 sóng2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Samsung Galaxy S6 G920 - 32GB16.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Samsung Galaxy A5 - 2 sim 2 sóng6.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Samsung Galaxy A3 - 2 sim 2 sóng4.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Samsung Galaxy Grand Prime G5303.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23GALAXY S5 Docomo - Au - Gold6.190.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHết hàng
24Samsung Galaxy V - G313 - 2 sim 2 sóng1.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25Samsung Galaxy Alpha7.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Samsung Galaxy Note 4 - Chính hãng11.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27Samsung Galaxy Core 2 (G355) - 2 sim 2 sóng2.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28Samsung Piton B310490.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29Samsung Galaxy Trend Plus S7580 - Đen/Trắng2.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
30Samsung Galaxy S59.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31Samsung Galaxy Grand 2 G71024.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32Samsung Galaxy S4 I9500 (Galaxy S IV) - Máy cũ5.000.000 ₫Chính hãng 08 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
33Samsung Caramel DS E1272670.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
34Samsung Galaxy Note 3 - N9008.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
35Samsung Galaxy Star Duos S52821.180.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
36Samsung Galaxy Pocket Neo Duos S53122.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
37Samsung Galaxy Core Duos I82623.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
38Samsung Galaxy S4 I9500 (Galaxy S IV)7.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
39Samsung E1200(Eider)320.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
40Samsung Galaxy Ace 2 I81602.600.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Sharp
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sharp SH930W10.500.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Sharp SH837W5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Sharp SH631W4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
4Sharp SH530U (2 Sim 2 Sóng)4.500.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Sky
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sky Pantech Vega Secret Up A900L - Chính hãng6.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Sky Vega iron 2 - A910s - Chính hãng7.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3SKY A870s - Chính hãng4.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Sony
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sony Xperia Z3 - AU/Docomo - Không có DRM - Key Máy cũ6.300.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Sony Xperia M2 - Máy cũ3.400.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Liên hệ đặt hàng
4Sony Xperia™ Z3 Compact - Máy trôi bảo hành.5.500.000 ₫Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Sony Xperia Z2 - Chính hãng Máy trôi bảo hành7.300.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Sony Xperia C3 Dual Máy trôi bảo hành4.200.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Sony Xperia™ Z3 Compact - Chính hãng - Máy trôi bảo hành.8.300.000 ₫Chính hãng 06 tháng, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Sony Xperia™ E4 Dual2.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Sony Xperia™ Z3 Compact - Chính hãng10.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10Sony Xperia M2 Aqua5.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Sony Xperia Z3 - AU/Docomo - Có DRM key7.990.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12Sony Xperia Z3 - Chính hãng12.660.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13Sony Xperia C3 Dual5.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14Sony Xperia Z2 - Chính hãng10.360.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15Sony Xperia M24.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16Sony Xperia E12.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
17Sony Xperia E C15052.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Viettel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Viettel V6501470.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Viettel V6404440.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Wiko
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Wiko Getaway3.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Wiko GOA950.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Wiko Highway Signs4.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Wiko Bloom2.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Wiko Rainbow2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Wiko Highway 4G4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Wing
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Wingcall V40990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
2Wingcall P4000 - Pin 4000 mAh2.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
3Wing Hero 40 - 2 sim 2 sóng980.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 30 ngày đầu.Hàng có sẵn
Xiaomi
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Xiaomi redmi 1sw3.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Zentel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Zentel Z108 - 2 sim 2 sóng240.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn

Máy tính bảng

Acer
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Tablet Acer B11.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Acer Iconia Tab 7 A1-7132.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Apple - iPad
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Trôi bảo hành10.590.000 ₫Chính hãng apple 7 - 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Apple iPad Mini - 4G 16GB - Like new5.290.000 ₫Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà MobileHàng có sẵn
3Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Đổi bảo hành.10.900.000 ₫chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Black9.690.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Apple The New IPad - 4G 64GB - Like new5.590.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Apple The New IPad - 4G 32GB - Like new5.390.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Black/White/Gold14.190.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Apple IPad Air 2 - Wifi - 16Gb - Black/White/Gold9.990.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Apple IPad Air 2 - 4G - 128Gb - Black/White/Gold16.990.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Apple iPad Mini 2 - 4G 64GB8.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng - Phiên bản quốc tế mới 100% và chưa Active trên hệ thống Apple, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Apple IPad Mini 3 - 4G - 128GB - Gold/Black/White15.500.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Gold/Black/White - FPT13.490.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold/White10.490.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Apple IPad Mini 3 - Wifi - 16GB - Gold/Black/White7.990.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Black/White/Gold11.790.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Apple iPad Mini 2 Wifi 16GB6.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng - Phiên bản quốc tế mới 100% và chưa Active trên hệ thống Apple, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Apple iPad Air 4G - 64GB9.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Apple iPad Air 4G - ZP/A,ZA/A - 16GB9.790.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng - Mới 100%, Nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Apple iPad Mini - 4G 16GB - Đổi bảo hành5.790.000 ₫Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà MobileHàng có sẵn
20Apple iPad Mini Wifi - 16GB - Đã VAT5.250.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng - Mới 100%, Nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Apple iPad 4 Wifi 4G - 16GB - Like New6.290.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Apple The New IPad - 4G 16GB - Like new4.990.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23iPad 2 Wi-Fi - 3G - 16GB - Like new4.390.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Asus
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Asus Fonepad 7 - FE171MG4.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Asus Fonepad 7 - FE170CG2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Asus Fonepad Note 6 - ME560 - 32GB9.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
DELL
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Dell Venue 72.750.000 ₫N/A
2DELL venue 8.05.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu đầuHàng có sẵn
Huawei
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Huawei Mediapad 10 wifi/3G Máy cũ.2.700.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Huawei Mediapad 10 wifi/3G4.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Huawei MediaPad 7 Youth 3G/8GB2.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Lenovo
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Lenovo MiiX3-1030 Full HD/Win 8.1N/AChính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Lenovo Tab 2 Wifi A7-101.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Lenovo IdeaTab S50005.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Lenovo Tab A7 A33002.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Lenovo Yoga Tablet 10 B80008.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Lenovo Yoga Tablet 8 B60004.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Lenovo A30005.200.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Lenovo IdeaTab A1000 7" Wifi 4Gb3.300.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Samsung
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Samsung Galaxy Tab S 10.5 - T805 Máy trôi bảo hành9.700.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Samsung Galaxy Tab A Plus 9.7 (SM-P555)8.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-P355)7.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Galaxy Tab 10.1 LTE SC-01D2.490.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà Mobile , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T531 Máy trôi bảo hành.5.400.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Samsung Galaxy Tab 3v (T116)3.120.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T2314.360.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T5317.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Samsung Galaxy Tab 4 8.0 T3316.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G 8GB (T111)2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11SAMSUNG GALAXY TAB 3 8.0 T3116.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Samsung N5100 Galaxy Note 8.07.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn

Phụ kiện

STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Tai nghe Bluetooth Explorer 50 - Chính hãng790.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
2Tai nghe Gum Peppermint - Chính hãng120.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
3Loa Stone Bluetooth Speaker Nillkin - Chính hãng390.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
4Sạc Pin dự phòng Xiaomi 16000 mAh - Chính hãng550.000 ₫Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
5Cáp Rock Lighting Auto-disconnect - Chính hãng190.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
6Bộ loa nghe nhạc Water Dance290.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
7Car Charger180.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
8Smart Car Mount Baseus150.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
9Cáp Micro USB Pisen - Chính hãng80.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
10Tai nghe Bubble Gum - Chính hãng150.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
11Tai nghe Bubble Gum 2 - Chính hãng90.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
12Ốp lưng silicon Nillkin Galaxy S6120.000 ₫Hàng có sẵn
13Tấm dán cường lực máy tính bảng250.000 ₫Hàng có sẵn
14Tấm dán cường lực điện thoại100.000 ₫Hàng có sẵn
15Thẻ nhớ Kingston 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)390.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 thángHàng có sẵn
16Thẻ nhớ Kingston 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)190.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
17Thẻ nhớ Kingston 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT)110.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
18Thẻ nhớ Transcend 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)190.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
19Tai nghe bluetooth Roman r9030 - Chính hãng480.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
20Sạc Nillkin Wireless Charger (S6)550.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
21Bao da Nillkin - Chính hãng170.000 ₫Hàng có sẵn
22Ốp lưng Nillkin - Chính hãng140.000 ₫Hàng có sẵn
23Sạc Samsung Wireless Chagrer (S6) - Chính hãng680.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
24Túi Chống Shock Tucano - 13" - Chính hãng650.000 ₫Hàng có sẵn
25Túi Tucano Finatex - 11" - Chính hãng690.000 ₫Hàng có sẵn
26Túi xách Tucano - 11" - Chính hãng450.000 ₫Hàng có sẵn
27Túi xách Tucano Work Out - 13" - Chính hãng1.200.000 ₫Hàng có sẵn
28Tấm dán màn hình 2 mặt60.000 ₫N/A
29Tấm dán màn hình30.000 ₫Hàng có sẵn
30Cáp đa năng Pisen - Chính hãng150.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
31Sạc Pin dự phòng Xiaomi 10400 mAh - Chính hãng320.000 ₫Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
32Thẻ nhớ Transcend 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)390.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 thángHàng có sẵn
33Thẻ nhớ Transcend 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT)110.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
34Củ sạc iPhone PISEN Chính hãng90.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
35Cáp Lightning Pisen - Chính hãng (Apple)120.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
36Pin sạc dự phòng Aprolink 2600MAH - Chính hãng50.000 ₫Hàng có sẵn
37Loa Bluetooth Stereo SDH-100 - Chính hãng250.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
38Tai nghe Beats in ear - Chính hãng (FPT)990.000 ₫Bảo hành 03 thángHàng có sẵn
Acer
STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sạc dự phòng Pisen Funny Power 5.000mAh - Chính hãng290.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
2Sạc dự phòng LCD Power Station 15.000mAh - Chính hãng990.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
3Sạc dự phòng Pisen LCD Power Station 10000 mAh - Chính hãng490.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
4Sạc dự phòng Pisen 10.000mAh - Chính hãng360.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
Apple - Macbook
STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple Magic Mouse - FPT1.650.000 ₫Bảo hành chính hãng FPT 12 tháng, bao sài đổi trả trong 7 ngày đầuHàng có sẵn
Xiaomi
STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sạc Pin dự phòng Xiaomi 5000 mAh - Chính hãng280.000 ₫Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn

Laptop

Apple - Macbook
STTTên LaptopGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Macbook Pro Retina 13" MF840 (2015)30.900.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
2Macbook 12" 512GB SSD (2015)40.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuĐặt hàng trước một tuần
3Macbook 12" 256GB SSD (2015)33.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuĐặt hàng trước một tuần
4Apple TV1.990.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
5Macbook Pro Retina 13" MF839 (2015)26.500.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
6Macbook Air 13" MJVG2 (2015)24.500.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
7Macbook Air 13" MJVE2 (2015)20.500.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
8Macbook Air 11" MJVP2 (2015)21.690.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
9Macbook Air 11" MJVM2 (2015)17.990.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
10APPLE IMAC MF883 - 21.5"24.800.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Macbook Pro13" MGX82 ZP/A30.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Macbook Pro13" MGX72 ZP/A26.300.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Macbook Air 11" MD712ZP/B (2014)19.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn

Smart Watch

Apple - iPhone
STTTên Smart WatchGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple Watch Sport - MJ2T2 - 38mm9.690.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Góp ý về website mới của hoanghamobile.com