Điện thoại

STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Amazon Kindle Fire HD 7 inch 16GB.4.990.000 ₫12 tháng tại Hoanghamobile. đổi một trong 1 tuần đầuHàng có sẵn
Acer
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Acer Smart E1403.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Aimica
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Koook X1490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Koook K110650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Koook K200650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Koook Mini 2490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Aimica A103.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Alcatel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Alcatel OneTouch POP C72.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2ALCATEL One Touch Pop C5 (5036D)2.690.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
3Alcatel One Touch Magic 4033D1.790.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4ALCATEL One Touch Idol 16Gb (OT6030D) (2 Sim)4.490.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5ALCATEL One Touch Scribe HD ( OT 8008D) (2 Sim)4.990.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
6ALCATEL One Touch Star (OT6010D) (2 Sim)3.250.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7ALCATEL One Touch Sapphire 2 (OT5035D) ( 2 Sim)2.550.000 ₫Chính hãng 15 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
Apple - iPhone
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Gold - LL/A - Like new13.790.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - FPT - Đổii bảo hành. Chưa Active15.900.000 ₫Chính hãng chưa active, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gold - Trôi bảo hành, Active 25/7/201517.600.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - White - Trôi bảo hành. Active: 16/04/ 201513.500.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - FPT - Trôi bảo hành. active :31/03/20159.500.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 09 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Apple iPhone 6 4.7" - 16GB -Gray - Máy trôi bảo hành. Active: 25/06/201512.600.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black - FPT - Trôi bảo hành. Active : 24/05/201513.400.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White/Gold - Đổi bảo hành - Chưa active14.490.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - White - FPT- Active ngày 3/6/201516.000.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gold - LL/A - Like new12.790.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - White - Like new11.990.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Black - FPT- Máy trôi bảo hành- Active ngày 18/6/201515.500.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gold - Máy Trôi bảo hành .Active : 27/06/201512.800.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14iPhone 4 - 8GB - FPT - Đổi bảo hành - Chưa Active2.350.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15iPhone 4s - 16GB - Đổi bảo hành, chưa Active3.090.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Moblie. Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Apple iPhone 6 4.7" - 64GB Black - FPT - Trôi bảo hành, Active 10/06/201515.500.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Apple iPhone 5 - 16GB White - Chưa active5.990.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Apple iPhone 5 - 16GB Black - Chưa active5.490.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - White - Máy đổi bảo hành, chưa active.14.500.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB Gold - Like new14.440.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB White - Like new13.840.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB Black - Like new13.440.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - FPT - Trôi bảo hành. active : 7/7/201510.600.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - FPT Gray - Trôi bảo hành. active: 05/06/201517.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB -White- Trôi bảo hành - active : 15/6/201515.000.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Silver - FPT Máy trôi bảo hành13.600.000 ₫Chính hãng 11 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
27Apple iPhone 6 4.7" - 16GB -Gray - Máy trôi bảo hành.12.800.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
28Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB-FPT-Gold- Máy trôi bảo hành- Chưa active17.100.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Máy trôi bảo hành13.900.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
30Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB White - Máy cũ15.140.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB Black - Máy cũ14.640.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black - Like new11.750.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
33Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Like new12.790.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
34Apple iPhone 5C - 8GB - Quốc tế - Like new3.690.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
35Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Gold17.190.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
36Apple iPhone 5 - 16GB - White - Like new4.990.000 ₫06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
37Apple iPhone 5s - 16GB - Lock5.990.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
38Apple iPhone 5 - 16GB - Black - Like new4.590.000 ₫06 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
39Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Đổi bảo hành15.390.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
40Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Đổi bảo hành14.990.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
41Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Like new7.590.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
42Apple iPhone 5s - 16GB - Black - Like new6.590.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
43Apple iPhone 5s - 16GB - White - Like new7.150.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
44Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT20.650.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
45Apple iPhone 5C - 32GB - Chính hãng - FPT6.990.000 ₫1 Đổi 1 trong 1 năm, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
46Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gold/Black/White19.390.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
47Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT23.250.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
48Apple iPhone 6 4.7" - 16GB (Hàng Mỹ, Châu Âu) Black/White/Gold14.790.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
49Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT18.190.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
50Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT20.690.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
51Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT17.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
52Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT15.550.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
53Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Gold/Black/White22.500.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
54Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Gold/Black/White17.990.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
55Apple iPhone 6 4.7" - 64GB (Hàng Mỹ, Châu Âu) - Black/White/Gold17.190.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
56Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White16.390.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
57Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Chưa active8.690.000 ₫06 tháng tại HoangHaMobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
58Apple iPhone 5s - 16GB - White/Black/Gold - ZP/A,LL/A(Mỹ)10.990.000 ₫12 tháng tại Hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
59Apple iPhone 5s - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng - FPT11.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
60iPhone 4s - 8GB - Chính hãng - FPT4.090.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Asus
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Asus Zenfone 2 ZE500CL - Chính hãng3.820.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Asus Zenfone 6 - A601 - Chính hãng Trôi bảo hành3.300.000 ₫Chính hãng 07 tháng.Đổi lỗi 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Asus Zenfone 2 ZE550 -RAM 2G-16G Chip 1.8hz Chính hãng - Máy trôi bảo hành.3.400.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - ROM 64GB - Chính hãng7.050.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 4GB - CPU 2.3 - Chính hãng6.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Asus Zenfone 2 ZE551 - RAM 2GB - CPU 1.8 - Chính hãng5.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Asus Zenfone 2 ZE550 - Chính hãng4.280.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Asus Padfone S - Ram 3 GB5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Asus Zenfone 5 - A501 - Chip 1.2 Ghz - Chính hãng3.160.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Zenfone C - 2 sim 2 sóng1.980.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi mới trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Asus Zenfone 6 - A601 - Chính hãng4.870.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Asus Zenfone 4 - A400 - Pin 1600 mAh - Chính hãng1.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Asus Zenfone 5 - A501 - Ram 2GB - Chip 1.6 Ghz - Chính hãng3.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14ASUS Transformer Book T100TA7.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Asus Vivo Tab TF600G WIFI + 3G16.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Bavapen
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Bavapen B42 - 3500mAh - PIN 20 NGÀY, CHỜ 45 NGÀY390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Bavapen B10 - 2 sim 2 sóng - Trôi bảo hành150.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Bavapen B502 - 2 sim 2 sóng Máy xả hàng tồn kho.1.000.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Bavapen B10 - 2 sim 2 sóng250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Bavapen B502 - 2 sim 2 sóng2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Blackberry
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1BlackBerry Classic (Q20) - Trắng7.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2BlackBerry Leap - Trôi bảo hành4.700.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3BlackBerry Porsche Design P'9983 Graphite Edition44.900.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4BlackBerry Classic (Q20) - Máy cũ6.500.000 ₫Chính hãng 7 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5BlackBerry Classic (Q20) - Trôi bảo hành7.300.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6BlackBerry Leap5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7BlackBerry Z30 - Máy Cũ4.300.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Blackberry Passport - trôi bảo hành.9.900.000 ₫Chính hãng 11 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9BlackBerry Classic (Q20)9.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10BlackBerry Porsche Design P'998344.800.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng3.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Blackberry Passport - Black/White/Red12.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13BlackBerry Porsche Design P'998223.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14BlackBerry Z306.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
COBY
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Coby Kyros MID 7011 - Hỗ trợ 3G - Hàng tồn kho.900.000 ₫01 tháng hoanghamobile, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầuHàng có sẵn
2Coby MID8065 - Hàng tồn kho1.900.000 ₫03 tháng hoanghamobile, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầuHàng có sẵn
Coolpad
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Coolpad Sky E5013.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
FPT
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1FPT B65 Máy trôi bảo hành270.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2FPT B18290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3FPT S5001.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4FPT F12 Xả hàng tồn kho1.200.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5FPT 4 (IV) - Chip lõi tứ,2 sim 2 sóng Xả hàng tồn kho1.700.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6FPT HD V - Hàng tồn kho.1.600.000 ₫01 tháng hoànghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7FPT F-Game490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8FPT B88 Plus370.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9FPT B66 - Chống nước490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10FPT V - 2 sim 2 sóng online - Xả hàng tồn kho.1.500.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11FPT HD II - 2 sim 2 sóng Xả hàng tồn kho.950.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12FPT Life 5 Plus2.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13FPT F35 - pin 3500 mAh1.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14FPT B3 - 2 Sim 2 sóng380.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15FPT B55 - 2 sim 2 sóng480.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16FPT B65460.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
17FPT F561.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
18FPT HD V2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
19FPT F822.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
20FPT F802.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
21FPT F501.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
22FPT F112.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
23FPT F122.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
24FPT V - 2 sim 2 sóng online3.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
25FPT 4 (IV) - Chip lõi tứ,2 sim 2 sóng3.840.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
26FPT HD II - 2 sim 2 sóng3.230.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
27FPT Tablet Wi-Fi - Xả hàng tồn kho.800.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile., Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
28F-Mobile F8 Android - 2 sim 2 sóng1.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Gionee
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Gionee L200390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Gionee Elife S5.15.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Gionee Marathon M3 - Pin 5000 mAh3.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Gionee Elife E64.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Gionee V4s2.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Gionee Elife S5.56.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Gionee Elife E7 Mini3.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Gionee Elife E74.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Gionee M1( 2 sim)3.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Gionee Pioneer P21.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Gionee G2 Gpad (2 Sim)3.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Gionee Pioneer P31.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Gionee L800750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Haier
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Haier Zio P2 Xả hàng tồn kho.700.000 ₫01 tháng ại Hoàng Hag mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Haier Zio S21.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Haier Zio P5790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Haier Zio P21.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Haier ZIO S4 (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches)1.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
HP
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1HP Slate 63.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
HTC
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1HTC One E8 Dual Sim - Chính hãng - Máy trôi bảo hành4.900.000 ₫Chính hãng 10 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2HTC One E8 Dual Sim - Chính hãng5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3HTC One M8 (Mỹ) - Like new5.390.000 ₫Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4HTC One M9 - Gold - Chính hãng Máy trôi bảo hành.11.200.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày.Hàng có sẵn
5HTC Desire 326G Dual sim2.380.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6HTC Desire 626G Plus - Trôi Bảo Hành3.500.000 ₫Chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7HTC Desire 8267.360.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8HTC One M9 - Gold/Silver/Gray - Chính hãng13.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuLiên hệ đặt hàng
9HTC Desire 626G Plus4.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10HTC Desire 816G - Máy cũ.3.200.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11HTC Desire 526G Dual Sim2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12HTC Desire 820Q5.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13HTC Desire 3201.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14HTC Desire 620G3.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15HTC Desire 820s Máy cũ4.500.000 ₫Chính hãng 7 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16HTC Desire 816G4.460.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17HTC Desire Eye8.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18HTC One M8 - Đỏ - Chính hãng10.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19HTC One E8 - Trôi bảo hành5.000.000 ₫6 tháng hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
20HTC Desire 510 - Xả hàng tồn kho.2.800.000 ₫Chính hãng 3 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21HTC Desire 6163.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22HTC Desire 210 - 2 sim 2 sóng1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23HTC One E8 - Chính hãng6.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24HTC One Mini 2 (M8 Mini)6.960.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25HTC Desire 610 Máy Trôi bảo hành2.300.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
26HTC Desire 8165.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27HTC Desire 310 Dual sim2.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28HTC One 32GB - Máy xả hàng tồn kho.4.600.000 ₫03 tháng tại hoanghamobile - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29HTC Desire U1.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
30HTC 8X - 16GB - Máy cũ.1.600.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile.Hàng có sẵn
31HTC One 32GB - FPT (Silver, Black)9.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32HTC Butterfly - Like new2.790.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao sài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
33HTC Desire X - Dual sim1.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Huawei
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Huawei P8 lite (Alice)4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Huawei Y5c (Y541 - U02)1.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Huawei Y625 - U322.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Huawei Ascend P7 - ARSENAL EDITION5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Huawei Ascend Mate 710.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Huawei Honor 3 C lite - 2 Sim2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Huawei Ascend Y6002.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Huawei Ascend Y320 - FPT1.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Huawei G610 - FPT (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches)2.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Lenovo
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1LENOVO S820 - FPT Trôi bảo hành.2.000.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Lenovo S650 - FPT Trôi bảo hành.1.200.000 ₫1 tháng hoanghamobile., Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Lenovo Vibe X2 Máy trôi bảo hành.3.600.000 ₫Chính hãng 7 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Lenovo P70 - Pin 4000 mAh Máy trôi bảo hành.3.500.000 ₫Chính hãng 10 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Lenovo S603.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Lenovo A60002.530.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Lenovo A5000 - Pin 40002.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Lenovo P70 - Pin 4000 mAh4.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Lenovo S90 Sisley - Chính hãng4.760.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10Lenovo A536 - 2 sim 2 sóng2.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
11Lenovo Vibe X24.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Lenovo S5802.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Lenovo A3191.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Lenovo A3281.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Lenovo A316i - 2 sim 2 sóng1.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Lenovo S8502.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
17Lenovo S8605.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
18Lenovo S6602.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Lenovo A5262.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20LENOVO A859 - Chip lõi tứ, 5.0 inches - FPT2.160.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Lenovo A680 - FPT (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches)1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Lenovo S650 - FPT1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Lenovo S9603.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Lenovo A269i850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25Lenovo A8502.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Lenovo A5161.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27LENOVO A369I1.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28LENOVO P780 - 2 sim - 8GB - Pin 4000 mAh3.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29LENOVO S820 - FPT3.300.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
30Lenovo A706 - Chip lõi tứ2.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
LG
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1LG G4 Stylus - H540 - Chính hãng5.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Đặt hàng trước một tuần
2LG G3 - Au ISAI VL (LGV31)5.750.000 ₫Bảo hành 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3LG G3 D855 - 16GB - Chính hãng Máy trôi bảo hành6.100.000 ₫Chính hãng 08 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4LG G3 (Mỹ) - Like new4.690.000 ₫Bảo hành 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5LG G4 - Leather15.900.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6LG Magna3.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7LG G4 - Metallic/Ceramic13.900.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8LG L60 - X145 - 2 sim 2 sóng1.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9LG L FINO Dual - D2952.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10LG G3 Stylus - D6904.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11LG G3 D855 - 16GB - Chính hãng7.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12LG G3 - D855 - 32GB - Chính hãng11.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13LG L90 2 SIM - D4103.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14LG L70 2 SIM - D3252.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15LG Optimus L1 II E4101.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16LG Optimus G Pro Lite D6824.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
17LG Google Nexus 5 - Chính hãng8.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
18LG Optimus L4 II Dual E4452.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
19LG G2 - 32GB7.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
20LG Optimus G - Hàng tồn kho.3.900.000 ₫03 Tháng tại Hoanghamobile,Đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
21LG Optimus L4 II E4401.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
22LG Optimus L7 II Dual P7154.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
23LG Optimus L7 II P713 .Xả hàng tồn kho.1.600.000 ₫Bảo hành 01 tháng tại HoangHamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
24LG Google Nexus 4 - 8GB - Máy cũ.3.000.000 ₫3 tháng tại Hoàng Hà mobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
25LG Optimus L9 P768 - Máy tồn kho1.800.000 ₫01 tháng hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
26LG Optimus L5 Dual E6152.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
27LG Optimus L7 P705 - Máy mới tồn kho.1.500.000 ₫01 tháng hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
28LG Optimus 3D Max P725 - Chính hãng - Xả hàng tồn kho.Giá sốc.1.400.000 ₫03 tháng tại hoàng hà mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
29LG Optimus L3 E4001.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
30LG T375 - 2 Sim 2 sóng + Cảm ứng - Giá sốc1.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Massgo
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Massgo vi2 - Đa màu sắc2.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
2Massgo T5 - Chip 8 nhân, Camera 13MP3.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
3Massgo E3 - Pin 4300 mAh2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
Masstel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Masstel N500s1.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
2Masstel Strong B4000 - Pin 4000 mAh2.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
3Masstel M503 (Màn hình 5", Ram 1 GB)1.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
4Masstel I230390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
5Masstel Athena X2 -2 sim 2 sóng - Android 4.02.600.000 ₫Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
Maxfone
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Maxfone S400 - 2 sim 2 sóng650.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Maxfone B800 - 3 sim 3 sóng450.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Maxfone C66670.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Maxfone B350820.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Maxfone ML791.360.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Maxfone S661.200.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Maxfone E530770.000 ₫Bảo hành chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Maxfone C230590.000 ₫chính hãng 12 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Maxfone M2600 - 3 sim 3 sóng390.000 ₫Trôi bảo hành. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
Mobell
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Mobell Nova F1.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Mobell M262 Xả hàng tồn kho.180.000 ₫1 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Mobell Nova F Máy xả hàng tồn kho.1.000.000 ₫1 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Mobell M365 - 2 sim 2 sóng350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Mobell Rock Mini400.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Mobell Rock - Pin 4800 mAh590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Mobell Tanks690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Mobell M262250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Nokia
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Nokia 105 - Dual sim380.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Nokia 208 Dual sim - Hàng tồn kho800.000 ₫Bảo hành 01 tháng hoanghamobile.Hàng có sẵn
3Nokia Lumia 930 (hàng Mỹ - Châu Âu) Like new4.490.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Nokia 830 - Gold Máy trôi bảo hành5.300.000 ₫Chính hãng 9 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Nokia Lumia 930 Máy trôi bảo hành6.500.000 ₫Chính hãng 4 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Nokia Lumia 930 Gold - Máy cũ6.600.000 ₫Chính hãng 08 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Microsoft Lumia 540 - 2 sim 2 sóng3.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Microsoft Lumia 640XL - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành.3.500.000 ₫Chính hãng 10 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Microsoft Lumia 532 - 2 sim 2 sóng - Máy trôi bảo hành1.400.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Nokia 830 - Gold6.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng Máy trôi bảo hành.1.800.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Microsoft Lumia 430 - 2 sim 2 sóng1.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Microsoft Lumia 640 - 2 sim 2 sóng3.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Microsoft Lumia 640XL - 2 sim 2 sóng4.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Nokia 830 Máy trôi bảo hành3.900.000 ₫Chính hãng 7 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Nokia 215 Dual Sim750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Nokia 435 Dual sim1.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Microsoft Lumia 532 - 2 sim 2 sóng1.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Lumia 930 Gold Limited Edition9.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng2.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Nokia 730 - 2 sim 2 sóng3.390.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Nokia 130 - 2 sim 2 sóng540.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Nokia 8306.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Nokia 530 - 2 sim 2 sóng1.730.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25Nokia X2 - 2 sim 2 sóng2.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Nokia 2251.170.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27Nokia Lumia 9308.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28Nokia 630 Dual sim2.230.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29Nokia N220830.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
30Nokia XL - 2 sim 2 sóng3.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31Nokia X - 2 sim 2 sóng1.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầuHàng có sẵn
32Nokia Asha 5001.260.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
33Nokia Lumia 1320 (Red , White, Black, Yellow)4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
34Nokia Lumia 5252.090.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
35Nokia Lumia 15208.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
36Nokia 106440.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
37Nokia 108 - 2 sim 2 sóng650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
38Nokia 5153.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
39Nokia Lumia 6253.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
40Nokia 105340.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
41Nokia Lumia 9255.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
42Nokia Lumia 520 - Hàng tồn kho mới 100%1.100.000 ₫03 tháng hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
43Nokia 206 - FPT1.200.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Nomi
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Nomi 3S2.790.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
OPPO
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Oppo Neo R831 - Máy cũ1.400.000 ₫3 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
2Oppo Mirror 55.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng sắp về
3OPPO Neo 3 (R831k) - Máy cũ1.500.000 ₫03 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4OPPO Find 5 Mini R827 - Máy Trôi bảo hành2.900.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5OPPO Joy 32.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Oppo R5 Silver - Trôi bảo hành6.400.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Oppo R1K R8001- Trôi bảo hành.4.800.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8OPPO Neo 53.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9OPPO Joy Plus R10112.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Oppo Mirror 3 - R3001 - Máy trôi bảo hành.3.200.000 ₫Chính hãng 9 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Oppo N3 N520613.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Oppo R1K R80016.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Oppo Mirror 3 - R30014.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Oppo R59.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15OPPO Find 79.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Oppo N1 mini8.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17OPPO Neo 3 (R831k)2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
18Oppo YoYo R20013.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19OPPO Find 7a8.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Oppo Joy R10011.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21OPPO R1 - Máy cũ4.000.000 ₫Chính hãng 09 tháng. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
22OPPO R16.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Oppo Neo R831 (Black and White)3.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
24OPPO Find 5 Mini R8274.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
25OPPO N112.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầuHàng có sẵn
26OPPO FIND CLOVER R8154.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
Philips
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Philips S308 - 2 sim 2 sóng - Trôi bảo hành1.000.000 ₫Chính hãng 9 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Philips Xenium E160550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Philips E180 XENIUM - PIN 15 NGÀY, CHỜ 30 NGÀY730.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Philip E3111.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Philip X2566 - 2 sim - Máy bảo hành700.000 ₫Chính hãng 07 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Philips W35002.110.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 44003.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Philips W35092.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
9Philips S3982.640.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10Philips Xenium i9084.120.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Philips Xenium i9284.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12Philips E130340.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13Philips S308 - 2 sim 2 sóng1.420.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14Philips S388 - 2 sim 2 sóng1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15Philip X2566 - 2 sim1.130.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16Philips W6610 - Pin 5300 mAh3.180.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Q
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Q GLAM5.990.000 ₫Hàng có sẵn
Samsung
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Samsung Galaxy Grand Prime VE (SM-G531)3.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Samsung Galaxy J54.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng sắp về
3Samsung Galaxy J75.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng sắp về
4Samsung Galaxy A8 - Chính hãng10.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Samsung Galaxy V plus1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Samsung Galaxy Note EDGE Docomo SC-01G - 32GB10.990.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Samsung Galaxy S6 Edge - 64GB - Ngọc Lục Bảo - Chính hãng19.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Samsung Galaxy Note 4 - 32GB (Mỹ) - Like new7.850.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Samsung Yucca B360E830.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Samsung Galaxy S6 Edge - 64GB - Trôi bảo hành16.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Samsung Galaxy J11.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Samsung Galaxy S6 - 32GB - LTE11.250.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng sắp về
13Samsung Galaxy S6 Edge G925 - 32GB Máy trôi bảo hành.15.000.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Samsung Galaxy Pocket Neo Duos S5312 - Xả hàng tồn kho.800.000 ₫Chính hãng 2 tháng, Bao xài - đổi lỗi trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15Samsung Galaxy Ace 2 I8160 - Xả hàng tồn kho.1.200.000 ₫Bảo hành 01 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Samsung Galaxy Note 3 - N900 - Trôi bảo hành6.800.000 ₫06 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Samsung Galaxy S4 I9500 (Galaxy S IV) - Máy trôi bảo hảnh5.200.000 ₫Chính hãng 07 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
18Samsung Galaxy A3 - 2 sim 2 sóng - Máy trôi bảo hành3.700.000 ₫Chính hãng 06 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
19Samsung Galaxy Alpha - Trôi bảo hành5.800.000 ₫Chính hãng 05 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Samsung Galaxy S6 Edge - 64GB19.900.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Samsung Galaxy E7 - 2 sim 2 sóng Trôi Bảo Hành4.900.000 ₫Chính hãng 10 tháng, đổi lỗi trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Samsung Galaxy S6 G920 Máy trôi bảo hành12.000.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Samsung Galaxy A7 - 2 sim 2 sóng - Máy trôi bảo hành.6.800.000 ₫Chính hãng 8 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Samsung Galaxy A7 - 2 sim 2 sóng8.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25Samsung Galaxy S6 Edge G925 - 32GB19.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Samsung Galaxy E75.950.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27Samsung Galaxy E5 - Chính hãng4.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28Samsung Galaxy Core Prime G360 - 2 sim 2 sóng2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29Samsung Galaxy S6 G920 - 32GB16.590.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầuHàng có sẵn
30Samsung Galaxy A5 - 2 sim 2 sóng7.180.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31Samsung Galaxy A3 - 2 sim 2 sóng4.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32Samsung Galaxy Grand Prime G5303.440.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
33Samsung Galaxy V - G313 - 2 sim 2 sóng1.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
34Samsung Galaxy Alpha7.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
35Samsung Galaxy Note 4 - Chính hãng11.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
36Samsung Piton B310490.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
37Samsung Galaxy Trend Plus S7580 - Đen/Trắng2.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
38Samsung Galaxy S59.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
39Samsung Galaxy Grand 2 G71024.690.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
40Samsung Caramel DS E1272670.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
41Samsung Galaxy Note 3 - N9008.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A
42Samsung Galaxy Star Duos S52821.180.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
43Samsung Galaxy Pocket Neo Duos S53122.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
44Samsung Galaxy Core Duos I82623.150.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
45Samsung Galaxy S4 I95006.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
46Samsung E1200(Eider)320.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
47Samsung Galaxy Ace 2 I81602.600.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
48Samsung C3312R (Rex60) Xả hàng tồn kho.600.000 ₫1 tháng tại Hoàng Hà mobile, Đổi lỗi trong vòng 15 ngày đầu đầu.Hàng có sẵn
49Samsung C3303 Xả hàng tồn kho.400.000 ₫1 tháng tại Hoàng Hà mobile. Đổi lỗi trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Sharp
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sharp SH930W10.500.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Sharp SH837W5.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Sharp SH631W4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.N/A
4Sharp SH530U (2 Sim 2 Sóng)4.500.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Sky
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sky Vega iron 2 - A910s - Chính hãng Máy trôi bảo hành5.800.000 ₫Chính hãng 09 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Pantech Sky Vega Secret Up A900L - Chính hãng4.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Sky Vega iron 2 - A910s - Chính hãng7.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4SKY A870s - Chính hãng4.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Sony
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Máy cũ4.000.000 ₫03 tháng hoanghamobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng - Máy trôi bảo hành5.200.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Sony Xperia Z3 Plus (Z3+) Chính hãng (D6553)15.130.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng - Trôi bảo hành4.600.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Sony Xperia™ C4 Dual - Chính hãng.6.240.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Sony Xperia M4 Aqua Dual - Chính hãng5.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Sony Xperia Z2 - Chính hãng Máy trôi bảo hành7.500.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Sony Xperia™ E4 Dual2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Sony Xperia™ Z3 Compact - Chính hãng8.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10Sony Xperia M2 Aqua5.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Sony Xperia Z3 - AU/Docomo - Có DRM key7.850.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
12Sony Xperia Z3 - Chính hãng12.660.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
13Sony Xperia C3 Dual5.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
14Sony Xperia Z2 - Chính hãng9.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
15Sony Xperia M24.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
16Sony Xperia E12.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
17Sony Xperia E C1505- Máy mới tồn kho.900.000 ₫01 tháng tại hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu.Hàng có sẵn
18Sony Xperia E C15052.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Stel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Stel S25 - 2.4" - 1500 mAh Xả hàng tồn kho.250.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile. Đổi lỗi trong 15 ngày.Hàng có sẵn
Viettel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Viettel V6501470.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Viettel V6404440.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Viettel V6216 - Điện thoại dành cho người cao tuổi490.000 ₫Chính hãng 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Wiko
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Wiko Highway 4G - Trôi bảo hành3.200.000 ₫Chính hãng 08 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Wiko Highway Pure - Trôi bảo hành4.000.000 ₫Chính hãng 11 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Wiko RidgeFab 4G3.999.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
4Wiko Highway Pure5.699.000 ₫Chính hãng 12 tháng, bao xài đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Wiko Ridge3.799.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
6Wiko Getaway3.599.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
7Wiko GOA950.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
8Wiko Highway Signs4.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
9Wiko Bloom1.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
10Wiko Rainbow2.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
11Wiko Highway 4G4.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Wing
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Wing Iris 55 - Pin 3000 mAh2.450.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Wing VN502.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Wingcall V40990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
4Wingcall P4000 - Pin 4000 mAh2.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 30 ngày đầuHàng có sẵn
5Wing Hero 40 - 2 sim 2 sóng980.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 30 ngày đầu.Hàng có sẵn
Xiaomi
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Xiaomi Mi 45.290.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Xiaomi Redmi Note (4G)3.390.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
3Xiaomi redmi 1sw2.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Zentel
STTTên Điện thoạiGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Zentel Z108 - 2 sim 2 sóng Xả hàng tồn kho.150.000 ₫01 tháng tại Hoàng Hà mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Zentel Z108 - 2 sim 2 sóng240.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn

Phụ kiện

STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Củ sạc PISEN Quick Charge 2.0 - Chính hãng350.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
2Cáp Lightning COTEETCI 2000mm - Chính hãng120.000 ₫Bảo hành 06 tháng 1 đổi 1 chính hãngHàng có sẵn
3Tai nghe Bluetooth Me 811 - Chính hãng330.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
4Sạc Pin dự phòng Huawei 13000 mAh - Chính hãng560.000 ₫Hàng chính hãng Huawei, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
5Đèn LED USB45.000 ₫1 đổi 1 trong vòng 6 tháng tại Hoàng Hà MobileHàng có sẵn
6Sạc Pin dự phòng Yoobao S8 16000 mAh - Chính hãng550.000 ₫Bảo hành 12 tháng chính hãngHàng có sẵn
7Củ sạc HOCO 2.4A Chính hãng150.000 ₫Bảo hành 06 tháng chính hãngHàng có sẵn
8Tai nghe HOCO EPM01- Chính hãng220.000 ₫Bảo hành 06 thángHàng có sẵn
9Quạt USB mini45.000 ₫12 tháng chính hãng 1 đổi 1 lấy ngayHàng có sẵn
10Tai nghe Bluetooth Plantronics EXPLORER 50 - Chính hãng790.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
11Tai nghe Gum Peppermint - Chính hãng120.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
12Loa Stone Bluetooth Speaker Nillkin - Chính hãng390.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
13Sạc Pin dự phòng Xiaomi 16000 mAh - Chính hãng550.000 ₫Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
14Cáp Rock Lighting Auto-disconnect - Chính hãng190.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
15Bộ loa nhạc nước Water Dance290.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
16Car Charger180.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
17Smart Car Mount Baseus150.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
18Cáp Micro USB Pisen - Chính hãng80.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
19Tai nghe Bubble Gum - Chính hãng150.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
20Tai nghe Bubble Gum 2 - Chính hãng90.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
21Ốp lưng silicon Nillkin Galaxy S6120.000 ₫Hàng có sẵn
22Tấm dán cường lực máy tính bảng250.000 ₫Hàng có sẵn
23Tấm dán cường lực điện thoại80.000 ₫Hàng có sẵn
24Thẻ nhớ Kingston 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)390.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 thángHàng có sẵn
25Thẻ nhớ Kingston 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)190.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
26Thẻ nhớ Kingston 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT)110.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
27Thẻ nhớ Transcend 16Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)190.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
28Tai nghe bluetooth Roman r9030 - Chính hãng480.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
29Sạc Nillkin Wireless Charger (S6)550.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
30Bao da Nillkin - Chính hãng170.000 ₫Hàng có sẵn
31Ốp lưng Nillkin - Chính hãng140.000 ₫Hàng có sẵn
32Sạc Samsung Wireless Chagrer (S6) - Chính hãng550.000 ₫Bảo hành 6 thángHàng có sẵn
33Túi Chống Shock Tucano - 13" - Chính hãng650.000 ₫Hàng có sẵn
34Túi Tucano Finatex - 11" - Chính hãng690.000 ₫Hàng có sẵn
35Túi xách Tucano - 11" - Chính hãng450.000 ₫Hàng có sẵn
36Túi xách Tucano Work Out - 13" - Chính hãng1.200.000 ₫Hàng có sẵn
37Tấm dán màn hình 2 mặt60.000 ₫N/A
38Tấm dán màn hình20.000 ₫Hàng có sẵn
39Cáp đa năng Pisen - Chính hãng150.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
40Sạc Pin dự phòng Xiaomi 10400 mAh - Chính hãng299.000 ₫Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
41Thẻ nhớ Transcend 32Gb Class 10 - Chính hãng (FPT)390.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 24 thángHàng có sẵn
42Thẻ nhớ Transcend 8Gb Class 4 - Chính hãng (FPT)110.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 thángHàng có sẵn
43Củ sạc iPhone PISEN Chính hãng90.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
44Cáp Lightning Pisen - Chính hãng (Apple)120.000 ₫Bảo hành 12 thángHàng có sẵn
45Pin sạc dự phòng Aprolink 2600MAH - Chính hãng50.000 ₫Hàng có sẵn
46Loa Bluetooth Stereo SDH-100 - Chính hãng250.000 ₫Bảo hành 3 thángHàng có sẵn
47Tai nghe Beats in ear - Chính hãng (FPT)990.000 ₫Bảo hành 03 thángHết hàng
Acer
STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sạc dự phòng Pisen Funny Power 5.000mAh - Chính hãng290.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
2Sạc dự phòng LCD Power Station 15.000mAh - Chính hãng990.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
3Sạc dự phòng Pisen LCD Power Station 10000 mAh - Chính hãng490.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángN/A
4Sạc dự phòng Pisen 10.000mAh - Chính hãng360.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
Apple - Macbook
STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple Magic Mouse - FPT1.650.000 ₫Bảo hành chính hãng FPT 12 tháng, bao sài đổi trả trong 7 ngày đầuHàng có sẵn
PISEN
STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sạc dự phòng PISEN EASY POWER IV 10.000mAh - Chính hãng490.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãngHàng có sẵn
Xiaomi
STTTên Phụ kiệnGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Sạc Pin dự phòng Xiaomi 10000mAh 2015 - Chính hãng320.000 ₫Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn
2Sạc Pin dự phòng Xiaomi 5000 mAh - Chính hãng280.000 ₫Hàng chính hãng Xiaomi Check code trên website của công ty , đảm bảo 100% hàng chính hãng,bảo hành 1 đổi 1 trong 12 thángHàng có sẵn

Máy tính bảng

Acer
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Tablet Acer B11.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Acer Iconia Tab 7 A1-7132.650.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Apple - iPad
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple iPad Mini - 4G 32GB - Black - Trôi bảo hành .active: 19/07/20155.500.000 ₫1 đổi 1 trong 11 tháng chính hãng AppleHàng có sẵn
2Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Trôi bảo hành - Active 19/07/201510.500.000 ₫Chính hãng apple 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Trôi bảo hành. active ngày 19/07/201511.800.000 ₫chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Apple iPad Mini 2 - 4G 64GB - Máy đổi bảo hành .chưa active7.500.000 ₫Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
5Apple iPad Mini - 4G 32GB - Like new4.990.000 ₫Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà MobileHàng có sẵn
6Apple iPad Mini 2 - 4G - 32GB7.790.000 ₫Bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Apple iPad Mini 2 - 4G - 16GB7.490.000 ₫Bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Apple iPad Mini 2 - 4G 16GB - Like new6.650.000 ₫Còn bảo hành chính hãng 1 đổi 1. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Đổi bảo hành - Chưa Active10.500.000 ₫Chính hãng apple 6 đến 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Apple iPad Mini - 4G 32GB - Black/White5.990.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng AppleHàng có sẵn
11Apple iPad Mini - 4G 64GB - Black/White6.190.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng AppleHàng có sẵn
12Apple iPad Mini 2 Wifi 16GB - Đổi bảo hành5.790.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Like new9.390.000 ₫Bảo hành 1 đổi 1 chính hãng 7-10 tháng tùy máy, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Gold - Trôi bảo hành- active 26/05/201511.800.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 10 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Apple iPad Air 4G - 16GB - Like new7.990.000 ₫6 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Trôi bảo hành10.590.000 ₫Chính hãng apple 7 - 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Apple iPad Mini - 4G 16GB - Like new4.690.000 ₫Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà MobileHàng có sẵn
18Apple iPad Mini 2 - 4G 64GB - Máy trôi bảo hành - Chưa Active7.900.000 ₫1 đổi 1 Chính hãng 12 tháng - Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
19Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Trôi bảo hành. active ngày 05/02/201511.800.000 ₫chính hãng 07 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
20Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB -Gold- Đổi bảo hành. Acitive ngày 3/6/201512.000.000 ₫chính hãng 10 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
21Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold .Active ngày: 1/7/20159.100.000 ₫chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
22Apple The New IPad - 4G 64GB - Like new5.590.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
23Apple The New IPad - 4G 32GB - Like new5.390.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
24Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Black/White/Gold13.390.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
25Apple IPad Air 2 - Wifi - 16Gb - Black/White/Gold9.990.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
26Apple IPad Air 2 - 4G - 128Gb - Black/White/Gold16.990.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
27Apple iPad Mini 2 - 4G 64GB8.850.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
28Apple IPad Mini 3 - 4G - 128GB - Gold/Black/White15.500.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
29Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Gold/Black/White - FPT13.490.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
30Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold/White/Black - FPT10.390.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
31Apple IPad Mini 3 - Wifi - 16GB - Gold/Black/White7.690.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
32Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Black/White/Gold - FPT11.690.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
33Apple iPad Air 4G - ZP/A,ZA/A - 16GB9.790.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng - Mới 100%, Nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
34Apple iPad Mini - 4G 16GB - Refurbished (Đổi bảo hành)5.490.000 ₫Bảo hành 6 tháng tại Hoàng Hà MobileHàng có sẵn
35Apple iPad Mini Wifi - 16GB - Đã VAT5.250.000 ₫1 đổi 1 trong 12 tháng Chính hãng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu - Mới 100%, Nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
36Apple iPad 4 Wifi 4G - 16GB - Like New5.790.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
37Apple The New IPad - 4G 16GB - Like new4.850.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
38iPad 2 Wi-Fi - 3G - 16GB - Like new4.390.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Asus
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1ASUS MeMO Pad 8 - ME181CX2.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Asus Fonepad 7 - FE171MG4.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Asus Fonepad 7 - FE170CG2.750.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Asus Fonepad Note 6 - ME560 - 32GB9.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
DELL
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1DELL venue 8.0 - Trôi bảo hành3.200.000 ₫06 tháng hoanghamobile, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu đầuHàng có sẵn
2Dell Venue 7 - 37412.750.000 ₫N/A
3DELL venue 8.05.350.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu đầuHàng có sẵn
Huawei
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Huawei MediaPad T1 8.0 (Có 3G)3.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
2Huawei Mediapad 10 wifi/3G4.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Huawei MediaPad 7 Youth 3G/8GB2.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Kingcom
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Máy tính bảng Kingcom PiPhone Eclipse1.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu.Hàng có sẵn
Lenovo
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Lenovo IdeaTab A8-50 HD (A5500)3.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Tablet Lenovo S85.550.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
3Lenovo MiiX3-1030 Full HD/Win 8.17.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Lenovo Tab 2 Wifi A7-101.890.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Lenovo IdeaTab S50005.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Lenovo Tab A7 A33002.250.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Lenovo Yoga Tablet 10 B80008.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Lenovo Yoga Tablet 8 B60004.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Lenovo A30005.200.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Lenovo IdeaTab A1000 7" Wifi 4Gb3.300.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Samsung
STTTên Máy tính bảngGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1SAMSUNG GALAXY TAB 3 8.0 T311 - Hàng tồn kho4.000.000 ₫Chính hãng 03 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Samsung Galaxy Note Pro 12.2" (SM-P907A) (hàng Mỹ, Châu Âu)7.290.000 ₫06 tháng tại Hoàng Hà Mobile. Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầuHàng sắp về
3Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-T355) Không bút6.340.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4Samsung Galaxy Tab A Plus 9.7 (SM-P555) - Trôi bảo hành6.700.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
5Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705 - Trôi bảo hành7.100.000 ₫Chính hãng 11 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6Samsung Galaxy Tab A Plus 9.7 (SM-P555)8.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
7Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-P355)7.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
8Galaxy Tab 10.1 LTE - Docomo SC-01D2.490.000 ₫03 tháng tại Hoàng Hà Mobile , Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
9Samsung Galaxy Tab 3v (T116)3.120.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - Đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
10Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T2314.360.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
11Samsung Galaxy Tab S 10.5 - T8058.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
12Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T7058.850.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
13Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T5316.290.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
14Samsung Galaxy Tab 4 8.0 T3316.190.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G 8GB (T111)2.990.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16SAMSUNG GALAXY TAB 3 8.0 T3116.790.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
17Samsung N5100 Galaxy Note 8.07.490.000 ₫Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn

Laptop

Apple - Macbook
STTTên LaptopGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1The New Macbook 1.1GHz – MJY32 (Space Gray)30.790.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuĐặt hàng trước một tuần
2Macbook Air 13.3" MD76122.990.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
3The New Macbook 1.2 GHz - MJY42 (Space Gray)35.500.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
4The New Macbook 1.2GHz – MK4N2 (Gold)36.500.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuĐặt hàng trước một tuần
5The New Macbook 1.1GHz – MK4M2 (Gold)29.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
6The New Macbook 1.1GHz – MF855 / 256GB - Silver29.790.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuĐặt hàng trước một tuần
7Macbook Pro Retina 13" MF840 (2015)30.900.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
8Apple TV1.990.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
9Macbook Pro Retina 13" MF839 (2015)26.500.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
10Macbook Air 13" MJVG2 (2015)24.300.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
11Macbook Air 13" MJVE2 (2015)20.290.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
12Macbook Air 11" MJVP2 (2015)21.690.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
13Macbook Air 11" MJVM2 (2015)17.990.000 ₫Đổi mới trong 12 tháng - Mới 100%, nguyên seal và chưa active trên hệ thống của AppleHàng có sẵn
14APPLE IMAC MF883 - 21.5"24.800.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
15Macbook Air 11" MD712ZP/B (2014)18.990.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
16Macbook Air 11" MD711ZP/B (2014)17.500.000 ₫Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầuN/A

Smart Watch

Apple - iPhone
STTTên Smart WatchGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Apple Watch Sport 42mm Black – MJ3T2ZP10.990.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
2Apple Watch Sport - MJ2T2 - 38mm8.790.000 ₫12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, Bao xài đổi trả trong 15 ngày đầuHàng có sẵn
Samsung
STTTên Smart WatchGiá tiềnBảo hànhKho hàng
1Samsung Gear SN/AN/A
2Samsung Gear FitN/AN/A
3Samsung Gear 2 NeoN/AN/A